dotacje dla organizacji pozarządowychInformujemy, że na przełomie lutego i marca br. podpisano umowy o realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 r. z zakresu:

grafika sesjaNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) w związku z § 22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 10 marca 2022 roku (czwartek) przeprowadzenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania.

 

 

 

274988408 1824744197725799 447250964648344379 nZ okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz wszelkiej życzliwości. Oby na Waszych twarzach jak najczęściej gościł uśmiech, a niesłabnąca ambicja kierowała ku szczytom.
Dziękujemy za to, że Wasze siła i determinacja skrzętnie ukrywane za płaszczem delikatności i subtelności są źródłem inspiracji dla naszych działań.


Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski
Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Kordulewski
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzy Lubieniecki
wraz z Radnymi Rady Miejskiej

274817595 1824194601114092 875256665033559347 nNa prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujemy, że jutro, we wtorek 8 marca 2022 r., KRUS w Urzędzie Miejskim w Nasielsku będzie nieczynny.

forografia księdzaZ wielkim smutkiem przyjęliśmy nagłą wiadomość, iż w dniu 3 marca br. w wieku 74 lat zmarł ksiądz kanonik Józef Szczeciński proboszcz parafii w Cieksynie w latach 2000-2009, laureat Nagrody „Lew Nasielska” w 2008 roku, społecznik zaangażowany w życie parafii i Gminy Nasielsk.

Księże Józefie, na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci i modlitwie.

 

 

 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

informacjaInformujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

baner 200x100Z chęci niesienia pomocy i z dobrego serca powstała na Facebooku grupa pomocy dla Nikoli - mieszkanki naszej gminy, która także nadal liczy na nas! Jak informowaliśmy wcześniej, Nikola urodziła się
z przepuklina oponowo-rdzeniową, porażeniem wiotkim kończyn dolnych i zespołem Arnolda-Chiariego.

komisjaNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 4 marca 2022 roku (tj. piątek) o godz. 10:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

nasielsk dla ukrainyWiemy, że mieszkańcy gminy Nasielsk są bardzo zaangażowani w pomoc obywatelom Ukrainy, za co serdecznie dziękujemy i wyrażamy ogromne uznanie dla Państwa.
Publikujemy ważne telefony, które ułatwią kontakt z Urzędem Miejskim w Nasielsku w sprawie wsparcia dla uchodźców wojennych i wszystkich spraw z tym związanych.
Przypominamy, że stworzyliśmy także specjalną zakładkę na stronie www.nasielsk.pl pod nazwą POMOC UKRAINIE, w której będą zamieszczane bieżące informacje odnośnie uchodźców wojennych z Ukrainy.

Plakat "Kultura - Interwencje"

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje”. O środki z programu można aplikować do 14 marca br.

 

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuję, od dnia 1 marca 2022 r. przywracamy obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w pomieszczeniach biurowych.

cert.pl

W związku z wprowadzeniem 3 stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na terenie naszego kraju, CSIRT NASK opracował zestaw rekomendacji i zaleceń dla instytucji, firm i obywateli, które warto stosować, w szczególności w czasie obowiązującego stopnia alarmowego. Z rekomendacjami można się zapoznać na stronie: https://cert.pl/posts/2022/02/rekomendacje-cyberprzestrzen-ukraina/ 

wazna informacjaPublikujemy komunikat Fundacji Wolność i Demokracja:

informacja1Poniżej publikujemy pismo Prezesa Rady Ministrów dotyczące zmian cen taryfowych gazu ziemnego w związku z Rządową Tarczą Antyinflacyjną.

wazna informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP - obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 roku, od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59 (w miejsce 1. stopnia alarmowego ALFA-CRP, obowiązującego od 15 lutego 2022 roku, wprowadzony został stopień - 3. CHARLIE-CRP - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).