informacjaZawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku.

W wyniku ogłoszonych konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałalnia Narkomanii na 2018 rok” informujemy, że nie wpłynął żaden wniosek uprawnionych podmiotów do wyrażenia opinii do przedstawionego Programu.

Wyniki konsultacji społecznych projektu GPPIRPAoPN na 2018 rok

brydPublikujemy wyniki turnieju „dwudziestego pierwszego”, 27.10.2017r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017

 

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Burmistrz Nasielska zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Aeroklubu Warszawskiego, z/s ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 46 m dla potrzeb utrzymania trawiastej nawierzchni lotniska w Chrcynnie dz. nr ewid. 212/2 wydał następujące obwieszczenia:

Z dokumentacją w w/w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pok. 206  – poniedziałki w godzinach 800 – 1700, wtorek, środa czwartek - w godzinach 800 – 1600 i piątek w godzinach 800 – 1500.

 

pdf  Obwieszczenie o wydanym postanowieniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie
 pdf  Obwieszczenie o uzyskanych opiniach

II Turniej Dwójek3Informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku zaprasza do udziału w II Turnieju Dwójek Siatkarskich o Puchar Burmistrza Nasielska, który odbędzie się 3 grudnia br. na Hali Sportowej w Nasielsku, ul. Staszica 1, od godziny 9.00. 

-karta_zgloszenia_druzyny-

-regulamin-

-zgoda_rodzica-

informacjaW związku z prowadzoną przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracja Skarbową kampanią edukacyjno-informacyjną w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania jednolitych plików kontrolnych przez mikroprzedsiębiorców, oraz na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim, publikujemy w załączeniu komunikat dotyczący JPK_VAT.

Niniejsza kampania ma na celu poinformowanie kogo dotyczy nowy obowiązek i co się z nim wiąże, pomoc podatnikom w jego wypełnieniu, a także wskazanie na korzyści zarówno dla prowadzących działalność gospodarczą jak i administracji skarbowej.

 

pdf - Pobierz komunikat JPK VAT -

FotoOficjalnie informujemy, że nasielska grupa biegowa Nasielsk Baszta Team 19 października 2017 r. uzyskała wpis do KRS i formalnie jest już stowarzyszeniem. Tych, którzy biegają, jeżdżą rowerem,  i chcą dołączyć do stowarzyszenia prosimy o zapoznanie się ze statutem i wypełnieniem deklaracji członkostwa, która jest dostępna poniżej, a także na Facebooku. Deklarację można dostarczyć w każdą środę na spotkanie pod Basztą o godzinie 20:15 lub bezpośrednio do członków zarządu: Prezes stowarzyszenia – Iwona Wawrzyńska, Skarbnik – Jolanta Rucińska, Sekretarz – Krzysztof Kołodziejczyk. Zachęcamy do śledzenia funpage na Facebooku, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące działalności stowarzyszenia. 

 

 

pdf - Pobierz Statut Stowarzyszenia „Nasielsk Baszta Team” -

pdf - Pobierz Deklarację o przystąpieniu do "Nasielsk Baszta Team" -

 

Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team

ul. Folwark 19/7,

05-190 Nasielsk

e-mail:

NIP: 5311699387

REGON: 36855767700000

KRS: 0000700193

informacjaNa prośbę SKR Nasielsk publikujemy poprawiony rozkład jazdy obowiązujący od 31.10.2017r. do 09.12.2017r.

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pana Zbigniewa Zarańskiego
pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku w latach 1997-2012

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Gminnej Rady Sportu, które odbędzie się dnia 6 listopada 2017 roku o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie realizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe za rok 2017.
  3. Planowanie dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2018
    w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  4. Wolne wnioski i zapytania.

Bardzo proszę o niezawodne przybycie oraz o przygotowanie wstępnego kosztorysu dotyczącego dotacji, o które zamierzają Państwo wnioskować
w 2018r.


Z poważaniem

Przewodniczący GRS

Marek Prusinowski

informacjaW dniach 30 – 31 października oraz 01 listopada 2017r. - w okresie Święta Zmarłych, zostanie zamknięty objazd i wyłączone zostaną  z ruchu pojazdów następujące ulice:   

 - Cmentarna, Folwark oraz Żwirki i Wigury

Trasa objazdu robót na drodze wojewódzkiej nr 571 została na ten czas wyznaczona przez ul. Krupki i Podmiejską. W załączeniu schemat zamknięcia ulic i lokalizacji parkingów. Za utrudnienia przepraszamy.

pdf-schemat zamknięcia ulic-

pdf-schemat rozmieszczenia parkingów-

e MOCNI fb zaproszenie na szkoleniaZapraszamy mieszkańców na bezpłatne szkolenia, które Gmina Nasielsk przy współpracy z lokalnymi trenerami oraz szkołami organizuje w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Każdy może skorzystać z takich szkoleń, których najbardziej potrzebuje. Obecnie do wyboru jest blisko 20 tematów. Szkolenia są bezpłatne i przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia. Polecamy je szczególnie osobom planującym zmianę pracy, tym, którzy chcieliby nauczyć się czegoś nowego, mają kłopoty z domowymi finansami i dzięki internetowi mogliby zaoszczędzić pieniądze a także osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami lub tym, które dotychczas nie korzystały z sieci. Szkolenia odbędą się w szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach. Realizację szkoleń koordynuje Cezary Wiśniewski. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 23 69 32 625 lub 695 695 550, Więcej informacji na załączonych plakatach oraz na www.e-mocni.org.pl, fb.com/emocniPL.

 

 

pdf    - Pobierz Informacje o projekcie E-MOCNI -                                                                              

Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok". Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych GPPiRPAoPN na rok 2018

Projekt GPPiRPAoPN na rok 2018

 

W wyniku ogłoszonych konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” informujemy, że nie wpłynął żaden wniosek uprawnionych podmiotów do wyrażenia opinii do przedstawionego Programu. Szczegóły w załączniku.

Wyniki konsultacji społecznych

informacja26 października br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.