CPKPoniżej zamieszczamy informację przesłaną do nas drogą mailową o rozpoczęciu prowadzenia przez CPK drugiej tury konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Przypominamy, iż pierwsza tura odbyła się w dniach 10 lutego-10 marca br. i dotyczyła m.in. lokalizacji na terenie Gminy Nasielsk przebiegu nowej linii kolejowej (ciąg nr 2, linia 20, odcinek Warszawa Choszczówka – Nasielsk/Kątne) oraz przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które w znaczący sposób dotyczą naszej Gminy.

„Szanowni Państwo,

protest zgaś światłoSzanowni Państwo,


przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia "Tak! Samorządy dla Polski" przedstawione nam przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.


Stowarzyszenie "Tak! Samorządy dla Polski" w swoim piśmie wskazuje na coraz większe problemy budżetowe, z jakimi od kilku lat zaczynają borykać się samorządy, a ponadto apeluje o protest wobec możliwego veta Polski w sprawie środków europejskich. Dołączając do protestu, dziś o godzinie 17:00 wygaszone zostanie oświetlenie przy baszcie.

129140948 1504841766382712 353706166495141004 oW związku z licznymi głosami mieszkańców gminy Nasielsk, dotyczącymi przejazdu mostem w Borkowie, Burmistrz Nasielska wystąpił do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich celem zwiększenia dopuszczalnego limitu masy pojazdów ciężarowych, który mogą z niego skorzystać. Informujemy, że po remoncie mostu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przychylił się do prośby Burmistrza i dostosował obiekt do przejazdu samochodów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej 30 t.

Moja OkolicaMoja Okolica jest już aktywna w naszej gminie.

To bezpłatna aplikacja mobilna, ukierunkowana na budowanie i pogłębianie relacji lokalnych społeczności. Przede wszystkim wspiera informacyjnie mieszkańców i usprawnia komunikację w najbliższym sąsiedztwie.

album

Szanowni Państwo,

w maju 1990 roku rozpoczęła się nowa historia polskiej samorządności – Polacy dostali prawo do współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. W tym roku przypada 30. rocznica tego ważnego wydarzenia. Chcieliśmy uczcić ją w sposób szczególny. W maju planowaliśmy uroczystą mszę św. w kościele parafialnym w Nasielsku, po której zgromadzeni mieli udać się do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie na Hali Sportowej miała odbyć się dalsza część uroczystości. W programie przewidziano m.in: wręczenie pamiątkowej publikacji z okazji 30-lecia samorządu, wręczenie samorządowcom pamiątkowych odznak, referat jednego z twórców odrodzonego samorządu terytorialnego – Pana Jerzego Stępnia, jak również upamiętnienie czasopisma gminnego „Życie Nasielska”, które w 2020 roku obchodziło 26 urodziny. Nie zakładaliśmy, że obchody przypadną na czas pandemii COVID-19, która stała się globalnym problemem i wiele planowanych aktywności nie mogło się odbyć. Licząc na poprawę sytuacji, uroczystości przenieśliśmy na listopad. Niestety obecny stan epidemiologiczny nadal nie pozwala nam na wspólne świętowanie.

oddzial 1

Jest nam niezmiernie miło przyjąć podziękowania od Zarządu I Oddziału Polskich Spadochroniarzy w Warszawie. Cieszymy się, że wybraliście Państwo Chrcynno jako miejsce obchodów tak doniosłego wydarzenia, jakim był jubileusz 30-lecia powstania Oddziału. Państwa praca na rzecz wspierania i rozwijania sportu spadochronowego jest godna podziwu, a sukcesy na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym napawają dumą.

Życzymy Państwu wytrwałości, dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

miedzysesjami.mala

Publikujemy informacje z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku  na sesję Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 26 listopada 2020 r. za okres miedzy sesjami – 28.10.-25.11.2020 r.

 

Informacja z wydziałów UM

dyplomJest nam niezmiernie miło poinformować, iż decyzją międzynarodowego jury 15-tej edycji  FilmAT Festival  materiał zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 pt. „Współczesna wieś – film promocyjny” otrzymał prestiżową I nagrodę DOKUMENTY I REPORTAŻE TELEWIZYJNE w kategorii biografie. 

urzadPrzypominamy, że jeszcze dziś i jutro trwają zapisy na szkolenie on-line z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędzie się dn. 01.12.2020 r. (wtorek) o godz. 16.00. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Referatem Promocji Gminy e-mail: tel. 23 693 31 23.

grafika komunikat

Szanowni Państwo

Gospodarka odpadami komunalnymi jest obecnie jednym z największych problemów z jakimi borykają się Samorządy oraz Spółki Komunalne. Elementami newralgicznymi są tu kwestie dotyczące ilości odpadów, ich segregacja oraz wysokie koszty odbioru i składowania, które niestety przekładają się na opłaty ponoszone przez Mieszkańców.  Jest to problem, nad którym należy się pochylić i podjąć zdecydowane działania. Pragnę poinformować, że wraz z gminami sąsiadującymi – Gmina Wieliszew oraz Gmina Serock – podjęliśmy działania, które mają na celu wypracowanie rozwiązań mających poprawić sytuację związaną z gospodarką odpadami komunalnymi. Współpraca zaowocowała powstaniem zespołu składającego się z przedstawicieli ww. samorządów oraz przedstawicieli Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o., które jest zarządcą Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie. Poniżej przedstawiam Państwu stanowisko Prezesa Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z .o.o. dotyczące Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie.

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

Stanowisko Prezesa NBM Sp. z o.o.

i

Informujemy, że od środy 25 listopada br., otwarta zostaje Kasa Banku Spółdzielczego mieszcząca się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

zbiórka
"Święta godne, a nie głodne" - pod takim hasłem odbywa się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności, którą na terenie Nasielska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku realizuje we współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie.

informacja1Publikujemy Uchwałę nr XXIII/155/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego wraz z harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.

 

 

pdf22-Pobierz Uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego

Izba skarbowa

Umów wizytę w urzędzie skarbowym!

 

komunikatNa prośbę Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o zamieszczamy sprostowanie stwierdzeń zawartych w materiale pt. "Płonie składowisko opon" opublikowanych 14 listopada 2020 roku przez Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook