ważna informacjaW związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679) z dniem 28 marca br. przestaje obowiązywać nakaz zasłaniania ust i nosa w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Dotyczy to zarówno osób pracujących w budynku Urzędu, jak również interesantów załatwiających swoje sprawy.

Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) zwołuję na dzień 30 marca 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XL sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

Nieodplatna pomoc 1Zapraszamy naszych mieszkańców do korzystania z Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku:

Doradca obywatelski/mediator - poniedziałek 13.00 - 17.00, wtorek, środa 12.00 - 16.00, tel. 733 134 153, e-mail:

Doradca obywatelski/mediator - czwartek 12.00 – 16.00, piątek 11.00 – 15.00 tel. 884 800 253, e-mail:

obrazek komisjeTerminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

 

informacja

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815), podajemy do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

Jubileusz

17 marca 2022 r. mieszkanka gminy Nasielsk Pani Stanisława Pawlak obchodziła swoje 100 urodziny. Z tej wyjątkowej okazji Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska oraz Ewa Mikulska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Szanownej Jubilatce serdeczne życzenia i gratulacje. Zaproszeni na tę okoliczność dwaj muzycy przy dźwiękach gitar składali Pani Stanisławie życzenia słowami pięknej piosenki „Milion białych róż”, którą podkreślili wyjątkowość tej uroczystej chwili. Nie zabrakło również pysznego tortu urodzinowego oraz symbolicznej lampki szampana wzniesionego za zdrowie Dostojnej Jubilatki.

informacja1Uprzejmie informujemy mieszkańców, że dnia 31.03.2022r. mija termin płatności opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłaty przekształceniowej. Wszystkich, którzy nie dokonali jeszcze płatności prosimy o terminowe wpłaty.

obrazek komisjaNiniejszym informujemy, że we wtorek, 22.03.2022 r. o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w trybie zdalnym.

obrazek komisjaNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 22 marca 2022 roku (tj. wtorek) o godz. 11:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

zielonnn„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim

antyterroryzmInformujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583) podpisał Zarządzenia:

zdjecie zadanie#razemDlaNikoli
Dziękujemy za nominację KGW "Optymiści z Klasą" w Ruszkowie

AKCJA DLA NIKOLI - młodej mieszkanki gminy Nasielsk

Zachęcamy wszystkich do wsparcia!

flagi przed urzedemJesteśmy świadkami kolejnego dnia zmagań wojennych na Ukrainie.. Każdy gest, dobre słowo jest ważne, by nasi goście z Ukrainy czuli się w Polsce jak najlepiej.
Od dziś przed Urzędem Miejskim w Nasielsku powiewa także flaga Ukrainy. Mamy świadomość, że wywieszenie flagi to tylko drobny gest, lecz chcielibyśmy podkreślić polską gościnność i zaznaczyć solidarność z narodem ukraińskim.
Zachęcamy także tych z Państwa, którzy mają taką potrzebę i ochotę do wywieszania ukraińskich flag w swoich domach - niech obywatele objętego wojną kraju wiedzą, że jesteśmy z Nimi i mocno trzymamy za Nich kciuki!
Слава Україні!

obrazek zbiorkiTrwa zbiórka pieniężna dla uchodźców wojennych z Ukrainy!
Zachęcamy do wsparcia zbiórki, z której środki zostaną przekazane w całości na zaspokajanie najpilniejszych potrzeb uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie właśnie w gminie Nasielsk.
Osoby, które przyjęły uchodźców pod swój dach, cały czas proszą o różnego rodzaju artykuły, by zapewnić swoim lokatorom jak najlepsze warunki bytowe. Z każdym dniem potrzeby te rosną!
Link do zbiórki:  https://zrzutka.pl/uj4gre
Prosimy o wsparcie!

PlakatMiędzy 12 marca a 30 kwietnia bieżącego roku w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie całej metropolii warszawskiej ankieterzy zapytają mieszkańców o kierunki i sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły oraz o to, na ile wygodnie żyje im się w swoich miejscowościach. W naszej gminie zostaną przeprowadzone wywiady w następujących miejscowościach: Nasielsk, Lubomin, Pianowo-Daczki, Katne, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Chrcynno, Jaskółowo, Andzin, Nowiny, Dębinki, Studzianki.