Poniżej publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracyjnej w Nasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku” złożoną przez Fundację „Bądźmy Razem” z Nasielska. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące ww. oferty.

informacjaNa prośbę EnbeW Technika Energetyczna informujemy, że w dniu 27 marca br. w miejscowości Lorcin nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach 14:00 – 16:00. 

Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456. Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.

informacjaSzanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację Burmistrza Nasielska dla mieszkańców Nasielska głosujących w lokalach wyborczych nr 1 i 2 o zmianie siedzib tych komisji.

-pobierz_informację-

informacjaPoniżej zamieszczamy kolejne materiały dostarczone przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie:
- informację Dyrektora Delegatury KBW w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych,
- wyjaśnienia dotyczące powoływania przez szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych.

18lat alkoholSerdecznie zapraszamy na otwarte szkolenie z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dbania o dobre imię lokalu organizowane dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Nasielsk.Szkolenie odbędzie się dn. 9.04.2018r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.  Osoby zainteresowane udziałem w w/w wydarzeniu bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dn. 4.04.2018r. (tel. 23 693 31 02).

test 39831502261844Informujemy, że 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się Komisja Rewizyjna.

informacjaInformujemy, że w dniu 19 marca br. (poniedziałek) Interesantów będzie przyjmował Sekretarz Nasielska (pok. 115, I piętro).

informacjaNa prośbę Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie poniżej zamieszczamy dwie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r.:

badaniakwNiespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70% uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

MODRMAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE TERENOWY ZESPÓŁ DORADCZY W POMIECHÓWKU zapraszają na szkolenie:

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkiego najlepszego, życzy Burmistrz Nasielska wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

soltys dzien

 

   Z głębokim żalem żegnamy
 
ŚP
Stanisława Lewandowskiego

Wieloletniego dyrektora, nauczyciela i wychowawcę
wielu pokoleń uczniów w różnych placówkach oświatowych gminy Nasielsk.

43bbe23868902043e2660941f5e60894 XL

plakat patent 2018Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w IV edycji konkursu „Mam patent na kulturę - inicjatywy mieszkańców″. Chcesz, aby w Twoim mieście więcej się działo? Masz pomysł, ale brakuje Ci odwagi i funduszy? Zgłoś się do konkursu. Szczegóły: Mam patent na kulturę!

 

informacjaPoniżej zamieszczamy Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 marca 2018 r.

zona wykleta okładka 1Poniżej zamieszczamy tekst napisany przez Panią Annę Śnieżko, autorkę książki „Żona wyklęta”, żonę wnuka Anastazji Glinickiej i Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot” – jednego z żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w 1950 roku w Popowie Borowym.