laboratorium nieczynne 11

unnamedddddBurmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

ogloszenie kurs prawa jazdy 2021Na prośbę LGD Zielone Mosty Narwi publikujemy ogłoszenie o możliwości udziału w bezpłatnych kursach na prawo jazdy kategorii C+E oraz kategorii C i C+E!
W kursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające miejsce zameldowania na stałe na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. na obszarze Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica,
Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk).

Szczegóły rekrutacji w regulaminie.

Baner nabór na rachmistrzaOGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

W dniu 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o NSP 2021”,

Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska– Gminny Komisarz Spisowy w Nasielsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego, zwanego dalej „NSP 2021”.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy o NSP 2021 wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.

Termin składania ofert: 9 lutego 2021 r.

obwodnica wwwSzanowni Państwo,
Pragnę poinformować, iż w dniu 26 stycznia 2021 roku wraz z przedstawicielami innych gmin woj. Mazowieckiego oraz Przewodniczącym Radym Miejskiej w Nasielsku – Panem Jerzym Lubienieckim uczestniczyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, poświęconej planowanej inwestycji drogowej „Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej” (droga ekspresowa S 50). Z przedstawionych informacji i dostępnych materiałów, wynika, że część tej inwestycji będzie realizowana na terenie naszej gminy.

f3d99d9aea73dcc4cf89e51b2f7286d3 0Na prośbę Centrum Usług Wspólnych publikujemy informację.

ℹ️ℹ️ℹ️Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o. podaje do publicznej informacji, że zostało ogłoszone postępowanie rozeznania rynku w celu pozyskania przez NBM sp. z o.o. informacji dotyczących możliwości zawarcia umowy współpracy w zakresie uprawnień do składowania odpadów komunalnych na II kwaterze Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie z jednoczesnym obowiązkiem poniesienia kosztów rekultywacji przedmiotowej kwatery. Celem wszczętej procedury jest także uzyskania wiedzy na temat kosztów procesu rekultywacji, jak i pozyskanie doradztwa technicznego. ℹ️ℹ️ℹ️

Zarządzenie powołanie GBS 25 01 2021 poprawione2 1

W dniu 25 stycznia br. Burmistrz Nasielska jako Gminny Komisarz Spisowy, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w Gminie Nasielsk, Zarządzeniem Nr 15/21 powołał Gminne Biuro Spisowe w Gminie Nasielsk. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku:

aktywniStartuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań w czterech obszarach tematycznych:

49806 dla kogo 1 podatku czekamy na wasze sygnal 1Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakładce "Przekaż 1%" jak co roku dostępne są prośby mieszkańców naszej gminy o przekazanie 1% podatku.

Przekazanie 1% podatku nic nie kosztuje, a może pomóc innym! Zachęcamy serdecznie do wspierania naszych mieszkańców, którzy naprawdę tego potrzebują.

szkola liderow

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zaprasza do II edycji Szkoły Liderów programu Administracja pod kontrolą. Rekrutacja trwa do 9 lutego br.

burmistrz komunikatSzanowni Państwo,


w nawiązaniu do informacji z 25 listopada 2020 roku, dotyczącej podjętej współpracy z Gminą Wieliszew oraz Gminą Serock odnośnie do gospodarowania odpadami komunalnymi, chciałbym Państwa poinformować, że powołany zespół ukończył pierwszą fazę prac. Po dokonaniu analizy danych dotyczących ilości wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach, a także ponoszonych przez gminy kosztów ich odbioru i zagospodarowania, zespół uznał, że największym problemem, którym należy zająć się w pierwszej kolejności, jest kwestia odbioru i zagospodarowania bioodpadów. Przy tak wysokim poziomie ponoszonych przez współpracujące gminy kosztów oraz uwzględniając aktualne trendy

INFORMACJA LISTA ZAPELNIONA 1Na prośbę Przychodni w Nasielsku publikujemy informację odnośnie szczepień przeciw COVID-19.

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Szanowni Państwo

W  związku z podjętymi działaniami Burmistrza Nasielska w sprawie zapewnienia transportu osobom starszym, z niepełnosprawnością do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że osoby starsze, z niepełnosprawnością, które kwalifikują się do zapewnienia transportu mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. /23/ 69 33 121 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Klauzula informacyjna

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

iUprzejmie informujemy, że od 21.01.2021 r. zmianie ulega rozkład jazdy autobusów na Linii nr 5: Nasielsk Rynek– Krzyczki– Głodowo– Kędzierzawice–  Pianowo– Nasielsk Rynek.

Poniżej zamieszczamy aktualny rozkład jazdy autobusów na ww. linii. 

Linia nr 5