znak ostrzegawczyW związku z przekroczeniem w 2016 roku dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił ALERT Poziom II.
Ogłoszony alert oznacza, że w przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń zanieczyszczenia powietrza, osoby zaliczane do wrażliwych grup ludności (np. kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze z astmą, alergicy, osoby z chorobami krążenia) powinny ograniczyć czas przebywania na zewnątrz.
W celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska zaleca się m.in. korzystanie z transportu publicznego, ograniczenie palenia w kominkach i ogrzewanie pomieszczeń lepszym jakościowo paliwem.
Zakazuje się palenia odpadów zielonych (liście, gałęzie, trawy) w ogrodach i na terenach zielonych oraz spalania odpadów w paleniskach domowych.
Treść ALERTU Poziom II do pobrania z załącznika.

 

pdf - Pobierz - Alert Poziom II

informacjaW dniach od 6 do 7 maja 2017r. zaplanowana jest akcja edukacyjno – informacyjna „Dni Otwartych Strażnic”. Akcja, wzorem lat ubiegłych ma na celu promowanie działalności ratowniczej straży pożarnej w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, świetlice) jak również uświadamianie zasad postępowania w przypadkach pożaru oraz innych zagrożeń.
Poniżej podajemy terminy otwarcia strażnic w jednostkach OSP na terenie gminy Nasielsk:
1. OSP Nasielsk – 1 ,3 maj godz. 10:00 – 16:00
2. OSP Krzyczki – 6 maj godz. 14:00 – 18:00
3. OSP Jackowo – 6 maj godz. 12:00 – 17:00
4. OSP Cieksyn – 6 maj godz. 9:00 – 14:00
5. OSP Nuna – 6 maj godz. 14:00 – 18:00
6. OSP Psucin – 7 maj godz. 12:00 – 18:00


Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku oraz Powiatowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na otwarte szkolenie pn. „Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym, w tym zasady sprzedaży bezpośredniej, przetwórstwo w ramach MOL i domowego przetwórstwa w ramach aktualnych przepisów prawnych. RHD – rolniczy handel detaliczny. Szkolenie odbędzie się 26.04.2017 r. o godzinie 11:30 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ogrodniczej 6 w Pomiechówku. Wykładowca: pracownicy MODR. Zapraszamy.

informacja27 kwietnia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Interpelacje i zapytania mieszkańców.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,
3) sprzedaży lokalu mieszkalnego,
4) zbycia nieruchomości,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości,
6) uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk,
7) zasad określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja o pismach wpływających do Rady Miejskiej.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

1.    Komisja Statutowa - 24 kwietnia 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00

2.    Komisja Budżetu i Finansów - 26 kwietnia 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

3.    Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 26 kwietnia 2017 r. tj. (środa) o godz. 15.00

Poniżej publikujemy prognozę pogody na najbliższe dni dla Województwa Mazowieckiego. Ostrzeżenie Nr 18 (ważność od godz. 19.00 dnia 18.04.2017 do godz.10.00 dnia 19.04.2017) oraz Ostrzeżenie Nr 19 (ważność od godz.00.00 dnia 19.04.2017 do godz. 07.00 dnia 19.04.2017). 

word-pobierz_ostrzeżenie_18-

word-pobierz_ostrzeżenie_19-

informacjaInformujemy, iż w okresie od 20 do 28 kwietnia br. w niektórych miejscowościach gmin Nasielsk, Joniec i Nowe Miasto nastąpi przerwa w dostawie prądu elektrycznego. Szczegółowe informacje oraz wykaz miejscowości, których przerwa dotyczy, podajemy w załączniku poniżej. Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456. Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektrycznych.

17834826 1596393980401475 4166270823222176420 o5 kwietnia br. w Szkole Podstawej w Nasielsku odbyła się debata pod hasłem "Projekty Społeczne - Nasielskie Inicjatywy Lokalne" zorganizowana  przez Stowarzyszenie Europa i My, Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji i Fundację aiDDia w ramach działań "maszgłosowych".

word-pobierz list-

informacjaNa prośbę Zarządu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsu publikujemy ogłoszenie o nowych taryfach opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.

 

 

pdfPobierz ogloszenie z nowymi taryfami

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Szanowni Państwo!

Główny twórca II Rzeczypospolitej, Marszałek Józef Piłsudski, wypowiedział kiedyś takie słowa: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Słowa te są cały czas aktualne. Powinny nas wszystkich stale mobilizować do nieustannego odkrywania oraz przypominania naszych dziejów, wydarzeń, miejsc i ludzi, aby pamięć o nich nie zgasła. Ideę zawartą w tych wymownych słowach Marszałka Piłsudskiego chcemy realizować poprzez stworzenie „Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk”. Istnieją pewne szczególne momenty, okresy, w których pamięć narodowa, stanowiąca spoiwo narodu, domaga się od nas szczególnej troski. Dlatego też z inicjatywą „Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk” występuję właśnie w kwietniu, który w Polsce jest obchodzony jako Miesiąc Pamięci Narodowej.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pomiechówku zapraszają na szkolenie pn." Programy rolno-środowiskowo-klimatyczne", które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 roku, godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna.

Na prośbę SKR Nasielsk informujemy o zmianie rozkładu jazdy autobusów. Poprawiony rozkład jazdy znajduje się na stronie przewoźnika SKR Nasielsk http://www.skr-nasielsk.com.pl/rozklad.html

IMG 2455Zakończył się plebiscyt organizowany przez Tygodnik Nowodworski, w którym mieszkańcy powiatu wybierali poprzez głosowanie sms swoich faworytów w 12 kategoriach. Ideą konkursu było zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności. Głosowanie trwało od 21 grudnia 2016 r. do 21 marca 2017 r. W tym czasie mieszkańcy mogli wyrazić uznanie głosując na swoich faworytów w dziedzinach: Inicjatywa roku, Przedsiębiorca, Osobowość roku, Sukces Gminy, Wydarzenie warte uwagi, Dyrektor roku, Sportowiec roku. Miło nam poinformować, że w kategorii Sukces Gminy to właśnie Nasielsk zdobył nagrodę. Podczas Gali wręczania nagród, która odbyła się 27 marca br. w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Pan Burmistrz Bogdan Ruszkowski odebrał statuetkę za Powstanie Samorządowego Przedszkola i Żłobka w Nasielsku – budynek powstał w 2016 roku przy ulicy Warszawskiej. Była to największa inwestycja Gminy Nasielsk w mijającym roku. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na nasielską inwestycję.