27021436 1693180034066152 1760140858449727305 o1Akcja ZIMA W MIEŚCIE 2018 w Gminie Nasielsk trwała od 15.01.2018r. do 25.01.2018r. Różnorodny wachlarz atrakcji dla dzieci oferowały jednocześnie Nasielski Ośrodek Kultury oraz Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku.

IMG 4054Pięćdziesiąt lat razem – niczym jedna chwila, w której trochę deszczu, trochę słońca i miłość tak szczęśliwa i łaskawa, że pozwoliła doczekać pięknego jubileuszu Złotych Godów dwóm parom małżeńskim z terenu gminy Nasielsk. Z tej niecodziennej okazji 26 stycznia 2018 r. o godz. 13 –tej w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale te są nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i symbolicznie wyrażają uznanie władz polskich dla trwałości i zgodności małżeństwa oraz wartości rodzinnych. Medale otrzymali: 

Państwo Alina i Feliks Myśleńscy z Krogul

oraz

                                                                   Państwo Krystyna i Stanisław Piros z Nasielska

MODR

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na szkolenia:

1. Mazurskie Agro Show w Ostródzie (szkolenie wyjazdowe) 10.02.2018, godz. 06:00 Parking przed UM w Nasielsku
2. Poprawa konkurencyjności gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem PROW 2014-2020. 19.02.2018, godz. 10:00 UM w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna
3. Chów bydła mięsnego szansą rozwoju gospodarstw rolnych. Ustawa o ochronie zwierząt. 28.02.2018, godz. 10:00 UM w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna

Wykładowcy:   Pracownicy MODR Oddział Poświętne

informacjaMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Burmistrz Nasielsk informują: 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 

• w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,   

• w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r. 

informacjaBurmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2018r., wydana została decyzja Nr 11/2018 znak ŚROW.6220.12.2017.IB.18 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Pniewo, działka nr ewid. 35/5, gmina Nasielsk.
Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 206 – poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek, środa czwartek w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

 

 

model stadionu jpgGmina Nasielsk w 2017 roku zleciła wykonanie projektu przebudowy stadionu Miejskiego w Nasielsku. Wykonawcą zadania była firma GARDEN- SPORT SERVICE Krzysztof Perkowski ul. Dolna 2, 05-119 Legionowo.

Projekt zakłada wykonanie przebudowy stadionu z następującymi elementami:

- stadion  z poliuretanową bieżnią lekkoatletyczną, trawiastym boiskiem piłkarskim, skocznią w dal i kręgiem do pchnięcia kulą. Całość  stadionu będzie posiadała system odwodnienia jak i system automatycznego nawodnienia. Wybudowane zostaną nowe trybuny na 360 miejsc siedzących.

- boisko treningowe 115x74m z trawą syntetyczną i trybuną o konstrukcji lekkiej stalowej na 300 miejsc siedzących wraz z oświetleniem boiska. Zaprojektowano także system odwodnienia płyty boiska.

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, do gry w siatkówkę, koszykówkę lub piłkę ręczną. Boisko wyposażone będzie w system odwadniający.

- korty tenisowe  o nawierzchni z  trawy syntetycznej.

- plenerowa siłownia z urządzeniami do ćwiczeń wraz z małą architekturą.

Całość wyposażona będzie w nowe ogrodzenie i oświetlenie oraz nowe ciągi komunikacyjne z parkingiem. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 10 000 000,00 zł. Gmina Nasielsk uzyskała pozwolenie na budowę i będzie  podejmować działania w celu uzyskania środków zewnętrznych na przebudowę stadionu.

pdf-pobierz model stadionu-

przerwa w dostawie energii ZaborzeInformujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Zaborze stacja trafo T77725  obwód nr 1 w dniu 31 stycznia i 1, 5, 6, 12 lutego 2018 w godz. od 7:30 do 14:30 obwód nr 2 w dniu 7, 8 lutego 2018 w godz. od 7:30 do 14:30  Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801-456-456.Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.

przerwa w dostawie energiiInformujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej  w dniu 2 lutego 2018 w godz. 8.00-16.00 dla odbiorców zamieszkałych w: Toruń Dworski, zasilanie ze stacji trafo S7-700, S7-702; Toruń Włościański, zasilanie ze stacji trafo S7-701;  Miękoszyn  zasilanie ze stacji trafo S7-699, S7-1310. Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801-456-456. Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.

brydPublikujemy wyniki turnieju brydżowego "pierwszego" odbytego w dniu 29.12.2017r. oraz wyniki turnieju brydżowego "drugiego" z dnia 12.01.2018r.

 

 

 

 

pdf-pobierz wyniki-

26231460 1610847515648194 1178255886722384821 nW dniach 13-17.01.2018r. w Kościelisku /k. Zakopanego odbył się biwak harcerski Nasielskiego Środowiska ZHR, w którym uczestniczyło 50 osób. Wyjazd obfitował w wiele ciekawych zajęć i przeżyć. Harcerki, harcerze i zuchenki nie tylko bawili się, ale również zdobywali nowe umiejętności i doświadczenia. Podczas biwaku odwiedziliśmy Jasną Górę, gdzie prosiliśmy o szczęśliwy pobyt i powrót do domu. Zajęcia programowe odbywały się w drużynach, natomiast popołudnia spędzaliśmy na wspólnej nauce jazdy na nartach pod czujnym okiem instruktorów narciarskich. Dzięki wytrwałości wszyscy zdobyli odpowiednie dla swojego pionu sprawności harcerskie, które zostaną wyszyte na rękawach mundurów. 

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018 roku, o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!

informacjaInformujemy, że z powodu urlopu w dniu 22 stycznia 2018r.(poniedziałek) Burmistrz Nasielska nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia przepraszamy

informacjaPublikujemy komunikat prasowy dotyczący przekazania przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych kolekcjonerskiego hełmu strażackiego z numerem 001 na aukcję Allegro Charytatywni wspierającą 26. Finał WOŚP. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do licytowania i hojnego wsparcia 26. Finału WOŚP!

 

 

pdf - Pobierz Komunikat -

informacja18 stycznia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14:00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLIV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

3) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska,

5) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2018,

6) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2018.

9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku za 2017 rok.

10. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2017 rok oraz przyjęcie planów pracy komisji na 2018 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Lubieniecki