BorkowoSerdecznie zapraszamy Państwa już 20 sierpnia do Borkowa na uroczystości 102. rocznicy Bitwy nad Wkrą!

mapa objazdu

Urząd Miejski w Nasielsku przypomina, iż w dniu 20 sierpnia 2022 roku w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane ze 102. rocznicą bitwy nad Wkrą.

W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 16.30-19.30.

Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku do Pomiechówka i z Pomiechówka: przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

mitingi plakatW imieniu stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team zapraszamy na bezpłatny cykl treningów biegowych, które poprowadzą profesjonalni trenerzy – Rafał i Krzysztof Szymborscy.

 logo_zmn_kolor.pngZapraszamy do badania. Ankieta będzie wykorzystana do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Naszym zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD w proces budowy strategii.

Niniejsza ankieta – mamy taką nadzieję – będzie okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.

InformacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815), Uchwały Nr XXXIX/369/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży.

 

dopdf1 - Pobierz Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedazy -

Ponad 150 dzieci w wieku od 4 do 15 lat uczestniczy w półkoloniach organizowanych przez MLKS „ŻBIK Nasielsk” w dniach 1-12 sierpnia br. Zajęcia prowadzone są w 8 grupach i odbywają się na terenie Stadionu Miejskiego w Nasielsku, jak również w formie wyjazdów np. do parku trampolin, kina czy zwiedzania Torunia.

Wazna informacjaW dniu dzisiejszym tj. 8 sierpnia 2022 roku Wydział Spraw Obywatelskich w sprawach Dowodów Osobistych będzie czynny do godziny 15:00.

iBurmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 84/22 Burmistrza Nasielska z dnia 1 sierpnia 2022 r.

i

Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej.

Zarządzenie Nr 83/22 Burmistrza Nasielska z dnia 1 sierpnia 2022 r.

patronat monMiło nam poinformować, że Minister Obrony Narodowej objął patronatem honorowym tegoroczne uroczystości w Borkowie wspominające Bitwę nad Wkrą. 

flaga polska

W czwartek, 28 lipca br., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Sekretarz Nasielska Marek Maluchnik wraz z Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów Barbarą Olbryś podpisali umowę na realizację inicjatywy zakupu masztu oraz flagi Polski w ramach programu „Pod biało-czerwoną”. Na realizację zadania Gmina Nasielsk pozyskała 8 tys. zł.

plakat warsztaty teatralne

W imieniu organizatorów – grupy nieformalnej „Naturalnie Cieksyn” i Stowarzyszenia Artystyczno- Społecznego Skafander  –  zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w warsztatach teatralnych. Celem warsztatów będzie poznanie kultury polskiej i ukraińskiej, integracja grupy, zachęcenie do kreatywnego myślenia oraz zaprzyjaźnienie się z miejscem, w którym żyjemy.

wazna informacja

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dodatku węglowego informujemy, iż z uwagi na niezakończony proces legislacyjny do chwili obecnej nie weszły jeszcze w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym, a w związku z tym żadna gmina w Polsce nie przyjmuje wniosków o wypłatę dodatku węglowego, ani nie dokonuje wypłat tego dodatku. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wszelkie informacje dotyczące składania wniosków w Gminie Nasielsk, w tym wzór wniosku, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

informacja1

Publikujemy Zarządzenie Nr 78/22 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej oraz z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 78/22 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2022 r.

Godzina WW związku z 78. rocznicą Powstania Warszawskiego w Nasielsku zostaną wywieszone flagi Polski. Do tego samego zachęcamy również Państwa.