59413602 1047765912090302 7640088864953991168 nPan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska informuje, iż w trosce o jakość kształcenia i bezpieczeństwo dzieci, w szczególności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyraził zgodę na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych trzech oddziałów integracyjnych w:
– Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach;
– Szkole Podstawowej w Budach Siennickich;
– Szkole Podstawowej w Cieksynie.

IMG 5768Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupił zamiatarkę drogową Mercedes-Benz Atego 1318 z zabudową Scarab Mistral, dostosowaną do dwustronnego zamiatania "na mokro". Samochód wraz z profesjonalnym oprzyrządowaniem kosztował 150 060 zł.

Samochód wraz z urządzeniem zamiatającym został przetestowany m.in. na ulicy Lipowej, a już niedługo wyjedzie sprzątać gminne drogi.

Ponadto prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych i Zarządem Dróg Wojewódzkich, w wyniku których Gmina ma nadzieję przejąć nadzór nad sprzątaniem ulic, szczególnie tych w centrum Nasielska, o których czystość obecnie dbają powiat nowodworski i województwo mazowieckie.

59106126 1047640672102826 5446818726684917760 oW dniu 29 kwietnia br. zakończyły się zajęcia II stopnia kursu samoobrony pt. „Bezpieczna Nasielszczanka”. Na przełomie marca i kwietnia kursantki poznawały tajniki skutecznej samoobrony przekazywane przez wykwalifikowanego trenera Pana Cezarego Rzepnickiego. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, a nabyte umiejętności potwierdzone zostały certyfikatami, które wręczył Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Wszystkim uczestniczkom kursu serdecznie gratulujemy!

Na prośbę Kolei Mazowieckich publikujemy komunikat prasowy dotyczący zmiany w kursowaniu pociągów.

iSzanowni Państwo,
Na prośbę Pani Sołtys Moniki Sitkiewicz publikujemy link do zbiórki pieniędzy na remont samochodów pożarniczych z jednostek OSP w Jackowie oraz Kownatach (powiat płoński).
W ubiegłotygodniowej akcji gaszenia pożarów w Cieksynie samochody w/w jednostek uległy uszkodzeniom i awariom.


Serdecznie zachęcamy do wspierania i udostępniania zbiórki! Link: https://zrzutka.pl/u5buvx

IMG 5837W dniu 29 kwietnia br. zakończyły się zajęcia II stopnia kursu samoobrony pt. „Bezpieczna Nasielszczanka”. Na przełomie marca i kwietnia kursantki poznawały tajniki skutecznej samoobrony przekazywane przez wykwalifikowanego trenera Pana Cezarego Rzepnickiego. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, a nabyte umiejętności potwierdzone zostały certyfikatami, które wręczył Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Wszystkim uczestniczkom kursu serdecznie gratulujemy!

58595557 1047040908829469 5236465011076890624 oW piątek 26 kwietnia reprezentacja Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Nasielska na czele posadziła w Miękoszynie 4 sadzonki drzew: 2 dęby, lipę i świerk w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMY pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 🌿

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony Nasielszczan. Naszym mieszkańcom wydaliśmy 250 sadzonek lip, świerków, sosen, brzóz, dębów i modrzewi! 👏👏👏

informacjaInformujemy, że 15 lipca 2019 roku upływa termin możliwości prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w obszarze wyznaczonym wokół istniejących elektrowni wiatrowych, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2015 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 654).

Dotyczy to terenów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego m.in. części wsi Toruń Dworski, Malczyn, Czajki, Ruszkowo, Mokrzyce Włościańskie.

Bliższych informacji udzieli Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości tel. 23 693-30-27 lub 23 693-31-15.

Na pisemne żądanie Gminy najemca będzie obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. W przypadku kiedy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka rodziny będzie wyższy niż dochód określony w kryteriach zawartych w uchwale rady gminy, dotychczasowa wysokość czynszu zostanie wypowiedziana i na nowo ustalona zgodnie ze wzorem określonym przepisami poniżej wymienionej ustawy (art. 21c ust. 5). Jeżeli najemca odmówi przyjęcia podwyżki skutkuje to rozwiązaniem umowy najmu. Najemca może zakwestionować podwyżkę składając pozew do sądu.

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim przez BurmistrzaMiło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski podpisał porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące współorganizacji wydarzenia pod nazwą „Jarmark św. Wojciecha”, który odbędzie się 5 maja br. w Nasielsku w ramach „Dni Nasielska”.

Na mocy niniejszego porozumienia Samorząd Województwa Mazowieckiego pokryje koszty organizacyjne wydarzenia do kwoty 10 300 zł.

Serdecznie dziękujemy.

BURMISTRZ NASIELSKA informuje, że Rada Miejska w Nasielsku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła Uchwałę Nr V/51/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk, na rzecz dotychczasowych najemców.

Informujemy, że 30 kwietnia br. (wtorek) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w siedzibie Urzędu Miejskim w Nasielsku będzie nieczynna.

Informacja o wydłużeniu terminu składania przez komitety wyborcze zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z tym, iż do dnia 26 kwietnia br. o godz. 15.00 nie została zgłoszona przez komitety wyborcze zarejestrowane w związku wyborami do Parlamentu Europejskiego wymagana przepisami prawa liczba kandydatów do obwodowych komisji wyborczych informujemy, iż termin składania zgłoszeń przez ww. komitety zostaje przedłużony do dnia 29 kwietnia br. (poniedziałek) do godz. 11.00.

test 39831502261844Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

59989055 1053084048225155 8570888288942948352 .jpg

Szanowni Mieszkańcy,


Już od 6 maja 2019 roku (poniedziałek) w wybranych punktach sprzedaży oraz firmach i instytucjach w naszej gminie nasi seniorzy będą korzystać z Nasielskiej Karty Seniora (NKS).