sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 40) zwołuję na dzień 24 marca 2023 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LVI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

BITWA REGIONOW plakat

Wystartowała VIII edycja konkursu kulinarnego Bitwa Regionów. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich.

Informacja o szkoleniu

W imieniu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku zapraszamy na szkolenie stacjonarne pt. „Ekoschematy nowym instrumentem finansowym WPR 2023-2027”. Spotkanie odbędzie się 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek (sala konferencyjna).

komisje RMTerminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

Konsultacje społeczne Na prośbę Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej informujemy o trwających konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2027.

Zamiana organizacji ruchu nowa

W związku z postępującymi pracami budowlanymi na terenie Skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku od 20.03.2023 r. (poniedziałek) planowane jest częściowe zamknięcie ulicy Rynek (od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ulicą Starzyńskiego). Wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się i postoju na ul. Starzyńskiego (od drogi wojewódzkiej (ul. Kilińskiego) do łuku przy liceum ogólnokształcącym). Nastąpi również zmiana organizacji ruchu na ul. Wąskiej poprzez zmianę kierunku jazdy tj. stworzenie możliwości wjazdu w ul. Wąską od ul. Rynek do ul. Starzyńskiego.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

składają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

  czarna wstążka


ŚP. Stanisława Zasońskiego
 wieloletniego sołtysa sołectwa Popowo Borowe

Bezpieczeństwo jest najważniejszeMając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nasielsk oraz osób przemieszczających się w tym rejonie, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisał umowę w sprawie zorganizowania w 2023 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Nasielsk.

Konkurs na projekt „Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku”Uwaga! Uwaga! Przypominamy, że do 20 marca br. można wziąć udział w konkursie na projekt logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku!

sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) zarządzam na dzień 15 marca 2023 roku (środa) przeprowadzenie LV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Jak poruszać się po metropolii warszawskiej?Duże miasta europejskie stoją w korkach. Samochody generują 1⁄4 gazów cieplarnianych w UE. Aby poprawić jakość życia mieszkańców metropolii i ułatwić przemieszczanie się do pracy czy szkoły, wdrażamy ideę zrównoważonej mobilności. Pomóż nam, weź udział w konsultacjach społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej.

komisje RM1. Komisja Rewizyjna – 14 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00
2. Komisja Statutowa - 14 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00

LGD Zielone Mosty Narwi - ogłoszenie o naborze wnioskówNa prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi informujemy o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

gminne przewozy pasażerskie 2023Od 12 marca br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy pociągów.

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Mazowieckich Na prośbę zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM” poniżej umieszczamy informację dotyczącą zmian w rozkładzie jazdy pociągów od 12 marca 2023 r.