informacjaW dniu 8 maja br. Burmistrz Nasielska spotkał się z Wojewodą Mazowieckim Panem Zdzisławem Sipierą.

informacjaSzanowni  mieszkańcy,

Informuję, że w dniu 11 maja 2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki złożył do Prokuratury Rejonowej w Pułtusku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, tj. czynu polegającego na nakłonieniu osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa poprzez obietnicę udzielenia korzyści majątkowej.

 

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

test 39831502261844Informujemy, że 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się Komisja Rewizyjna.

brak praduInformujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej  w dniu 17 maja 2018 w godz. 8.30-14.30 dla odbiorców zamieszkałych w: Popowie Borowym, Popowie - Północ, Chrcynnie, Dąbrowie, Jaskółowie.

zgkZ okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje wszystkim Pracownikom, którzy na terenie Gminy Nasielsk dbają o warunki życia społeczności lokalnej.

Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań i życzliwość mieszkańców doceniających Waszą pracę.

Bocian i Żabka IW dniu 27.04.2018 r. w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym odbył się spektakl teatralny pt. „Bocian i Żabka” wystawiony przez Studio Teatralne „KRAK-ART.” Przedstawienie opowiadało historię małej, nieposłusznej Żabki Hanusi, która poszukując przygód, oddala się od domu. Spektakl uświadomił małym widzom, konieczność niesienia pomocy słabszym i młodszym. Pokazał skutki lekkomyślności. Przekonał że wrogowie mogą okazać się koleżeńscy, a prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

plakat ostatecznyDo akcji ,,Nasz czysty Nasielsk”, którą ogłosiliśmy po Dniu Ziemi w dniach 24-29 kwietnia zgłosiła się wyłącznie Baszta Team oraz Wiosełko z Borkowa- którym serdecznie dziękujemy za sprzątanie. W związku z tym pragniemy po raz kolejny zachęcić Państwa do udziału w wiosennych porządkach na terenie naszej gminy.

IMG 5333W poniedziałek 7 maja Urząd Miejski w Nasielsku odwiedzili najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku. Spotkanie rozpoczęło się na sali konferencyjnej, gdzie Pani Izabela Mazińska z Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki w Nasielsku przeprowadziła z dziećmi krótką pogadankę  na temat pracy m.in. Rady Miejskiej w Nasielsku. Głównym celem spotkania było jednakże czytanie dzieciom w związku z krzewiącą kulturę akcją „Cała Polska czyta dzieciom”. Wspaniałe bajki odczytała maluchom Radna Rady Powiatu Nowodworskiego – Renata Włodarska. Następnie dzieci posiliły się ciasteczkami i udały się do gabinetu Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego. Pan Burmistrz na zakończenie opowiedział dzieciom o pracy swojej oraz urzędu.

 

                                                                                                           

dzien bibliotekarzaZ okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wszystkim Pracownikom Bibliotek życzymy sukcesów, satysfakcji i zadowolenia z pracy, ciekawych pomysłów, energii w krzewieniu kultury a także sympatii i przyjaźni czytelników. Czytelnikom życzymy zaś dobrych książek, życzliwych bibliotekarzy i satysfakcjonujących pobytów w Bibliotekach.

informacjaInformujemy, że odpady wielkogabarytowe, które miały być odbierane 8 maja br. (Broninek, Pianowo, Głodowo, Kędzierzawice, Krzyczki, Dąbrowa, Pniewo, Chrcynno, Popowo, Jaskółowo, Chechnówka, Lorcin, Żabiczyn, Paulinowo, Młodzianowo)  zostaną odebrane w dniu jutrzejszym ( 09.05.2018r.).Przepraszamy za utrudnienia.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień” Ponadto ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w/w zadania publicznego. Szczegóły w załączniku:

Zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Nasielska z dnia 2 maja 2018r.

2bab16d2b02b801710308aba8a98b089Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Przed nami długi majowy weekend, czas odpoczynku i relaksu. Ale pamiętajmy przy tym, że 2 maja jest Świętem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zaś 3 maja to święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Niech w tych dniach nie zabraknie na naszych domach lub w naszych oknach biało-czerwonych flag. Wywieśmy je z dumą i z poczuciem bycia Polakiem.
Przy tej okazji życzę Państwu radosnego majowego świętowania i chwili oddechu w ten pierwszy majowy weekend, zapraszając jednocześnie na coroczne święto naszej Gminy - Dni Nasielska wraz z rocznicą ustanowienia św. Wojciecha patronem Nasielska i Jarmarkiem, które odbędą się w dniach 5-6 maja, tj. w najbliższą sobotę i niedzielę. Spotkajmy się na naszym święcie, które będzie zwieńczeniem świątecznego majowego weekendu. Szczegóły znajdą Państwo na plakatach oraz na stronie internetowej i Facebooku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

informacjaSzanowni Państwo!

Od pewnego czasu mieszkańcy wsi Kosewo oraz okolicznych wsi i części terenu Nasielska odczuwają niedogodności związane z nieprzyjemnym zapachem pochodzącym z nieczynnego składowiska odpadów w Kosewie. Pragnę w kilku zdaniach wyjaśnić sytuację związaną z tym miejscem. 
Eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kosewie rozpoczęto w latach 1978-1979. Odpady były składowane w częściowo wypełnionym wodami opadowymi wyrobisku po eksploatacji gliny, czyli w tzw. gliniance. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż były tam składowane nasze odpady, pochodzące od mieszkańców Gminy Nasielsk. Przykładowo tylko w latach 1991-1994 dowieziono na składowisko w Kosewie prawie 41.000 m3 odpadów płynnych oraz ponad 48.000 m3 odpadów stałych. Składowaniu w Kosewie podlegały również odpady pochodzące z nasielskiej oczyszczalni ścieków. Eksploatacja obiektu zakończyła się w 2002 roku, zaś w 2004 r. składowisko zostało zamknięte.
Po podjęciu przez Gminę Nasielsk działań zgodnie z decyzją dotyczącą rekultywacji nieczynnego składowiska w Kosewie, w tym zasypaniu glinianki, okazało się, że prawie 25 lat czynnej eksploatacji i prawie 40 lat od jej rozpoczęcia pozostawiło w tym środowisku ogromną degradację, której poziomu nie dało się oszacować. Podczas zasypania glinianki w sposób naturalny poruszone zostały 40-letnie osady denne, co doprowadziło do uwalniania się nieprzyjemnego zapachu utrudniającego codzienne funkcjonowanie mieszkańcom wsi Kosewo oraz okolicznych wsi, a nawet Nasielska. Cały czas podejmujemy różne działania (efektywne mikroorganizmy wgłębnie oraz powierzchniowo wapno tlenkowe) w celu eliminacji tego irytującego mieszkańców zapachu. Chcę w tym miejscu serdecznie przeprosić wszystkich za uciążliwość, jakiej Państwo doznają. Proszę jednak uwierzyć, iż rekultywacja składowiska w Kosewie była konieczna i wymagana, zaś przy jej rozpoczęciu nikt nie był w stanie określić, z jakimi trudnościami będziemy musieli się zmagać. Pragnę jednak zapewnić wszystkich Państwa, iż kontrole zewnętrznych instytucji nie wykazują żadnego skażenia niebezpiecznego dla mieszkańców, zaś stan obiektu w Kosewie jest na bieżąco przez nas monitorowany. Podjęte przez nas działania doprowadzą do całkowitego wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu i do rekultywacji tego terenu zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska

 

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

informacjaW związku z sesją Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się w dniu 26 kwietnia br. i wywiadem opublikowanym w „Życiu Nasielska” oraz pytaniami mieszkańców Gminy Nasielsk związanymi ze zbyt fachową nomenklaturą i szczegółowymi informacjami przekazanymi przeze mnie w odpowiedziach w tymże wywiadzie, chciałbym poinformować w wielkim skrócie o działaniach podejmowanych w związku z prywatną inwestycją – Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie:

informacjaOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk.