informacja1

Publikujemy Zarządzenie Nr 134/22 Burmistrza Nasielska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs plastyczny pt. „Kartka bożonarodzeniowa”.

Zarządzenie Nr 134/22 Burmistrza Nasielska

ichoinkanasielsk NY” (z ang. „Kocham Nowy Jork”) to logo słowne, którym od 1977 r. reklamuje swoje walory Wielkie Jabłko. Nowojorski symbol marketingowy odniósł na tyle duży sukces globalny, że sama marka „ NY” doczekała się wielu naśladowców oraz wariacji, również wśród polskich miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Lublin, Wrocław, Starachowice czy nawet samych stołecznych dzielnic jak Żoliborz.

zbiórka publiczna4 grudnia 2022 r. końca dobiegła nasza przedświąteczna zbiórka publiczna dla Wiktorii Wóltańskiej.

W zbiórce wzięły udział placówki gminy Nasielsk:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, Biblioteka Nasielsk, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, Samorządowe Przedszkole i Żłobek w Nasielsku, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym, Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku a także radni Rady Miejskiej w Nasielsku, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz uczestnicy Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 w Nasielsku.

 

Ogromne podziękowania należą się Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach, Szkole Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkole Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, które szczególnie zaangażowały się w zbiórkę. Serdecznie dziękujemy za Państwa wielkie serca!

 

Miło nam poinformować, że dzięki Państwa hojności udało nam się zebrać łącznie 9 500,00 zł.

 

Pieniądze zostaną w całości przekazane rodzicom Wiktorii w środę, 14 grudnia br. Przypominamy, że zbiórka zarejestrowana jest na Portalu Zbiórek Publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem: 2022/4788/KS.

 

Dziękujemy w imieniu Wiktorii i Jej rodziny wszystkim osobom, które okazały wsparcie!

InformacjaUrząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, posiadające zameldowanie na pobyt stały w gminie Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyznanie.

zmiana rozkładu jazdy linii nr 1 od 11.12.2022Od 11 grudnia br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy. 

informacja1ZAWIADOMIENIE

Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy i miasta Nasielsk

Szanowni Państwo, na prośbę Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim , dotyczy: umowy nr GN.273.7.2022 z 20 lipca 2022r. zawartej z Powiatem Nowodworskim na wykonanie prac polegających na „Modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy i miasta Nasielsk – projekt, stabilizacja i pomiar” Na podstawie § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 454, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję (skompresowany folder ZIP o nazwie "GMINA_NASIELSK") zawiadomienia o umieszczeniu 196 znaków geodezyjnych na terenie Gminy Nasielsk.
 
 
 
 

Gala Wolontariatu 2022Powoli zbliżamy się do zakończenia roku 2022, który po przerwie spowodowanej pandemią obfitował w wiele wydarzeń i spotkań. Pracowaliśmy z całą mocą, by odbyło się jak najwięcej różnego rodzaju imprez dla naszych mieszkańców, wspieraliśmy Państwa inicjatywy, przyłączaliśmy się do organizacji pikników, konkursów i zbiórek.


Ostatnim tegorocznym wydarzeniem będzie Gala Wolontariatu podsumowująca najcenniejszą pracę naszych mieszkańców - bezinteresowną pracę na rzecz innych. Kto zostanie wyróżniony na tegorocznej gali?


Wszystkich, którzy chcą poznać laureatów Gali Wolontariatu 2022, a przy okazji wymienić się spostrzeżeniami, porozmawiać w miłym gronie przy gorącej kawie lub herbacie, wziąć udział w koncercie zespołu Olga Prusik Band i niczym się nie martwić zapraszamy w najbliższy wtorek, 13 grudnia o godzinie 11:00 do Nasielskiego Ośrodka Kultury! Będzie tylko dobrze! Wstęp wolny!

Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Panu Adamowi Muzalowi
Inspektorowi Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci


kondolencje

Taty

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

IV edycja Budżetu Obywatelskiego MazowszaDo 13 stycznia 2023 r. trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do dyspozycji jest 25 mln zł.

informacja1Na prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informujemy, że wznowiony został proces wymiany wodomierzy na radiowe.

Kartka bożonarodzeniowa

Już tylko do poniedziałku, 12 grudnia, do godz. 17:00 przyjmujemy prace plastyczne w ramach konkursu „Kartka bożonarodzeniowa”.  Spieszcie się, bo czasu coraz mniej, a nagrody, jakie na Was czekają, są naprawdę super:

Spotkanie z KGW

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się „I spotkanie sieciujące KGW z obszaru Gminy Nasielsk”, którego inicjatorem była Loklana Grup Działania Zielone Mosty Narwi. Prezes stowarzyszenia Albert Jaworski opowiedział zgromadzonym o działalności LGD oraz możliwości uzyskania dofinansowania. Na zakończenie każdy otrzymał poradnik „Jak prowadzić finanse koła gospodyń wiejskich” przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

awaria telefonuZ uwagi na awarię sieci telefonicznej (Orange) połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz z Urzędu są niemożliwe. Przepraszamy za utrudnienia.

Awaria została zgłoszona do operatora. Gdy tylko zostanie naprawiona, poinformujemy o tym fakcie oddzielną wiadomością.

sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) w związku z §4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 6 grudnia 2022 roku przeprowadzenie XLIX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 14.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Dzieci z wizytą u Burmistrza Nasielska

W Urzędzie Miejskim w Nasielsku chyba nigdy nie było takiego wesołego gwaru, okrzyków radości i beztroski, jak w piątek 2 grudnia, kiedy to placówkę opanowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach. Do Urzędu zawitali uczniowie klasy „0” i „III a” wraz z Paniami opiekunkami: Hanną Golnik, Sylwią Dobrzyńską i  Olgą Kwiatkowską. Wycieczka została zorganizowana w ramach rozpoczętej przez nasielski magistrat akcji pt. „Urząd przyjazny dzieciom”, której celem jest zaznajomienie najmłodszych obywateli z tematyką samorządności. Dzieci zostały oprowadzone po Urzędzie, dowiedziały się jak założyć firmę, gdzie złożyć wniosek o dowód oraz zwiedziły gabinet Burmistrza Nasielska. Z uwagi na fakt, że Burmistrz ma mnóstwo obowiązków i potrzebuje pomocników, każdy mógł w tym dniu stać się „Pomocnikiem Burmistrza ds. Ważnych Dokumentów” i specjalną pieczątką ostemplować „ważny dokument”. Dzieci robiły to z wielkim zaangażowaniem i zachwytem. Na koniec był wpis do kroniki pamiątkowej oraz mini konkurs z nagrodami.