straż miejskaPoniżej publikujemy sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nasielsku w 2020 roku.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej

masz glos

Na prośbę Fundacji Batorego publikujemy informacje dotyczące akcji Masz Głos 2021.

122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) zarządzam na dzień 18 lutego 2021 roku przeprowadzenie XXV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

 
 

kurs komputerowyOd marca ruszają pierwsze bezpłatne szkolenia w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

 
Serdecznie zapraszamy!

medalpozycieUrząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyznanie. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2021 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały dotychczas odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać do 15 marca 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. Nr 213.

(Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

WNIOSEK - F/USC/04 znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

/-/ Ewa Mikulska

logotypclaim czerony pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w 2021 r. Środki można pozyskać m.in. na:

- wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej;

rekrutacja 1

Na prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębinkach publikujemy informację o naborze na rok szkolny 2021/2022.

Szczegóły na plakacie.

informacja1

Do dnia 22 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027.

PSYCHOLOGICZNE LOWEPrzypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

Szczegóły na plakacie.

ogloszenie kurs prawa jazdy 2021Przypominamy naszym mieszkańcom, iż LGD Zielone Mosty Narwi organizuje bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii C+E oraz kategorii C i C+E!

LOWE kurs j. angielskiegoPrzypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które organizowane są w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

Szczegóły na plakacie.

burmistrz komunikatSzanowni Państwo,

Przypominamy, że w związku z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 Burmistrz Nasielska podjął działania umożliwiające mieszkańcom gminy sprawne zapisywanie się na szczepienie oraz mające na celu zapewnienie możliwości zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób starszych, z orzeczeniem o niepełnosprawności, mających poważny problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.

XIkp plakat 2021 600KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2021 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

informacja1Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Baner nabór na rachmistrzaPRZYPOMINAMY że trwa nabór KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

W dniu 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o NSP 2021”,

Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska– Gminny Komisarz Spisowy w Nasielsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego, zwanego dalej „NSP 2021”.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy o NSP 2021 wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.

Termin składania ofert wydłużony: do 9 do 16 lutego 2021 r.