społecznikZnasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziesiątej, jubileuszowej, edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 roku. 

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów: jednego w kategorii lokalnej i jednego w kategorii ogólnopolskiej. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2019 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska. Poniżej zamieszczamy wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem, a także szczegółowe informacje o konkursie.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 1.10.2018r. (włącznie) na adres   Zachęcamy do odwiedzania strony konkursu: www.spolecznikroku.newsweek.pl oraz profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/ 

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

doc - Pobierz informacje o konkursie -

doc - Pobierz Wniosek zgłoszeniowy -

pdf22 - Pobierz Regulamin konkursu "Społecznik roku 2018"

PLAKAT NDM 15Na prośbę Starostwa Powiatowego zamieszczamy plakat Koncertu Patriotycznego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 30-lecia istnienia parafii.

SSkanerUrza18090712270 1Szanowni Państwo, mijają cztery lata sprawowania przeze mnie, zaszczytnej funkcji Burmistrza Nasielska.  Dzięki ciężkiej i skutecznej pracy udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które na lepsze zmieniły Naszą Małą Ojczyznę. Pomimo ograniczeń budżetowych, podjęte przez nas działania dotyczyły prawie wszystkich możliwych obszarów. Wykonaliśmy inwestycje najbardziej oczekiwane przez mieszkańców (przedszkole wraz ze żłobkiem,  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).  Jestem przekonany, że mieszkańcy dostrzegają pozytywne efekty naszych decyzji i zauważają jak zmienia się nasza gmina.

informacjaInformujemy, iż w dn. 10.09.2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia RDPP.

2.Omówienie aktualnej sytuacji prawnej ZZO w Jaskółowie.

3.Rozmowy na temat utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Nasielsk.

4.Wolne wnioski i zapytania.

informacjaPrzypominamy komitetom wyborczym, które będą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na terenie Gminy Nasielsk, iż zgodnie z § 4 ust. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kandydatem do składu komisji nie może być:

PlakatTenisNa prośbę Stowarzyszenia Dolina Wkry zamieszczamy plakat turnieju tenisa stołowego który odbędzie się w dniu 22.09.2018r. w sali OSP Cieksyn o godz. 10:00

Informujemy, iż w związku z budową kanalizacji przy ul. Tylnej w Nasielsku (przy sklepie Guliwer) zmieniła się organizacja ruchu przy dojeździe do sklepu Guliwer. Prosimy o zwracanie uwagi na znaki drogowe. Przepraszamy za utrudnienia.

informacjaW dniu 7 września 2018 r. od godz. 10.00 do 12.00 na terenie stacji kolejowej Nasielsk (bocznica kolejowa) odbędzie się na ćwiczenie pk. „KOLEJ 2018”, którego tematem jest współdziałanie służb powiatowych ze służbami PKP PLK i Kolei Mazowieckich podczas katastrofy kolejowej organizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

IMG 8744Wczoraj, w Urzędzie Miejskim, odbyło się spotkanie Burmistrza Nasielska, Bogdana Ruszkowskiego, z Panią Sołtys Moniką Sitkiewicz. Na ręce Pani Sołtys został przekazany czek na 3 500 zł, za zajęcie II miejsca w konkursie na najaktywniejsze sołectwo. Środki zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na konto gminy i rozdysponowane na potrzeby sołectwa.
Raz jeszcze gratulujemy Cieksynowi !

bieg erasmusa ang 2018Na prośbę Zespołu Edukacji Szkolnej informujemy, że ruszyła rejestracja do Biegu Erasmusa +. Formuła jest w tym roku nieco inna – bieg odbędzie się na PGE Narodowym (to pierwszy w historii bieg w całości rozegrany na płycie stadionu), na dystansie ok. 8,3 km, a dokładnie – 25 okrążeń po ok. 333 m. Bieg organizowany będzie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

ms nW dniu 31.08.2018r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk w ramach „Funduszu Sprawiedliwości”. Wniosek został złożony przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej, a umowa została podpisana przez Burmistrza Nasielska przy kontrasygnacie Skarbnika. W ramach złożonych wniosków pozyskano sprzęt dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 60.098,00 zł:

 

 

 

 

 

 

 

 

brydPublikujemy wyniki turnieju brydżowego "siedemnastego" z dnia 27.07.2018 r. oraz Czołówkę Klasyfikacji "GRAND PRIX" Nasielska 2018

 

 

 

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nPrzypominamy komitetom wyborczym działającym na terenie Gminy Nasielsk, iż w dniu 6 września br. (czwartek) upływa termin zgłaszania do Komisarza Wyborczego w Warszawie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku.

informacjaU progu nowego roku szkolnego w imieniu władz samorządowych Gminy Nasielsk składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Uczniom życzę, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej. Wam zaś drodzy Rodzice, życzę, aby osiągnięcia Waszych dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.


Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

IMG 20180830 141809Wczoraj Burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski, uczestniczył w XII Mazowieckim Kongresie Obszarów Wiejskich w Zegrzu, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.  Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu „Najaktywniejsze sołectwo krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że II miejsce w konkursie zajęło sołectwo Cieksyn.  Na ręce Pani sołtys, Moniki Sitkiewicz, zostanie przekazana nagroda w wysokości 3 500 zł, która będzie do wykorzystania na potrzeby sołectwa.