informacjaInformujemy, że z powodu urlopu w dniu 22 stycznia 2018r.(poniedziałek) Burmistrz Nasielska nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia przepraszamy

informacjaPublikujemy komunikat prasowy dotyczący przekazania przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych kolekcjonerskiego hełmu strażackiego z numerem 001 na aukcję Allegro Charytatywni wspierającą 26. Finał WOŚP. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do licytowania i hojnego wsparcia 26. Finału WOŚP!

 

 

pdf - Pobierz Komunikat -

informacja18 stycznia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14:00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLIV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

3) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska,

5) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2018,

6) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2018.

9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku za 2017 rok.

10. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2017 rok oraz przyjęcie planów pracy komisji na 2018 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Lubieniecki

zima2018Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku zaprasza do udziału w akcji "Zima w mieście", w załączeniu program.

 

I Turniej BadmintonaSzkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja Nr 1 w Nasielsku zaprasza na "I Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Nasielska". Każdy, niezależnie od umiejętności może wziąć udział w turnieju i spróbować swoich sił. Turniej odbędzie się w niedzielę 4 lutego br. Zgłoszenia do turnieju na miejscu w dniu zawodów do godz. 8:50. Zawody rozpoczną się o 9.00. Rozgrywki będą prowadzone w podziale na kategorię kobiet i mężczyzn.

Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

informacja1.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 15 stycznia 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00
2.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 15 stycznia 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 15.00
3.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 16 stycznia 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 14.30
4.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego 16 stycznia 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 15.00
5.Komisja Rolnictwa 17 stycznia 2018 r. tj. (środa) o godz. 13.30
6.Komisja Budżetu i Finansów  17 stycznia 2018 r. tj. (środa) o godz. 14.00

informacjaNa prośbę SKR Nasielsk publikujemy poprawiony rozkład jazdy obowiązujący od dnia 09.01.2018r. do dnia 10.03.2018r.

 

informacja1.Komisja Rewizyjna  11 stycznia 2018 r. tj. (czwartek) o godz. 15.00

pomoc prawnaZgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatniej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (kliknij), stworzony został w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, parter, obok kasy Banku Spółdzielczego), dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez adwokata. Punkt czynny jest od poniedziałku do środy, zgodnie z załączonym harmonogramem. Poniżej również zamieszczono informację komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. 

pdf-pobierz_harmonogram-

 

pdf-pobierz_informację-

 

IMG 3782"Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda, do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy (trzej królowie), gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary: Kacper - kadzidło, symbol boskości, Melchior - złoto, symbol władzy królewskiej..." Mieszkańcy Nasielska i okolic już po raz czwarty przeszli ulicami miasta w barwnym orszaku z okazji Święta Trzech Króli.

Blisko 40 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nasielsk wzięło udział w konkursie plastycznym pt. „Kolorowy kalendarz”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy plastycznej z hasłem dotyczącym profilaktyki uzależnień.

W dniu 5.01.2018r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu oraz prezentacja wydanego kalendarza gminnego na 2018 rok, który powstał z prac zwycięzców.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły konkursu poniżej:

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Szczegóły konkursu poniżej: