Jesteśmy dostępni

17 lutego br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Likwidacja barier w komunikowaniu się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku”. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wiosek spotkał się z pozytywną rekomendacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskując tym samym dofinansowanie w kwocie 11 796,67 zł.

utrudnienia w ruchu borkowoUrząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2021 roku w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 101. rocznicą bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 16.15-19.30. Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku do Pomiechówka i z Pomiechówka: przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie.

wazna informacjaZarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że w dniu 03.08.2021r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8:00 – 10:00 . Brak wody odczują mieszkańcy Starych Pieścirogów, Nowych Pieścirogów oraz sołectwa Morgi. 

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Powstanie WarszawskieWczoraj, 1 sierpnia o godzinie 17:00, w Borkowie rozległy się syreny, a tafla pobliskiej Wkry schowała się za gęstym biało-czerwonym dymem.

Tak upamiętniliśmy jedno z najważniejszych, najbardziej żywo wspominanych i tragicznych wydarzeń – Powstanie Warszawskie.

informacja1

Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej. Szczegóły w załączniku.

Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Nasielska

wazna informacja

Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

List Prezes KRUS dr. A Hadzik do rolnikow 1 1

Na prośbę Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku publikujemy list Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hudzik do rolników dotyczący zachowania zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

informacja1

Publikujemy Zarządzenie Nr 83/21 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 83/21 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2021 r.

pzuw16 kwietnia br. do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) został złożony wniosek na realizację zadania prewencyjnego polegającego na rozbudowie monitoringu miejskiego. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wniosek otrzymał pozytywną rekomendację Towarzystwa. Dzięki przyznanym w kwocie 15 000 zł środkom zakupione zostaną: kamery stacjonarne, kamery przenośne oraz komputer do podglądu kamer dla Strażnika Miejskiego.

ngo

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”. To najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać do 8 sierpnia br.

konkurs rowerowyJesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!

IMG 8083

W dniu dzisiejszym Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w obecności kierownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosława Kasiaka podpisał umowę na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej wraz z przepompowniami na działkach przy ul. Ogrodowej, Jaworowej, Cisowej, Sosnowej, Sadowej, Gajowej, Grabowej oraz Leśnej w Nasielsku.

info2 1

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w towarzystwie Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury – Marka Tyca podpisał z Dyrektorem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – Pawłem Cukrowskim oraz Zastępcą Dyrektora – Magdaleną Biernacką porozumienie o współorganizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Upamiętnienie Bitwy nad Wkrą”.

spotkanie z kapitanem zbikaW dniu 22 lipca br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski spotkał się z Mateuszem Bramowiczem, kapitanem nasielskiego „Żbika, królem strzelców ligi okręgowej, grupy ciechanowsko-ostrołęckiej zakończonego sezonu z liczbą 47 strzelonych bramek. Mateusz rozegrał ponad 100 meczy w barwach zielono-czerwonych. Ponadto jest trenerem drużyny młodzieżowej.

informacja1Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku informuje, że złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej (poprzez profil zaufany, EPUAP) będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego zostaną wyłączone.
Po dokonaniu się zmian będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej jedynie dla dziecka do 12 roku życia.