kurs komputerowyOd marca ruszają pierwsze bezpłatne szkolenia w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

 
Serdecznie zapraszamy!

medalpozycieUrząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyznanie. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2021 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały dotychczas odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać do 15 marca 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. Nr 213.

(Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

WNIOSEK - F/USC/04 znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

/-/ Ewa Mikulska

logotypclaim czerony pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w 2021 r. Środki można pozyskać m.in. na:

- wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej;

rekrutacja 1

Na prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębinkach publikujemy informację o naborze na rok szkolny 2021/2022.

Szczegóły na plakacie.

informacja1

Do dnia 22 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027.

PSYCHOLOGICZNE LOWEPrzypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

Szczegóły na plakacie.

ogloszenie kurs prawa jazdy 2021Przypominamy naszym mieszkańcom, iż LGD Zielone Mosty Narwi organizuje bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii C+E oraz kategorii C i C+E!

LOWE kurs j. angielskiegoPrzypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które organizowane są w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

Szczegóły na plakacie.

burmistrz komunikatSzanowni Państwo,

Przypominamy, że w związku z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 Burmistrz Nasielska podjął działania umożliwiające mieszkańcom gminy sprawne zapisywanie się na szczepienie oraz mające na celu zapewnienie możliwości zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób starszych, z orzeczeniem o niepełnosprawności, mających poważny problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.

XIkp plakat 2021 600KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2021 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

informacja1Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

komisje rady Niniejszym informujemy,że w piątek, tj. 12.02.2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

informacja1Publikujemy Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r.

 

 2019 Nasielski Rower Miejski Biuro Obsługi Klienta 88 77 66 833 bokroovee.eu 131 stycznia 2021 r. zakończyła się ankieta badająca Państwa ocenę dotyczącą systemu Nasielskich Rowerów Miejskich. O ankiecie informowaliśmy na naszym profilu na Facebooku, na stronie internetowej, a także za pośrednictwem Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS. W badaniu trwającym 6 tygodni zapytaliśmy Państwa o dotychczasowe doświadczenia z rowerami miejskimi oraz przyszłość tego systemu w gminie. Dziękujemy za wszystkie przesłane opinie!

Dzięki Państwa odpowiedziom udało nam się ustalić, że 77,7% ankietowanych chce kontynuacji NRM, oceniając system rowerów miejskich wysoko, bo aż na 8,29/10.

Ponadto ponad połowa ankietowanych chce zwiększenia liczby rowerów, a prawie 2/3 – zwiększenia liczby stacji rowerowych. W uwagach dołączonych do odpowiedzi najczęściej wskazywana jest konieczność zwiększenia stacji na terenie samego miasta Nasielsk oraz w Chrcynnie. Drugą najczęściej padającą propozycją zmian jest obecność rowerów z fotelikami dla dzieci.

Wobec powyższych głosów zdecydowaliśmy o kontynuowaniu system rowerów miejskich w roku 2021, z uwzględnieniem zwiększonej liczby stacji rowerowych, zwiększonej liczby rowerów i rowerów z fotelikami dla dzieci.

W niedługim czasie zorganizujemy ankietę mającą na celu zbadanie, w których miejscach powinny powstać nowe stacje rowerowe i ile takich punktów powinno pojawić się na terenie gminy.

fundusze

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej – w kontekście aktualnych i zaplanowanych w 2021 roku naborów”.