Informacja o listach mieszkaniowych Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk oraz Uchwałą Nr LIII/469/23 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk podaję do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokali na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i listę osób na przydział lokalu na zamianę. Listy podlegają wywieszeniu w wejściu Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 w dniach od 14.04.2023 r. do 28.04.2023 r.

Święto Chrztu Polski14 kwietnia 2023 r. to wyjątkowy dzień dla Polaków. Na podstawie badań historycznych data 14 kwietnia 966 r. z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu uznawana jest za symboliczny początek Państwa Polskiego. Właśnie dziś obchodzimy Święto Chrztu Polski, które ustanowił Sejm RP ustawą z dnia 22 lutego 2019 r.

Anastazja RączkaOtrzymaliśmy smutną wiadomość, że we środę 12 kwietnia br. odeszła

śp. Pani Anastazja Rączka

żona por. Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”, dowódcy i jednego z czterech członków patrolu żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w 1950 roku w Popowie Borowym.

Grafika dostępny samorzad

W ubiegłym roku pozyskaliśmy z PFRON ponad 80 000 zł na realizację projektu pt. „Poprawa dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku”. Na chwilę obecną zrealizowaliśmy większą część zaplanowanych zadań:

komisja RMZawiadamiam, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nasielsku, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

informacjaPoniżej publikujemy apel Wojewody dotyczący wypalania traw.

Apel Wojewody

Życzenia świąteczneZ okazji zbliżających się pięknych, radosnych Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia. Wesołego Alleluja!

Ogłoszenie i uproszczona oferta realizacji zadania publicznegoPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Aktywna Sobota z Tenisem, złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy „Victoria” Nasielsk. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

składają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 Kondolencje

ŚP. Reginy Muzal
wieloletniej nauczycielki historii w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku oraz Szkole Podstawowej w Dębinkach

o Puchar TymbarkuJuż niebawem uczniowie naszych szkół podstawowych wezmą udział w turnieju organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej pod nazwą „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”!
Turniej jest jedną z najszybciej rozwijających się inicjatyw Grassroots w Polsce oraz największym w Europie wydarzeniem piłkarskim dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12.

komisja RMNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Rolnictwa odbędzie się 5 kwietnia 2023 roku (tj. środa) o godz. 14:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Rekrutacja na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik ogłosił rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji.

sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 3 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LVII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, z następującym porządkiem posiedzenia:

Przerwa w dostawie wody

Na prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informujemy, że w poniedziałek (3 kwietnia) w godz. 9:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

folder turystyczny

Prosto z drukarni! Świeżutkie i pachnące! Drugie wydanie folderu turystycznego pt. (Na)Sielskim Szlakiem, już na Was czeka w Urzędzie Miejskim (pokój 107).