znak jakości 22

W dniu 10 czerwca br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste podsumowanie oraz ogłoszenie wyników V edycji konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”. Miło nam poinformować, iż w gronie 164 podmiotów ekonomii społecznej z całego kraju wyróżnionych certyfikatem „Znaku Jakości” znalazła się również nasza Spółdzielnia Socjalna „Nasielszczanie”. Spółdzielnia została certyfikowana w kategorii III „Sukces rynkowy”. Jako podmiot wyróżniony w konkursie Spółdzielnia Socjalna „Nasielszczanie” otrzyma pakiet doradczo-szkoleniowy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy Zarządowi oraz zatrudnionym w Spółdzielni osobom życząc dalszych sukcesów. To Wasze zaangażowanie i codzienna praca zostały docenione przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako organizatora konkursu.

skrzydla

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 12 lipca br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska Rafał Adamski podpisali umowę na realizację projektu pt. „wspieraMY NASIELSKIE MAMY” realizowanego w ramach III edycji programu „Skrzydła dla Mamy”.

Informacja z UrzęduBurmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej oraz z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień. Szczegóły poniżej:

fundusze europejskie logo

19 lipca (wtorek) br. na terenie Gminy Nasielsk odbędą się bezpłatne konsultacje z przedstawicielami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

4_000_000_zł_1.jpgReferat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pozyskał 3.600.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na rewitalizację skweru Jana Pawła II. Przebudowa nasielskiego parku znalazła się wśród 115 projektów, którym przydzielono dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Nowy Pakiet Badań PlakatNowy pakiet badań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Szczegóły na plakacie.

Rajd 2022W lipcu 1944 roku w ciężkiej walce i starciu o Wilno żołnierzy Armii Krajowej z niemieckimi oddziałami dowodzonymi przez gen. Reinera Stahela poległo 80 polskich żołnierzy, a wśród nich patron nasielskiego ronda, związany rodzinnie z naszym miastem, legendarny dowódca I. Brygady Wileńskiej AK kpt. Czesław Grombczewski ps. „Jurand”.

RaggabarabandaNasz zespół Raggabarabanda w składzie Dawid Domalak Domała (wokal), Tomasz Suwiński (bas), Bartosz Świgoniak (perkusja), Łukasz Kamiński (gitara) wystąpił na Ostróda Reggae Festival - największym festiwalu muzyki reggae w Polsce, organizowanym w Ostródzie od 2001 roku.

konkNa prośbę KRUS zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.

Burmistrz Gminy Nasielsk podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nasielsk, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykorzystania zleconego zadania określa uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

informacjaInformujemy, że Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

informacja1Poniżej publikujemy informację Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat zasad utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023.

Informacja o zasadach utrzymywania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym

 

Janina Paśnikowska

Z wielkim żalem informujemy o śmierci Pani Janiny Paśnikowskiej (z domu Wójcicka) zasłużonej mieszkanki Gminy Nasielsk. Przypomnijmy w kilku słowach biografię nasielszczanki.

Spotkanie z Burmistrzem Nasielska

W czerwcu br. odbyły się Mistrzostwa Mazowsza w szachach chłopców do lat 6. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów znalazł się mieszkaniec Gminy Nasielsk – Michał Lisik (uczeń Przedszkola Samorządowego w Nasielsku), który swoje umiejętności trenuje w Klubie Szachowym Skoczek Pieścirogi.

informacja1Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 06.07 br. nie odbędzie się bezpłatny dyżur psychologa Pani Anny Ścioch w Poradni Terapii Uzależnień,

ul. Warszawska 52 w Nasielsku.