wazna informacja 

W związku z trwającą rosyjską agresją militarną na terytorium Ukrainy oraz możliwością wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, w tym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, władze gminy Nasielsk przekazują informację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą wydawania i przyjmowania tabletek jodku potasu.

Nagrodzeni Państwo KowalscyPaństwo Hanna i Krzysztof Kowalscy wyróżnieni nagrodą "Perła 2022"!

Logo

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

Spotkanie z Burmistrzem Nasielska

16 września br. odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W SZEŚCIU STRUNACH ZAKLĘTA MUZYKA”.  Organizatorami wydarzenia była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, natomiast współorganizatorami konkursu byli: Gmina Pułtusk, Dom Polonii w Pułtusku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły TRÓJECZKA. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

i

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/393/22 Rady Miejskie w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości podaję do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

 zdjęcie ze szkoleniaZa nami drugie szkolenie w ramach projektu "wspieraMY NASIELSKIE MAMY". 🙂🙂🙂 Zobaczcie jak było.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowejNa podstawie w art. 23. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2022 poz. 1343) publikujemy ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nasielsk w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ogłoszenie 

 

miedzysesjami.mala

Publikujemy informacje z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku na sesję Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 30 września 2022 r. za okres miedzy sesjami – 24.08.2022-29.09.2022 r.

Informacja z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 

Informacja o szkoleniu Zapraszamy na szkolenie.

komunikat

AKTUALIZACJA 10:45 - sieć telefoniczna (orange) została naprawiona. Połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielską są już możliwe.

konkurs foto

Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem "Ekonomia społeczna - sposób na życie!" konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zawodowo nie zajmuje się fotografią.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu: https://bit.ly/3SD8ifR

IMG 5001

20 nasielskich mam rozpoczęło szkolenia w ramach projektu "wspieraMY NASIELSKIE MAMY", które odbywają się w Samorządowym Przedszkolu im. J. Tuwima w Nasielsku. Pierwszy warsztat pt. "Piękna mama" odbył się 24 września i w całości został poświęcony zagadnieniu bliskiemu kobietom - pielęgnacja skóry, trendy w makijażu, dobór odpowiednich kosmetyków, analiza kolorystyczna.

Informacja o szkoleniu

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku biuro w Nasielsku zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowejNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/393/22 Rady Miejskie w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowymNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIII/410/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz Zarządzenia Nr 96/22 Burmistrza Nasielska z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.