informacjaDyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż karetki marki Voklswagen Crafter. Więcej informacji w załączeniu.

 

 

pdf - Pobierz Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż karetki -

pdf - Pobierz Projekt umowy Kupna - Sprzedaży -

pdf - Pobierz Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż karetki -

pdf - Pobierz Zarządzenie Nr 06/2017 z dnia 14.09.2017 r. -

pdf - Pobierz Oświadczenie -

 

 

 

IMG 017914 września br. (czwartek) o godzinie 12:30 odbyło się spotkanie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Na zaproszenie Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku – Marii Michalczyk wyjątkowo członkowie Komisji spotkali się w budynku SPZOZ, w którym zakończyły się właśnie prace remontowo-budowlane. Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Maria Michalczyk, która opowiedziała zebranym o wszystkich ukończonych inwestycjach a także o planach do zrealizowania w przyszłości. Ośrodek Zdrowia przy ulicy Sportowej może pochwalić się wreszcie nowym ogrodzeniem, parkingiem z elektryczną bramą wjazdową oraz szlabanem. Z nadejściem wiosny Pani Dyrektor ma w planach m.in. zakup zieleni na plac przy Ośrodku. SPZOZ może pochwalić się także zakupem nowej karetki, która ma nieść pomoc mieszkańcom naszej gminy oraz remontem w środku budynku m.in. nową, przejrzystą recepcją.Następnie Ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoński poświęcił nową karetkę i znajdujący się w niej sprzęt oraz budynek SPZOZ. Po uroczystym rozpoczęciu Komisja przystąpiła do oględzin budynku. Pani Dyrektor oprowadziła zebranych po wszystkich pomieszczeniach oraz opowiadała o zmianach i nowo zakupionym sprzęcie. W tej części spotkania odbył się także pokaz multimediany, który poprowadził pracownik SPZOZ.  Na zakończenie pracownicy SPZOZ wręczyli Pani Dyrektor Marii Michalczyk oraz Pani Hannie Wiercioch – Głównej Księgowej SPZOZ kwiaty, w podziękowaniu za zaangażowanie obu Pań w funkcjonowanie placówki i wspaniałe warunki do pracy.

 

                                                                                                                                                                           

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na posiedzenie Gminnej Rady Sportu, które odbędzie się  6 października 2017 roku o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie piłki nożnej” złożoną przez MLKS ŻBIK NASIELSK do Burmistrza Nasielska w dniu 11.09.2017r.

informacja1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 18 września 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 11.30
2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 18 września 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 13.00
3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 19 września 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 13.00
4. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 19 września 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
5. Komisja Rolnictwa - 20 września 2017 r. tj. (środa) o godz.13.00
                 6. Komisja Budżetu i Finansów - 20 września 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

plakat powiad Cieksyn S7 472 odb A4 pion 470740Informujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej w Cieksynie i Wiktorowie w dniu 14 września w godz. 8.30-13.30 dla odbiorców zamieszkałych w: Cieksyn, ul. Akacjowa, Floriańska, T.Kamińskiego, Wiktorowo, zasilani ze stacji trafo S7-472. Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801-456-456.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc  na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Od 4 do 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

informacjaZawiadamiam, że w dniu 11 września 2017  roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

1. Kontrola funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Nasielsku.

2. Zapytania i wolne wnioski.


                                                                      Przewodniczący Komisji

Mirosław Świderski

informacjaDyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż karetki marki Voklswagen Crafter. Więcej informacji w załączeniu.

 

 

pdf - Pobierz Ogłoszenie o przetargu -

pdf - Pobierz Oświadczenie-

pdf - Pobierz Regulamin przetargu -

pdf - Pobierz Zarządzenie w sprawie przetargu -

pdf - Pobierz Projekt umowy kupna/ sprzedaży samochodu -

pdf - Pobierz Protokół z przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) na sprzedaż karetki transportowej -

informacjaZawiadamiam, że w dniu 14 września 2017 roku (czwartek) o godz. 12.30 w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 


1. Prezentacja nowego ambulansu.
2. Prezentacja budynku i terenu SPZOZ Nasielsk po modernizacji.
3. Prezentacja multimedialna Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.
4. Zapytania i wolne wnioski.


                                                                         Przewodniczący Komisji 

Antoni Kalinowski

zaproszenie129 września o godzinie 18:00 zapraszamy do Nowodworskiego Ośrodka Kultury na wernisaż wystawy prac Jacka Gałężewskiego.

0001 2Biblioteka w Nasielsku zaprasza na bezpłatną wycieczkę rowerową, która odbędzie się w niedzielę 10 września o godzinie 12:00. Więcej informacji na załączonym plakacie. Zapraszamy do udziału.

 

 

 

 

 

 

IMG 9737Z okazji wrześniowego Święta Kombatanta Państwo Kowalscy jak co roku przekazali walczącym o wolność i niepodległość Ojczyzny Kombatantom olej rzepakowy i lniany. Kombatanci bardzo dziękują za ten wyrażający uznanie gest.

brydPublikujemy wyniki turnieju „siedemnastego”, 18.08.2017r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017