Poniżej publikujemy prognozę pogody na najbliższe dni dla Województwa Mazowieckiego. Ostrzeżenie Nr 18 (ważność od godz. 19.00 dnia 18.04.2017 do godz.10.00 dnia 19.04.2017) oraz Ostrzeżenie Nr 19 (ważność od godz.00.00 dnia 19.04.2017 do godz. 07.00 dnia 19.04.2017). 

word-pobierz_ostrzeżenie_18-

word-pobierz_ostrzeżenie_19-

informacjaInformujemy, iż w okresie od 20 do 28 kwietnia br. w niektórych miejscowościach gmin Nasielsk, Joniec i Nowe Miasto nastąpi przerwa w dostawie prądu elektrycznego. Szczegółowe informacje oraz wykaz miejscowości, których przerwa dotyczy, podajemy w załączniku poniżej. Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456. Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektrycznych.

17834826 1596393980401475 4166270823222176420 o5 kwietnia br. w Szkole Podstawej w Nasielsku odbyła się debata pod hasłem "Projekty Społeczne - Nasielskie Inicjatywy Lokalne" zorganizowana  przez Stowarzyszenie Europa i My, Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji i Fundację aiDDia w ramach działań "maszgłosowych".

word-pobierz list-

informacjaNa prośbę Zarządu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsu publikujemy ogłoszenie o nowych taryfach opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.

 

 

pdfPobierz ogloszenie z nowymi taryfami

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Szanowni Państwo!

Główny twórca II Rzeczypospolitej, Marszałek Józef Piłsudski, wypowiedział kiedyś takie słowa: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Słowa te są cały czas aktualne. Powinny nas wszystkich stale mobilizować do nieustannego odkrywania oraz przypominania naszych dziejów, wydarzeń, miejsc i ludzi, aby pamięć o nich nie zgasła. Ideę zawartą w tych wymownych słowach Marszałka Piłsudskiego chcemy realizować poprzez stworzenie „Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk”. Istnieją pewne szczególne momenty, okresy, w których pamięć narodowa, stanowiąca spoiwo narodu, domaga się od nas szczególnej troski. Dlatego też z inicjatywą „Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk” występuję właśnie w kwietniu, który w Polsce jest obchodzony jako Miesiąc Pamięci Narodowej.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pomiechówku zapraszają na szkolenie pn." Programy rolno-środowiskowo-klimatyczne", które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 roku, godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna.

Na prośbę SKR Nasielsk informujemy o zmianie rozkładu jazdy autobusów. Poprawiony rozkład jazdy znajduje się na stronie przewoźnika SKR Nasielsk http://www.skr-nasielsk.com.pl/rozklad.html

IMG 2455Zakończył się plebiscyt organizowany przez Tygodnik Nowodworski, w którym mieszkańcy powiatu wybierali poprzez głosowanie sms swoich faworytów w 12 kategoriach. Ideą konkursu było zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności. Głosowanie trwało od 21 grudnia 2016 r. do 21 marca 2017 r. W tym czasie mieszkańcy mogli wyrazić uznanie głosując na swoich faworytów w dziedzinach: Inicjatywa roku, Przedsiębiorca, Osobowość roku, Sukces Gminy, Wydarzenie warte uwagi, Dyrektor roku, Sportowiec roku. Miło nam poinformować, że w kategorii Sukces Gminy to właśnie Nasielsk zdobył nagrodę. Podczas Gali wręczania nagród, która odbyła się 27 marca br. w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Pan Burmistrz Bogdan Ruszkowski odebrał statuetkę za Powstanie Samorządowego Przedszkola i Żłobka w Nasielsku – budynek powstał w 2016 roku przy ulicy Warszawskiej. Była to największa inwestycja Gminy Nasielsk w mijającym roku. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na nasielską inwestycję.

30 marca br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 30 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXIV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
4.    Interpelacje i zapytania mieszkańców.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
7.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
8.    Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Nasielsk.
9.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta
i Gminy Nasielsk w 2016 roku.
10.    Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2016-2018”.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,
2)    ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,
3)    odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
4)    odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
5)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2017 roku,
6)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
7)    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
8)    dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
9)    wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III
i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach szkolnych 2016/2017 -2018/2019,
10)    określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
11)    ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.    Informacja o pismach wpływających do Rady Miejskiej.
14.    Wolne wnioski i zapytania.
15.    Zamknięcie obrad.

nhgDnia 5 kwietnia br. (środa), godz. 17:00 - 19:00 w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, przy ul. T. Kościuszki 21, odbędzie się debata „Projekty społeczne – Nasielskie inicjatywy lokalne”. Prowadzącą spotkanie będzie Pani Elżbieta Wróblewska. Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek w trakcie debaty. Gościem specjalnym będzie Pani Anna Cichocka. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie.

informacja1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  27 marca 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00

2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  28 marca 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00

3. Komisja Budżetu i Finansów  29 marca 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

Pierwszy wyjazd w ramach działania Erasmus+ za nami! Grupa 6 uczniów wraz z nauczycielami wybrała się do Grecji, by poznać młodzież z krajów partnerskich i razem realizować ekologiczne działania. Uczestnicy rozwijali swoje kompetencje językowe, poznawali tradycje i obyczaje Grecji, podziwiali piękno starożytnych zabytków. Wraz z nowymi przyjaciółmi z Chorwacji, Turcji oraz Grecji spędzili 5 niezapomnianych dni. Więcej informacji o pobycie można znaleźć na naszej stronie internetowej www.zs3cieksyn.com.pl oraz szkolnym facebooku.

Justyna Nowacka
Dyrektor ZS nr 3 w Cieksynie

 

Na prośbę Chóru Lira Parafii św. Wojciecha w Nasielsku, zamieszczamy informację dotyczącą naboru.

chor