Baner nabór na rachmistrzaPRZYPOMINAMY że trwa nabór KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

W dniu 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o NSP 2021”,

Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska– Gminny Komisarz Spisowy w Nasielsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego, zwanego dalej „NSP 2021”.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy o NSP 2021 wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.

Termin składania ofert: 9 lutego 2021 r.

informacja1Publikujemy Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r.

 

 2019 Nasielski Rower Miejski Biuro Obsługi Klienta 88 77 66 833 bokroovee.eu 131 stycznia 2021 r. zakończyła się ankieta badająca Państwa ocenę dotyczącą systemu Nasielskich Rowerów Miejskich. O ankiecie informowaliśmy na naszym profilu na Facebooku, na stronie internetowej, a także za pośrednictwem Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS. W badaniu trwającym 6 tygodni zapytaliśmy Państwa o dotychczasowe doświadczenia z rowerami miejskimi oraz przyszłość tego systemu w gminie. Dziękujemy za wszystkie przesłane opinie!

Dzięki Państwa odpowiedziom udało nam się ustalić, że 77,7% ankietowanych chce kontynuacji NRM, oceniając system rowerów miejskich wysoko, bo aż na 8,29/10.

Ponadto ponad połowa ankietowanych chce zwiększenia liczby rowerów, a prawie 2/3 – zwiększenia liczby stacji rowerowych. W uwagach dołączonych do odpowiedzi najczęściej wskazywana jest konieczność zwiększenia stacji na terenie samego miasta Nasielsk oraz w Chrcynnie. Drugą najczęściej padającą propozycją zmian jest obecność rowerów z fotelikami dla dzieci.

Wobec powyższych głosów zdecydowaliśmy o kontynuowaniu system rowerów miejskich w roku 2021, z uwzględnieniem zwiększonej liczby stacji rowerowych, zwiększonej liczby rowerów i rowerów z fotelikami dla dzieci.

W niedługim czasie zorganizujemy ankietę mającą na celu zbadanie, w których miejscach powinny powstać nowe stacje rowerowe i ile takich punktów powinno pojawić się na terenie gminy.

fundusze

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej – w kontekście aktualnych i zaplanowanych w 2021 roku naborów”.

lowe plakat

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które organizowane są w ramach
LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk
 
Szczegóły na plakacie.

Miło nam poinformować, iż Gmina Nasielsk podczas naboru wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2021 rok po raz trzeci z powodzeniem złożyła wniosek i tym samym została objęta dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Wniosek o objęcie dopłatą w 2021 roku przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został przygotowany przez Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku i złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 listopada 2020 r.. Po jego rozpatrzeniu w dniu 12 stycznia br. Gmina Nasielsk podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie gminnych przewozów pasażerskich na kwotę do 842.430,00zł.

wosp slideZ ogromną przyjemnością informujemy, że w czasie tegorocznej zbiórki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieszkańcom naszej gminy udało się zebrać 4️⃣3️⃣ 9️⃣5️⃣5️⃣, 0️⃣7️⃣ zł !!!
Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym w tegoroczny finał, szczególnie wolontariuszom, którzy mimo pandemii i zimowej aury wytrwale, z uśmiechem na twarzy zbierali pieniądze do puszek!

laboratorium nieczynne 11

unnamedddddBurmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

ogloszenie kurs prawa jazdy 2021Na prośbę LGD Zielone Mosty Narwi publikujemy ogłoszenie o możliwości udziału w bezpłatnych kursach na prawo jazdy kategorii C+E oraz kategorii C i C+E!
W kursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające miejsce zameldowania na stałe na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. na obszarze Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica,
Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk).

Szczegóły rekrutacji w regulaminie.

Baner nabór na rachmistrzaOGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

W dniu 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o NSP 2021”,

Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska– Gminny Komisarz Spisowy w Nasielsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego, zwanego dalej „NSP 2021”.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy o NSP 2021 wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.

Termin składania ofert: 9 lutego 2021 r.

obwodnica wwwSzanowni Państwo,
Pragnę poinformować, iż w dniu 26 stycznia 2021 roku wraz z przedstawicielami innych gmin woj. Mazowieckiego oraz Przewodniczącym Radym Miejskiej w Nasielsku – Panem Jerzym Lubienieckim uczestniczyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, poświęconej planowanej inwestycji drogowej „Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej” (droga ekspresowa S 50). Z przedstawionych informacji i dostępnych materiałów, wynika, że część tej inwestycji będzie realizowana na terenie naszej gminy.

f3d99d9aea73dcc4cf89e51b2f7286d3 0Na prośbę Centrum Usług Wspólnych publikujemy informację.

ℹ️ℹ️ℹ️Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o. podaje do publicznej informacji, że zostało ogłoszone postępowanie rozeznania rynku w celu pozyskania przez NBM sp. z o.o. informacji dotyczących możliwości zawarcia umowy współpracy w zakresie uprawnień do składowania odpadów komunalnych na II kwaterze Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie z jednoczesnym obowiązkiem poniesienia kosztów rekultywacji przedmiotowej kwatery. Celem wszczętej procedury jest także uzyskania wiedzy na temat kosztów procesu rekultywacji, jak i pozyskanie doradztwa technicznego. ℹ️ℹ️ℹ️

Zarządzenie powołanie GBS 25 01 2021 poprawione2 1

W dniu 25 stycznia br. Burmistrz Nasielska jako Gminny Komisarz Spisowy, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w Gminie Nasielsk, Zarządzeniem Nr 15/21 powołał Gminne Biuro Spisowe w Gminie Nasielsk. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku: