Publikujemy wyniki turnieju „czwartego”, 03.02.2017 r.

Informujemy, że Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne do udziału w konkursie pn. Inicjatywy społeczne. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do

...

Burmistrz Nasielska informuje, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 roku, sygn. akt IV SA/Wa 2322/16, Uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia

...

Na prośbę Marszałka Województwa Mazowieckiego publikujemy Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania

...

Informujemy, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna) zgodnie

...

W dniu 1 marca 2017 roku w całej Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku obchody święta bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy po II wojnie światowej walczyli

...

WIEJSKIE SPRAWY KOBIET Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander zaprasza mieszkanki gminy Nasielsk, na spotkania podczas których będzie można porozmawiać o tym, co ważne, a także odpocząć od

...

Zapraszamy do udziału w akcji "Zima w mieście, zima na wsi".

fundusze logo

Zachęcamy do zapoznania się z raportem w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienie jego regulaminu.

 

pdf Raport z konsultacji

MLKS „ŻBIK” Nasielsk zaprasza na II cykl Halowego Turnieju Piłki Nożnej. Szczegóły na załączonym plakacie, zaś regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

turnieje 2017