fota 1  W piątek, 17 września br., Burmistrz Nasielsk, Bogdan Ruszkowski podpisał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju umowę na realizację szkolenia pt. „Młodzi na start – możliwości jakie dają fundusze europejskie osobom należącym do grupy NEET”. Koszt wydarzenia to 5 700 zł, które w całości pochodzą z dotacji unijnej. W sierpniu wniosek złożony przez Urząd Miejski otrzymał pozytywną rekomendację Ministerstwa. 

informacjaNa prośbę SKR Nasielsk publikujemy rozkład jazdy "SKR" obowiązujący od 10 września 2018r. do 20 października 2018r.

brydPublikujemy wyniki turnieju brydżowego "osiemnastego" z dnia 14.09.2018 r. oraz Czołówkę Klasyfikacji "GRAND PRIX" Nasielska 2018.

 

 

 

 

 

 

pdf22  - Pobierz wyniki turnieju -

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Oddział Poświętne, Powiatowy Zespół Doradczy  w Pomiechówku zapraszają na szkolenie:

informacjaW związku z wyjazdem służbowym planowanym na dni 17-18 września br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski nie będzie przyjmował Interesantów. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

informacjaNa prośbę Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku - Pani Marii Michalczyk zamieszczamy ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac. Więcej informacji w załączeniu.

 

 

pdf22 - Pobierz informację o naborze -

informacjaZapraszamy na szkolenie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - możliwość uzyskania wsparcia finansowego, w dniu 25.09.2018 r. godz. 16:00. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (sala nr 112, I piętro), wykładowca - Albert Jaworski.

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy  w Pomiechówku zapraszają na:

informacjaNiniejszym informuję, iż w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku, Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku będzie dyżurować w celu przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Nasielsku oraz kandydatów na Burmistrza Nasielska zgodnie z Uchwałą Nr 4/2018 z dnia 11 września 2018 r.

informacjaNiniejszym informujemy, iż na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r. ukonstytuował się skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku działającej podczas wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołanej na mocy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r.:

informacjaW dniu 11 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r. w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Posiedzenie został zwołane przez organ powołujący, tj. Komisarza Wyborczego w Warszawie III, zaś za jego organizację odpowiadał Burmistrz Nasielska.

informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracyjnej w Nasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku" złożoną przez Fundację "Bądźmy Razem" z Nasielska. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

 

Dym z kominaZapraszamy Państwa, na spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska dotyczące ograniczenia emisji spalin oraz możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę i zakup źródła ciepła.

 

informacjaPublikujemy skan zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego Burmistrza Nasielska oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, jakie w dniu 7 września br. zostało złożone w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku przez Burmistrza Nasielska jako pokrzywdzonego. Zawiadomienie dotyczy opublikowania na portalu Facebook w ramach otwartej grupy „STOP wysypisku w Jaskółowie k. Nasielska” wpisu z użyciem obraźliwych i wulgarnych sformułowań. W przypadku powtarzających się podobnych sytuacji będą podejmowane kroki mające na celu przeciwdziałanie takiemu stanowi.

 

 

pdf22 -Pobierz- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nKomisarz Wyborczy w Warszawie III Postanowieniem z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dokonał zwołania również pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku na dzień 11 września 2018 r. (wtorek) na godz. 14.00. Posiedzenie to odbędzie się w siedzibie MKW, tj. w sali nr 112 (I piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3. Zgodnie z § 2 przywołanego Postanowienia organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji, czyli w przypadku Gminy Nasielsk – Burmistrz Nasielska.

Proponowany porządek pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku obejmuje: 

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru Przewodniczącego MKW,

b) wyboru Zastępcy Przewodniczącego MKW,

c) powołania Pełnomocnika ds. Informatyki MKW,

d) ustalenia harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Burmistrza Nasielska.

4) Omówienie zadań i ustalenie trybu pracy MKW oraz obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład. 

5) Ustalenie sposobu niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o składzie MKW, jej siedzibie i pełnionych dyżurach. 

6) Zapoznanie się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi wykonywania zadań Miejskiej Komisji Wyborczej oraz sporządzenia na tej podstawie planu pracy.

7) Inne sprawy organizacyjne. 

Wraz z pierwszym posiedzeniem odbędzie się szkolenie pełnego składu MKW, które przeprowadzi Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik. 

Ze względu na konieczność niezwłocznego ukonstytuowania się MKW oraz rozpoczęcia wykonywania przypisanych jej zadań, prosimy członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku o niezawodne przybycie na posiedzenie oraz o takie zaplanowanie czasu, aby móc uczestniczyć w szkoleniu.