Dok1 12Szanowni Państwo,
W związku z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 Burmistrz Nasielska podjął działania umożliwiające mieszkańcom gminy sprawne zapisywanie się na szczepienie oraz mające na celu zapewnienie możliwości zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób starszych, z orzeczeniem o niepełnosprawności, mających poważny problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.


Wszystkich tych z Państwa, którzy chcą się zaszczepić, informujemy, iż w celu zapisania się na szczepienie realizowane w dwóch punktach na terenie gminy tj. Przychodnia w Nasielsku lub Filia Przychodni w Cieksynie, należy kontaktować się bezpośrednio z Przychodnią w Nasielsku, tel. 23 691 25 03 wew. 22. Zapisy ruszają w dniu 15.01.2021 o godz. 00:00.

138219103 156207776050567 3994533072226550499 n

Dziś 13 stycznia 2021 r. odbyło się symboliczne przekazanie nowego radiowozu marki KIA Komisariatowi Policji w Nasielsku przez Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego. Komendant nasielskiego komisariatu podinsp. Dariusz Leszczyński podziękował Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza – Panu Andrzejowi Waldemarowi Kordulewskiemu, a także Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Panu Jerzemu Lubienieckiemu oraz radnym Rady Miejskiej w Nasielsku za podjęcie uchwały przeznaczającej 50 000 zł na dotację do tego zakupu. Podkreślił również, że Gmina Nasielsk jest jedyną gminą w powiecie nowodworskim, która wsparła formację policji w czasach pandemii. Burmistrz Nasielska wyraził nadzieję, że samochód będzie dobrze służył nasielskiej policji i przyczyni się do zwiększenia efektywności. Na ręce Komendanta złożył również podziękowania dla całego komisariatu za utrzymywanie porządku w gminie i służbę obywatelom, życząc jak najmniej zdarzeń wymagających ich interwencji.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zaprasza do składania ofert.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz zaprasza do składania ofert.

szkolenia LOWE 6

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które organizowane są w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

Więcej informacji na plakacie.

126506972 1497187867148102 2658999243370632961 oNiniejszym informujemy, że w piątek tj. 15.01.2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Statutowej.

mazowszeZapraszamy sołtysów z naszej gminy do udziału w III edycji konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

szkolenia LOWE

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do udziału w szkoleniach, które są organizowane w ramach
 
Więcej informacji na plakacie.
 
 

Leśna👉5 stycznia br. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak przekazał wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku”. Zakres prac obejmie m.in.: roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejącej nawierzchni, regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne, wymiana przepustu i oczyszczenie rowu przy drodze wojewódzkiej), wykonanie podbudowy drogi i zjazdów, wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, uporządkowanie przyległego terenu.

👉Koszt inwestycji – 863 925,56 zł.

👉Planowany termin zakończenia robót – 15.04.2021 r.

👉Za wykonanie prac będzie odpowiadało przedsiębiorstwo Baz-Bruk Marek Bazylewski.

Ogłoszenie NPP do wywieszenia 2021 1Zachęcamy do zapoznania się z informacjami odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej.

informacja

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku informuje, że zostały pozyskane środki w ramach - ,,Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.” w kwocie 133.728,00 zł.

 

info wojewoda 2021Miło nam poinformować, iż Urząd Miejski w Nasielsku dzięki staraniom pracowników Wydziału Administracji i Nadzoru uzyskał dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 842,430,00 zł na realizację lokalnych przewozów pasażerskich na rok 2021. Jest to program rządowy dotyczący rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na mocy, którego Wojewoda i Gmina dokładają środki finansowe, aby linie autobusowe mogły funkcjonować. Przewoźnikiem, który będzie realizował lokalne przewozy jest: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku. Aktualne rozkłady jazdy znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu: www.nasielsk.pl w zakładce lokalne przewozy pasażerskie.

miedzysesjami.mala

Publikujemy informacje z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku  na sesję Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 30 grudnia 2020 r. za okres miedzy sesjami – 26.11.-28.12.2020 r.

Informacja z wydziałów UM

122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam na dzień 30 grudnia 2020 roku (środa) przeprowadzenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl