grafika tvp

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym w Kurierze Mazowieckim emitowanym w TVP3 o godz. 18:00 lub 21:30 pojawi się materiał dotyczący aplikacji „Moja Okolica”, którą wdrożyliśmy 30 listopada 2020 roku w Gminie Nasielsk. „Moja okolica” to bezpłatna aplikacja mobilna, ukierunkowana na budowanie i pogłębianie relacji lokalnych społeczności. Przede wszystkim wspiera informacyjnie mieszkańców i usprawnia komunikację w najbliższym sąsiedztwie.

burmistrz komunikat

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej Gminy Nasielsk rozgorzała dyskusja dotycząca nagród przyznanych przeze mnie pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2020 roku. Dodajmy, dyskusja wywołana przez środowiska nieprzychylnie nastawione i negujące działania podejmowane przeze mnie jako Burmistrza Nasielska oraz przez kierowany przeze mnie Urząd. Dlatego chciałbym przedstawić Państwu informację z pierwszej ręki, opatrzoną rzetelnym i obiektywnym komentarzem.

Przerwa w dostawie wodyZarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że w dniu 25.02.2021 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.00 – 13.00.

 

doorZ dniem 22 lutego br. na terenie Powiatu Nowodworskiego ruszył projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door” realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 pn. „Bezpiecznie do celu”.

burmistrz komunikatSzanowni Państwo,


odnosząc się do tekstu Pana Radnego Andrzeja Pacochy opublikowanego na stronie "PiS Nasielsk", informuję Pana Radnego, że systematyczne odrzucanie składanych przez nas wniosków nie jest karaniem Burmistrza Nasielska czy Bogdana Ruszkowskiego, lecz ciosem we wszystkich nasielszczan, którzy w wyborach parlamentarnych licznie, bo w ponad 60% poparli Zjednoczoną Prawicę.


Jednocześnie chcę wyrazić ubolewanie, że na terenie naszej Gminy nie mieszka lokalny patriota formatu Pana Posła Henryka Kowalczyka. Przy okazji serdecznie pozdrawiam Pana Posła i apeluję do naszych mieszkańców, aby do parlamentu wybierali równie skutecznych przedstawicieli.


Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

lowe ostatnie miejsca

W marcu br. ruszą kolejne bezpłatne kursy organizowane w ramach programu  LOWE – kurs j. angielskiego (2 i 3 marca) oraz kurs komputerowy (22 marca).

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z możliwości poszerzenia wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy pod nr tel. /23/ 69 35 002 (kurs j. angielskiego) oraz /22/ 79 43 405 (kurs komputerowy).

Dokumenty do pobrania: https://spcieksyn.pl/dokumenty.html

burmistrz komunikatSzanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk,

W dniu 1 marca br. – jak co roku – obchodzimy w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ten sposób cały kraj oddaje cześć i honor Żołnierzom Niezłomnym – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia działającym po II wojnie światowej, którzy toczyli walkę nie zgadzając się z ówczesną rzeczywistością zmierzającą do sowietyzacji naszej Ojczyzny.

Od wielu lat również w Gminie Nasielsk to święto jest obchodzone i ma szczególny charakter poprzez tych, którzy 23 czerwca 1950 roku w Popowie Borowym ponieśli śmierć w walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistycznego aparatu terroru – żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot” – dowódcę patrolu, ppor. Kazimierza Chrzanowskiego ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesława Wilskiego ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronima Żbikowskiego ps. „Gwiazda” i „Twardowski”.

komisje radyNiniejszym informujemy, że w czwartek, tj. 25.02.2021 r. o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Projekt bez tytułu 3W sobotę, 20 lutego, w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, odbyły się pierwsze warsztaty psychologiczne w ramach LOWE. Składały się one z dwóch bloków tematycznych "Jak nie dać sobie w kaszę dmuchać" oraz "JA jestem OK i TY jesteś OK". Uczestnicy poprzez wiele ciekawych ćwiczeń rozwijali swoje umiejętności z zakresu asertywności i komunikacji międzyludzkiej. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonego trenera i psychologa ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Panią Olgę Wieczorek-Trzeciak. Uczestnicy otrzymali drobne upominki reklamowe LOWE.

89826602 195449528405990 7275943365592481792 nW związku z panującą epidemią koronawirusa, informujemy, że Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku od dnia dzisiejszego, tj. 22.02.2021 r. do odwołania będzie przyjmować interesantów tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 23 69 33 016.

89826602 195449528405990 7275943365592481792 nInformujemy, że w związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa, do odwołania zmieniają się zasady funkcjonowania kasy Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3.

ULOTKA STR1Na prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieksynie publikujemy informację o naborze na rok szkolny 2021/2022.

straż miejskaPoniżej publikujemy sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nasielsku w 2020 roku.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej

masz glos

Na prośbę Fundacji Batorego publikujemy informacje dotyczące akcji Masz Głos 2021.

122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) zarządzam na dzień 18 lutego 2021 roku przeprowadzenie XXV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.