obowiązek spisowy

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

i

Rolnicy mieszkający w miastach Mazowsza to wbrew pozorom spora społeczność liczona w tysiącach. Wielu z nich może nawet nie wiedzieć, że powinni wziąć udział w trwającym do końca listopada Powszechnym Spisie Rolnym.

Aktywnych rolników można spotkać w mazowieckich miastach, w tych małych i nawet w tych największych. W Warszawie mieszka prawie 9 tys. użytkowników gospodarstw rolnych, w Radomiu blisko 3 tys., w Siedlcach 2 tys., zaś w Płocku 1,5 tys. Część z nich posiada jedynie grunty rolne, ale ich nie użytkuje, albo prowadzi działalność rolniczą w bardzo ograniczonym zakresie i traktuje to hobbistycznie. Dlatego mogą myśleć, że obowiązek udziału w spisie rolnym ich nie dotyczy, a przysłany list Prezesa GUS z informacją o spisie to pomyłka. Powinni to jednak sprawdzić - najlepiej telefonicznie, korzystając z infolinii spisowej.

sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) zwołuję na dzień 29 października 2020 roku (czwartek) XXII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

wazna informacjaSzanowni Państwo!
Niniejszym informujemy o obowiązujących zasadach obsługi interesantów w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
• Przez cały czas do odwołania obowiązuje ograniczona bezpośrednia dostępność do pracowników Urzędu.
• Nie ma możliwości wstępu przez interesantów do większości pomieszczeń biurowych w Urzędzie (z wyłączeniem pomieszczeń Wydziału Podatków i Opłat oraz filii Banku Spółdzielczego, które znajdują się na parterze budynku).

Szanownemu Panu

Henrykowi Kowalczykowi

Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

składam płynące z głębi serca wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Ojca

czarna wstążka

Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby niech złagodzi prawda,

że nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

urzadInformujemy, że z uwagi na obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowane na dzień 26.10.2020 r. zostało odwołane.

Biblioteka komunikatPublikujemy komunikat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.

Julita

We wrześniu informowaliśmy, że mieszkanka Gminy Nasielsk – Julita Sterbicka, reprezentująca obecnie klub AZS UW Warszawa, została nominowana do grona najlepszych futsalistek (piłkarek grających w hali) w sezonie 2019/2020. Redakcja strony internetowej tylkokobiecyfutbol.pl wraz z piłkarskimi ekspertami wybrała 12 wyróżniających się zawodniczek w przekroju całego sezonu halowego, a wśród nich również naszą Julitę. 

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku

Ola w gazecie

Miło nam poinformować, iż w najnowszym wydaniu Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” (nr 10/2020) znajduje się artykuł pt. „Jak się żyje na mazowieckiej wsi”, którego jedną z bohaterek jest mieszkanka Gminy Nasielsk – Pani Aleksandra Ziółek. Przypomnijmy, iż Pani Aleksandra jest laureatką tegorocznego konkursu „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, działającą wraz z liczną grupą w Kole Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie.

szkolenie ngoPrzypominamy o możliwości zapisania się na szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk. Szkolenie odbędzie się dn. 26.10.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

PKP PLK SA KonsultacjeSzanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Informujemy, iż na stronie internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. https://www.plk-sa.pl/ w zakładce „PLANOWANE INWESTYCJE PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – KONSULTACJE SPOŁECZNE” pojawiła się informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych przed przyjęciem dokumentu pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” i opracowanej dla dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko. Oba te dokumenty dotyczą również interesującego nas fragmentu inwestycji kolejowej przebiegającej przez teren Gminy Nasielsk, czyli „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” (w prognozie projekt ten posiada oznaczenie kodem 65 FS). Ponadto w dokumentach znajduje się projekt pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Nasielsk - Sierpc - granica województwa z częściową elektryfikacją” (w prognozie projekt ten posiada oznaczenie kodem 66 RPO).

webinar 2

Zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony dotacjom i ulgom na instalacje fotowoltaiczne, który odbędzie się 22 października br.( czwartek), o godz. 20:00. Spotkanie poprowadzą pracownicy Fundacji GlobalECO.

Link do logowania: https://app.livewebinar.com/105-382-573/x/f5nBJ3vu

IMG 6650Dziś, 19 października 2020 r., Sekretarz Nasielska Marek Maluchnik wraz z aspirantem Radosławem Wasilewskim odwiedzili Żłobek Miejski oraz Samorządowe Przedszkole w Nasielsku w ramach akcji "Warto powracać bezpiecznie".

W związku z obowiązującymi warunkami wizyta ograniczona została do jednej grupy – "Pajacyków". Podczas odwiedzin aspirant sprawdził wiedzę najmłodszych mieszkańców gminy. Dzieci zaskoczyły świetną pamięcią oraz znajomością zasad poruszania się po drodze, znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej oraz korzystania z lizaka.

W podziękowaniu za aktywność dzieci Sekretarz wraz z aspirantem przekazali podopiecznym obu placówek łącznie ponad 250 smyczy oraz breloków odblaskowych, mających znacznie zwiększyć widoczność, a tym samym bezpieczeństwo na drodze.

Publikujemy ogłoszenie Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o., dotyczące zawieszenia przyjmowania interesantów. SKMBT C22020101611170 1444