knf 1

Informujemy, iż Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji organizuje bezpłatne szkolenie online (webinarium) w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na szkoleniu będą poruszane dwa zagadnienia tj. jak nie dać się okraść w Internecie oraz jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu. Webinarium skierowane jest głównie do seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Ważna informacjaWydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku informuje, że w dniu 17.01.2023 r. (wtorek) obsługa dowodów osobistych będzie się odbywała od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Uczestniczki projektu "wspieraMY NASIELSKE MAMY" wraz z Burmistrzem Nasielska

W grudniu zakończyliśmy cykl warsztatów pt. „wspieraMY NASIELSKIE MAMY”, które skierowane były do kobiet chcących wrócić na rynek pracy. Były to trzy miesiące wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności oraz nawiązywania znajomości, które mają szansę przetrwać długie lata.

gminne przewozy pasazerskie wwwOd 14 stycznia br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy pociągów.

Budżet Obywatelski Mazowsza

Już tylko do jutra, 13 stycznia 2023 r.,  można zgłaszać projekty do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 11 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

Strategia Rozwoju Metropolii Warszawskiej do 2040 rokuStartuje nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w  przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa wraz z Urzędem m.st. Warszawy rozpoczęło prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Kluczowym aspektem tworzenia dokumentu jest współpraca z ekspertami oraz przedstawicielami NGO, którzy razem z przedstawicielami gmin i powiatów metropolii warszawskiej będą pracować w grupach tematycznych.

Konkurs ofert z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnieńBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnieńBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 5/23 Burmistrza Nasielska z dnia 10 stycznia 2023 r. (wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert).

informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Nasielsku przy ul. Warszawskiej 4, stanowiącej własność Gminy Nasielsk.

Ogłoszenie o przetargu

gminne przewozy pasazerskie wwwNa prośbę mieszkańców Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku zmodyfikowała rozkład jazdy linii nr 1 (tj. Nasielsk Rynek – Mogowo Dworzec Kolejowy oraz Mogowo Dworzec Kolejowy – Nasielsk Rynek).

Gala Mistrzów Sportu

Na sobotniej Gali Mistrzów Sportu, podsumowującej 88. Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego polskiego sportowca 2022 roku, ekipa sędziowska Szymona Marciniaka z nasielszczaninem Pawłem Sokolnickim w składzie otrzymała nagrodę w kategorii „Super Osiągnięcie Roku”. Kapituła Plebiscytu swoim werdyktem doceniła wzorową postawę polskich sędziów w całym minionym roku, a szczególnie podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze, których zwieńczeniem był prowadzony przez nich finałowy mecz Argentyna-Francja. Każdy z czwórki sędziów odebrał statuetkę, która na pewno zajmą ważne miejsce w ich kolekcjach trofeów.

gminne przewozy pasażerskie Od 6 stycznia br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy pociągów.

Nagrody

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu plastycznego pt. „Kartka bożonarodzeniowa” na oficjalne wręczenie nagród oraz dyplomów.

Termin spotkania: 13 stycznia 2023 r. (piątek), godz. 12:00

Miejsce spotkania: Nasielski Ośrodek Kultury

Niespodzianki już czekają!