Podpisanie porozumieniaSzanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 1 lutego br. nastąpiło sformalizowanie podjętej uprzednio współpracy, Gminy Nasielsk z Gminą Wieliszew oraz Gminą Serock w zakresie wypracowania optymalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podpisanie porozumienia między wymienionymi Gminami jest zwieńczeniem prac zespołu oraz przygotowanej z udziałem Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. koncepcji dotyczącej możliwości zagospodarowania terenu Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie na cele budowy instalacji do przetwarzania bioodpadów. Na bazie zawartego porozumienia samorządy będą współpracowały w zakresie m.in. wspólnych działań związanych z przygotowaniem i obsługą planowanych do realizacji przedsięwzięć mających na celu zbudowanie efektywnego systemu gospodarki odpadami, poszukiwania źródeł finansowania przyszłych inwestycji, a także przekazywania sobie dotacji celowych lub pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację opracowań, materiałów i robót niezbędnych w prowadzonym procesie decyzyjnym.

Dokument podpisali: Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski oraz Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki.

MedaleNie ma takich słów, które wyrażą w pełni wdzięczność za miłość, dobro i serdeczność, za wspólne piękne, a także trudne chwile, ale są odznaczenia państwowe ustanowione jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Niniejsze odznaczenia - medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowią symbol uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. W dniach 25 i 26 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyły się uroczystości wręczenia przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

sanimaxDrodzy mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że od jutra zmianie ulega rozkład jazdy linii nr 1 Nasielsk Rynek- Nasielsk Krupki- Nasielsk Kolejowa- Kosewo- Pieścirogi- Dworzec Kolejowy- Mogowo. Zgodnie z Państwa wskazówkami godziny odjazdów autobusów będą lepiej dostosowane pod pociągi. Za utrudnienia przepraszamy.

brak wody 800x445ZUW Mława informuje, ze w dniu 2 lutego br. w godz. 9:00-12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w następujących miejscowościach: Cegielnia Psucka, Budy Siennickie, Wągrodno, Studzianki, Miękoszyn, Miękoszynek, Debinki, Czajki i częściowo Toruń Dworski.
Za utrudnienia przepraszamy.

informacja1Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

akcyza

Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Polski Ład

Poniżej komunikat Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

doradztwo

Na prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi informujemy o bezpłatnym doradztwie w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane na cele LSR w związku z ogłoszonymi naborami wniosków (https://bit.ly/3KXoNAr).  

lekcje

Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Szkolenia Nauczycieli ogłosił kolejną już, szósta edycję konkursu "Lekcje o Mazowszu". Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza".

informacja

Poniżej publikujemy ogłoszenie Burmistrza Nasielska z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska w sprawie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku

wazna informacja

Szanowni Państwo,

W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń i stałym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nasielsk, pozostałych interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przy równoczesnym zapewnieniu możliwości załatwiania spraw urzędowych oraz ciągłości działania Urzędu, rekomendujemy załatwianie spraw:

informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. SPORT I PROFILAKTYKA podczas Półmaratonu Trzech Rzek – Nie daj się uzależnieniom II edycja, złożoną przez Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

ogłoszenie o naborach

Na prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi informujemy o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20214-2020.

Pisanie na komputerzePoniżej komunikat Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

Miło nam poinformować, iż Gmina Nasielsk dzięki staraniom pracowników Wydziału Organizacji i Promocji po raz czwarty uzyskała dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 795 222,00 zł na realizację gminnych przewozów pasażerskich na rok 2022. W dniu 24.01.2022 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski wraz z Kierownikiem Wydziału Budżetu i Finansów Panią Barbarą Olbryś podpisali umowę o dopłatę.