DSCF6086Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych, w niedzielę 15 kwietnia 2018r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku rozpoczęła szósty już sezon rowerowy. Pogoda nie zawiodła. Od rana świeciło piękne słońce, wprawiające wszystkich w doskonałe humory. Równo o 12.00 peleton złożony z 78 cyklistów ruszył przez Paulinowo- Żabiczyn na lotnisko w Chrcynnie – docelowe miejsce rajdu. Tu prowadzi swoją działalność Aeroklub Warszawski, który jest stowarzyszeniem, zrzeszającym miłośników sportów lotniczych wszystkich podniebnych dyscyplin. W ramach Aeroklubu funkcjonuje 6 sekcji: samolotowa, spadochronowa, szybowcowa, modelarska, balonowa i mikrolotowa.

informacjaUprzejmie informujemy, że w dniach 19 – 24 kwietnia br. Burmistrz Nasielska będzie nieobecny, w związku z czym nie będzie przyjmował Interesantów. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

MODRMAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE POWIATOWY ZESPÓŁ DORADCZY W POMIECHÓWKU zapraszają na szkolenie: „Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014 – 2020”


25.04.2018 r. godz. 10.00 sala konferencyjna UM w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Wykładowcy: pracownicy MODR

brydPublikujemy wyniki turnieju brydżowego "ósmego" z dnia 13.04.2018 r. oraz Czołówkę Klasyfikacji "GRAND PRIX" Nasielska 2018.

 

 

 

 

 

 

doc - Pobierz wyniki turnieju -

IMAG0109aW dniu 12 kwietnia br. do gniazda segregacyjnego przeznaczonego do pozostawiania odpadów komunalnych w miejscowości Lelewo, podrzucono kilkanaście opon samochodowych.

informacjaZ informacji uzyskanych od Energa Operator Płock wynika, że awaria oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nasielsk zostanie usunięta w dniu 16 kwietnia br. Urząd Miejski podjął wszelkie niezbędne działania, mające na celu przywrócenie oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

komputer logoInformatyka to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Znajomość obsługi komputera umożliwia poruszanie się we współczesnym świecie. Stąd też poziom opanowania wiedzy i umiejętności z tej dziedziny nabiera szczególnego znaczenia.

budy 6W dniu wczorajszym tj. 11 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Program wzbogacony został przez występ artystyczny w wykonaniu uczniów.

foto: NOK, UM Nasielsk

informacjaNa prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim, publikujemy informację w zakresie braku możliwości rozliczenia przez Płatnika zeznania rocznego na druku PIT-40.

 

informacjaW związku z wystąpieniem poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) informujemy, że doszło do przekroczenia wartości 80 µg/m3 dla PM10 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM10 w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych o godz. 9.

Obszar ostrzeżenia 1 stopnia obejmuje całe województwo mazowieckie. Przewidywany czas trwania ostrzeżenia - do 11.04.2018. Obszarami o najwyższych stężeniach są drogi o intensywnym ruchu i chodniki przy nich.

informacjaInformacja o przebiegu procedur dotyczących:

• wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie oraz

• wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 342, 343, 396, 453, 454 położonych w miejscowości Jaskółowo.

IMG 4327W dniu 09.04.2018r. o godz. 16.00 odbyło się otwarte szkolenie z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dbania o dobre imię lokalu organizowane dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Nasielsk. Prowadzący szkolenie Pan Zbigniew Rzymkowski oprócz omówienia w/w ustawy przedstawił zebranym zagrożenia wynikające z nadużywania alkoholu  oraz przypomniał aktualne zasady dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto na szkoleniu poruszony został również problem agresywnego klienta oraz dbania o dobre imię lokalu.
Powyższe zadanie sfinansowane zostało w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

 

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADCZY
w POMIECHÓWKU

stadion nasielsk 1Burmistrz Nasielska serdecznie zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do złożenia oferty na zarządzanie Stadionem Miejskim w Nasielsku w okresie od 01.06.2018r. do 31.05.2019r. W przypadku zainteresowania realizacją w/w zadania bardzo prosimy o składanie stosownych ofert do dnia 26.04.2018r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

33613W dniu 04 kwietnia 2018 roku rusza kwalifikacja wojskowa w Nowym Dworze Mazowieckim. Kwalifikacja wojskowa 2018 w powiecie nowodworskim rozpoczyna się 04 kwietnia i potrwa do 23 kwietnia. W tym roku kwalifikacja wojskowa obejmie głównie mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Ale przed komisjami stawią się również osoby, urodzone w latach wcześniejszych, które nie mają orzeczonej kategorii zdrowotnej. Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Nasielsk to: 11.04.2018 - 13.04.2018.