informacjaInformujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

baner 200x100Z chęci niesienia pomocy i z dobrego serca powstała na Facebooku grupa pomocy dla Nikoli - mieszkanki naszej gminy, która także nadal liczy na nas! Jak informowaliśmy wcześniej, Nikola urodziła się
z przepuklina oponowo-rdzeniową, porażeniem wiotkim kończyn dolnych i zespołem Arnolda-Chiariego.

komisjaNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 4 marca 2022 roku (tj. piątek) o godz. 10:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

nasielsk dla ukrainyWiemy, że mieszkańcy gminy Nasielsk są bardzo zaangażowani w pomoc obywatelom Ukrainy, za co serdecznie dziękujemy i wyrażamy ogromne uznanie dla Państwa.
Publikujemy ważne telefony, które ułatwią kontakt z Urzędem Miejskim w Nasielsku w sprawie wsparcia dla uchodźców wojennych i wszystkich spraw z tym związanych.
Przypominamy, że stworzyliśmy także specjalną zakładkę na stronie www.nasielsk.pl pod nazwą POMOC UKRAINIE, w której będą zamieszczane bieżące informacje odnośnie uchodźców wojennych z Ukrainy.

Plakat "Kultura - Interwencje"

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje”. O środki z programu można aplikować do 14 marca br.

 

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuję, od dnia 1 marca 2022 r. przywracamy obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w pomieszczeniach biurowych.

cert.pl

W związku z wprowadzeniem 3 stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na terenie naszego kraju, CSIRT NASK opracował zestaw rekomendacji i zaleceń dla instytucji, firm i obywateli, które warto stosować, w szczególności w czasie obowiązującego stopnia alarmowego. Z rekomendacjami można się zapoznać na stronie: https://cert.pl/posts/2022/02/rekomendacje-cyberprzestrzen-ukraina/ 

wazna informacjaPublikujemy komunikat Fundacji Wolność i Demokracja:

informacja1Poniżej publikujemy pismo Prezesa Rady Ministrów dotyczące zmian cen taryfowych gazu ziemnego w związku z Rządową Tarczą Antyinflacyjną.

wazna informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP - obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 roku, od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59 (w miejsce 1. stopnia alarmowego ALFA-CRP, obowiązującego od 15 lutego 2022 roku, wprowadzony został stopień - 3. CHARLIE-CRP - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Plakat Gmina Nasielsk w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

Informacja - załącznik nr 4

Plakat Twój PIT

Publikujemy komunikat Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

obrazek komisjaNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego odbędzie się 23 lutego (środa) o godz. 11:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

baner 200x100Szanowni Państwo,
w imieniu rodziców Nikoli - mieszkanki gminy Nasielsk prosimy o wsparcie i udział w zbiórce pieniędzy!

informacja popowo 2022

Szanowni Państwo,

Dzień 1 marca to tradycyjnie obchodzony w naszym kraju z coraz większym honorem Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy to czcimy pamięć Niezłomnych – Niepokonanych Żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego po II wojnie światowej. Wpisując się w to ogólnonarodowe upamiętnienie niezmiennie obchodzimy owe święto również w Gminie Nasielsk, mając na względzie pamięć o naszych bohaterach – żołnierzach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysławie Grudzińskim ps. „Pilot” – dowódcy patrolu, ppor. Kazimierzu Chrzanowskim ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesławie Wilskim ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronimie Żbikowskim ps. „Gwiazda” i „Twardowski”, którzy polegli w dniu 23 czerwca 1950 roku w Popowie Borowym w nierównej walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistycznego aparatu terroru.