IMG 5791

Z uwagi na pojawiające się coraz częściej negatywne opinie na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz z uwagi na potrzebę dalszej integracji  europejskiej Samorząd Województwa Mazowieckiego i Fundacja „My Obywatele Unii Europejskiej” podejmują wspólne działania na rzecz wzmacniania integracji europejskiej na Mazowszu poprzez m.in. konferencje, zapewnienie społecznego wsparcia organom samorządowy, promocję europejskich wartości.

iKonsultacje projektu „Programu Współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Zdjęcie2.jpgW dniu 2 października 2020 r., reprezentując w imieniu Burmistrza Nasielska naszą Gminę będącą członkiem Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r., Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik uczestniczył na zaproszenie Burmistrza Wołomina Pani Elżbiety Radwan w otwarciu wystawy pt. „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920”. Wystawa ta znajduje się w Warszawie na ul. Krakowskie Przedmieście przy skwerze Adama Mickiewicza. Elementem uroczystego otwarcia było również spotkanie z autorami książki pt. „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920” autorstwa prof. Grzegorza Łukomskiego i Elżbiety Szumiec-Zielińskiej. Sekretarz Nasielska dziękując za zaproszenie wręczył Burmistrz Wołomina wydaną w sierpniu br. książkę prof. Lecha Wyszczelskiego pt. „Nasielsk 1920”.

Warto przypomnieć, iż Gmina Nasielsk podpisała deklarację powołania Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. podczas uroczystości w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lipca br.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

Panu
Tomaszowi Pietras

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

czarna wstążka

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady

wiesW dniach 25-27 września br., odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jest to ogólnopolska akcja, podczas której prezentowane są dobre praktyki w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Tegoroczna, siódma już edycja, była wyjątkowa, bo w całości odbywała się on-line. Na stronie internetowej: dniotwarte.eu można było zobaczyć projekty realizowane dzięki unijnemu wsparciu.

rachmistrz

Poniżej publikujemy komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Warszawie:

IMG 5798

W dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umowy na realizację  zadania pt. „Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap II przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych”.  Zakres prac obejmie m.in.: termomodernizację wraz z remontem elewacji, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.w.u i c.o oraz elektrycznej, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń wewnętrznych budynku.

info2 1

Wczoraj Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski oraz Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury - Marek Tyc podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn. Koncert „Od klasyki do rozrywki”.  Wydarzenie będzie miało formę montażu słowno-muzycznego w wykonaniu artystów  Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Filharmonii Narodowej z Warszawy oraz Teatru Muzyczne w Lublinie i scen warszawskich.

szkolenie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

plakat ttNa prośbę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarką - Panią Wiolettą Piasecką! Spotkanie odbędzie się 8 października 2020 r. o godzinie 18:00.

Więcej informacji na załączonym plakacie.

Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Nasielska - Bogdana Ruszkowskiego.

Publikujemy Uchwałę nr XXI/141/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 września 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego wraz z harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.

kamizelka odblaskowaW piątek, 25 września br. Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski wraz z aspirantem Radosławem Wasilewskim z Komisariatu Policji w Nasielsku odwiedzili dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas 2, 3, 6 ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym. Pan policjant przypomniał dzieciom o podstawowych zasadach ruchu drogowego: jak prawidłowo przechodzić przez pasy, jak działają sygnalizatory świetlne, do czego służy policyjny „lizak”, jak bezpiecznie poruszać się rowerem. Kwestie poruszane dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

info dofinansowanieNiezmiernie miło nam poinformować, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”. Dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł otrzymał projekt ROWEROWY "SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ" złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze”. Założenia do projektu powstały przy udziale pracowników Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

IMG 5238

W dniach 22-23.09.2020 r. na Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim, które przed pięćdziesięciu laty zawarły związek małżeński. Uroczystość rozpoczęła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Mikulska, która skierowała do Szanownych Jubilatów słowa podziękowania za miłość, szacunek, przyjaźń i codzienne staranie się dla dobra małżeństwa i rodziny. Składając małżonkom gratulacje podkreśliła, że przeżyte wspólnie pół wieku, to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, gdy los doświadcza nie tylko cudownymi chwilami. To także wspaniały wzór mądrego życia i piękny przykład dla młodych pokoleń, które decydują się zawrzeć małżeństwo. Następnie Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski złożył  życzenia Dostojnym Jubilatom wyrażając swoje podziękowanie za ich  godne, wieloletnie pożycie małżeńskie i dokonał w imieniu Prezydenta RP uroczystego odznaczenia przyznanymi medalami. Jubilaci otrzymali również dyplomy i bukiety kwiatów. Wzniesiono również toast za zdrowie Szanownych Jubilatów i skosztowano pysznego tortu.

Julita

Miło nam poinformować, iż mieszkanka Gminy Nasielsk – Julita Sterbicka, reprezentująca obecnie klub AZS UW Warszawa, została nominowana do grona najlepszych futsalistek (piłkarek grających w hali) w sezonie 2019/2020. Redakcja strony internetowej tylkokobiecyfutbol.pl wraz z piłkarskimi ekspertami wybrała 12 wyróżniających się zawodniczek w przekroju całego sezonu halowego, a wśród nich również naszą Julitę.