informacjaOgłoszenie w sprawie wiosennych przymrozków


W związku z wystąpieniem w dniu 10 maja br. przymrozków wiosennych, poszkodowanych producentów rolnych informujemy o możliwości składania Wniosków o oszacowanie szkód.

Do wniosku należy dołączyć:

1. kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za rok 2017 poświadczoną za zgodność z oryginałem,

2. kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),

3. kopię dokumentu potwierdzającego wysokość uzyskanego odszkodowania z tytułu zniszczonych upraw rolnych w wyniku w/w zjawiska (dot. rolników którzy ubezpieczyli gospodarstwa rolne).

Komplet dokumentów należy złożyć w Punkcie Podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja br. Po tym okresie wnioski nie będą już przyjmowane. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków, wnioskodawca będzie wzywany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odmową dalszego procesowania.

pdf   Wniosek o oszacowanie szkód


Regulamin działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne dostępny tutaj: https://mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/wydzial-bezpieczenstwa/sprawy-oddzialu-rolnic/aktualnosci/33613,Regulamin-dzialania-Komisji-powolanych-przez-Wojewode-Mazowieckiego-do-spraw-sza.html

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich