informacja1W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wydawania przez gminy nalepek dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu oraz niejasnym i mylącym przekazem w mediach, akcentującym m.in. możliwość nakładania na kierowców od dnia 4 maja br. mandatów za brak ww. nalepki na samochodzie, poniżej przedstawiam wyjaśnienia, które pozwolą uporządkować Państwu wiedzę w przedmiotowej kwestii.

Cała Polska Czyta DzieciomW piątek, 27 maja br., Sekretarz Nasielska Pan Marek Maluchnik wziął udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Z tej okazji Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku odwiedzili uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku wraz z wychowawczynią Panią Beatą Białorucką.

działacza kulturyZ okazji wczorajszego Dnia Działacza Kultury życzymy wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego dużo zdrowia, wielu sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz powodzenia w urzeczywistnianiu wszelkich zamierzeń i planów.
Dziękujemy tym, którzy mają swój udział w upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego za pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji.

Ważna informacja!Uwaga! Do Komisariatu Policji w Nasielsku w dniu dzisiejszym napływają zgłoszenia mieszkańców Nasielska dotyczące rzekomych odbiorów paczek z Poczty Polskiej. Dotyczy to rozmów przez telefon stacjonarny. Prosimy o niereagowanie na powyższe wiadomości oraz przychodzące po nich połączenia telefoniczne o rzekomym przybyciu na miejsce funkcjonariuszy Policji. Informacje te są fałszywe.

serdeczne zyczeniaSkładamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy współtworzą samorząd i pracują dla dobra lokalnej społeczności - pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku, kadrze jednostek organizacyjnych oraz Radnym. Niechaj to święto będzie okazją do podkreślenia Państwa roli, zaangażowania i wysiłku, jaki wkładacie w codzienną realizację często niełatwych zadań.

BITWA REGIONOW plakat Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie zamieszczamy informację o naborze do VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.

Przerwa w dostawie wodyZGKiM w Nasielsku informuje, że w dniu 26. 05. 2022 r (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8:30 – 16:00 na ul. Sportowej (po stronie budynków jednorodzinnych) w Nasielsku oraz na ul. Starzyńskiego w Nasielsku w godz. 9:30-13:00.Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

informacjaNa prośbę LGD Zielone Mosty Narwi publikujemy informację dotyczącą ankiety ewaluacyjnej.

Ankieta dotyczy oceny poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi i będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej.

Życzenia z okazji Dnia MatkiZ okazji Dnia Matki życzymy każdej mamie spełnienia wszystkich marzeń i planów, samych radosnych chwil oraz nieustającego zdrowia. Bądźcie zawsze szczęśliwe, kochane i bardzo dumne ze swoich dzieci.

Informacja z UrzęduBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego - półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”.

wolonatariusze wybraniInformujemy, że w dniu wczorajszym zakończyliśmy nabór chętnych do wolontariatu w Dniu Dziecka osób. Zakwalifikowani wolontariusze otrzymali już maile z informacją o wynikach naboru i stali się członkami naszej "pashagamingowej" ekipy!


Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia i zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miejski w Nasielsku.


Zapraszamy 4 czerwca wszystkich Państwa na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku! Bedzie się działo!

sesjaNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) w związku z §22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk, zwołuję na dzień 26 maja 2022 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

polska cyfrowa logotypy28 marca i 11 maja 2022 r. Gmina Nasielsk podpisała umowy na dotacje w łącznej kwocie 643 510,00 zł.

Zgodnie z umowami zrealizowane zostaną dwa zadania:

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Ważna Informacja”Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że w dniu 24.05.2022 r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8:30-13:30.

Brak wody odczują mieszkańcy następujących ulic w Nasielsku: Wyszyńskiego, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Armii Krajowej, Traugutta, Bema, Batorego, Andersa i Waryńskiego.

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

 

polska cyfrowa logotypy

Na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zostało zamieszczone Ogłoszenie o nr 2022-39038-109849, postępowanie w sprawie  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Zapraszamy do zapoznania się z postępowaniem.

Termin składania ofert mija 31 maja 2022r. (do końca dnia).