125972806 1494973230702899 4748047177051940323 oWe wtorek 17 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Leśnej w Nasielsku”. Zakres prac obejmie budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej na odcinku od ul. Warszawskiej do torowiska kolejki wąskotorowej.

Koszt inwestycji – 479 017,26 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Zakład instalacji sieci gazowych, wod.-kan., energetycznych, handlu i usług M.M. Młyńscy sj.

Planowany termin zakończenia robót – 31.12.2020 r.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.

 

przerwa w dostawie wodyZarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że w dniu 18.11.2020 r. (środa) w godz. 9:00-13:00 będzie przerwa w dostawie wody.
Brak wody odczują mieszkańcy Nasielska przy ulicy Kilińskiego (od Baszty) po obu stronach w kierunku Pniewa do stacji paliw, bloki Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej, bloki przy ul. Starzyńskiego, Restauracja „Stary Młyn”, SANIBUD, blok Zambet przy ul. Elektronowej, ul. Warszawska, Starzyńskiego, Tylna, Ogrodowa, Leśna.

imagesSzanowni Państwo,
Publikujemy link odnośnie odbywających się konsultacji społecznych pn. "Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze)".
Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 konsultacje odbywać się będą w formie niebezpośredniej.
Odnośnik do dedykowanej strony internetowej: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne [1] - witryna będzie dostępna od dnia 18 listopada br.

ikonaNa prośbę Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim publikujemy komunikat IAS w Warszawie.

"KAS i CBŚP przejęły 14 mln szt. nielegalnych papierosów i 8 ton tytoniu"

•Ponad 14 mln szt. nielegalnych papierosów i blisko 8 ton tytoniu zatrzymała mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP).
•Wartość rynkowa zatrzymanego towaru to ok. 14 mln zł.
•Zatrzymano 5 osób.

informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Odnowienie, udrożnienie i uatrakcyjnienie niebieskiego szlaku turystycznego Pomiechówek PKP- Cieksyn PKP”, złożoną przez Stowarzyszenie NASIELSK BASZTA TEAM. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Ogłoszenie

Uproszczona oferta Stowarzyszenia NASIELSK BASZTA TEAM

informacja1Publikujemy wynik konsultacji projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk

Wynik konsultacji

124792310 1488913637975525 7884905379050347651 oW piątek 6 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”. Zakres prac obejmie odcinki:
🔹 Lelewo – Czajki – 320 m
🔹 Miękoszyn – Toruń Dworski – 550 m
🔹 Cieksyn – 400 m
🔹 Studzianki – 210 m
🔹 Lelewo – Zaborze – 500 m
🔹 Mogowo, ul. Sobieskiego – 625 m
🔹 Krzyczki Żabiczki – 1000 m
🔹 Nasielsk, ul. Staszica
🔹 Nasielsk, ul. Kręta
🔹 Nasielsk, ul. Prosta

Koszt inwestycji - 1 140 493,98 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.

Kopia 2019 Nasielski Rower Miejski Biuro Obsługi Klienta 88 77 66 833 bokroovee.euW związku z końcem umowy z firmą ROVEE oraz Orange w tym roku żegnamy się z Nasielskimi Rowerami Miejskimi. W ciągu tych 9 miesięcy NRM zdążył zdobyć grono swoich fanów. Nasielszczanie na 20 jednośladach przemieszczali się pomiędzy 6 stacjami rowerowymi:
– Cieksyn,
– Borkowo (Wiosełko),
– PKP (Mogowo),
– Ośrodek Zdrowia,
– Urząd Miejski,
– Nasielsk (parking przy skwerze Jana Pawła II).

W trakcie umowy podczas 2800 przejazdów NRM pokonały dystans ponad 20 tys. km w 1200 godzin!

Jak Państwu podobały się te dwa sezony z Nasielskim Rowerem Miejskim? Czy NRM był dla Państwa pomocny? Czy chcieliby Państwo widzieć NRM na gminnych drogach również w kolejnych latach? Jeśli tak, co powinno się zmienić: więcej rowerów, więcej stacji, foteliki dla dzieci? Jakie są Państwa dotychczasowe wrażenia z korzystania z NRM? Mamy nadzieję, że pozytywne, ale czekamy na Wasze opinie wysyłane na pocztę elektroniczną: .

11listopada2

10 listopada włączamy się we wspólne świętowanie. Pokażmy, że w kolejną rocznicę odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. Zademonstrujmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – poprzez wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego!

la rolnik195179w i domownik195179w Na prośbę placówki Terenowej KRUS w Pułtusku zamieszczamy zaproszenie dla rolników i ich domowników do wzięcia udziału w konkursie testowym z wiedzy o BHP podczas pracy rolniczej. Szczegóły poniżej.

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 12 listopada 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

zus Publikujemy informację dotyczącą pracy ZUS:

Czekamy na klientów online. Ruszyła e-wizyta w ZUS

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

W czwartek, 5 listopada br. Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski – podpisał umowę na wsparcie Nowodworskiego Centrum Medycznego. Gmina Nasielsk przekaże szpitalowi 30 tys. zł dotacji na doposażenie w instalację gazów medycznych Oddziału Chirurgii. 

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) składane przy wszczęciu lub w toku prowadzonego na żądanie strony lub z urzędu postępowania administracyjnego mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzn. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, poprzez platformę e-PUAP). Jednocześnie stosownie do § 3a przywołanego przepisu podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Oznacza to, iż wszelkie pisma (podania, wnioski, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone w toku postępowania administracyjnego (tzn. takiego, które z zasady kończy się wydaniem przez Burmistrza Nasielska decyzji administracyjnej) powinny być:

  • przesyłane pocztą tradycyjną,
  • składane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (do skrzynki podawczej lub w punkcie podawczym) lub
  • wnoszone poprzez platformę e-PUAP (opatrzone podpisem elektronicznym).

Nie mogą być one natomiast przesyłane zwykłą drogą mailową, nawet w formie skanu dokumentu, gdyż nie ma to umocowania prawnego w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prosimy o uwzględnienie powyższego wyjaśnienia przy składaniu pism.

ARiMR

Burmistrz Nasielska informuje, że do 6 listopada 2020 (Piątek) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.