126506972 1497187867148102 2658999243370632961 oNiniejszym informujemy, że w piątek tj. 15.01.2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Statutowej.

mazowszeZapraszamy sołtysów z naszej gminy do udziału w III edycji konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

szkolenia LOWE

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do udziału w szkoleniach, które są organizowane w ramach
 
Więcej informacji na plakacie.
 
 

Leśna👉5 stycznia br. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak przekazał wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku”. Zakres prac obejmie m.in.: roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejącej nawierzchni, regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne, wymiana przepustu i oczyszczenie rowu przy drodze wojewódzkiej), wykonanie podbudowy drogi i zjazdów, wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, uporządkowanie przyległego terenu.

👉Koszt inwestycji – 863 925,56 zł.

👉Planowany termin zakończenia robót – 15.04.2021 r.

👉Za wykonanie prac będzie odpowiadało przedsiębiorstwo Baz-Bruk Marek Bazylewski.

Ogłoszenie NPP do wywieszenia 2021 1Zachęcamy do zapoznania się z informacjami odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej.

informacja

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku informuje, że zostały pozyskane środki w ramach - ,,Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.” w kwocie 133.728,00 zł.

 

info wojewoda 2021Miło nam poinformować, iż Urząd Miejski w Nasielsku dzięki staraniom pracowników Wydziału Administracji i Nadzoru uzyskał dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 842,430,00 zł na realizację lokalnych przewozów pasażerskich na rok 2021. Jest to program rządowy dotyczący rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na mocy, którego Wojewoda i Gmina dokładają środki finansowe, aby linie autobusowe mogły funkcjonować. Przewoźnikiem, który będzie realizował lokalne przewozy jest: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku. Aktualne rozkłady jazdy znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu: www.nasielsk.pl w zakładce lokalne przewozy pasażerskie.

miedzysesjami.mala

Publikujemy informacje z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku  na sesję Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 30 grudnia 2020 r. za okres miedzy sesjami – 26.11.-28.12.2020 r.

Informacja z wydziałów UM

122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam na dzień 30 grudnia 2020 roku (środa) przeprowadzenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 oMając na uwadze wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 zakaz przemieszczania się osób (§ 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) informujemy, iż w dniu 31 grudnia br. (czwartek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie czynny do godz. 14:00, Filia Starostwa Powiatowego do godz. 13:00, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do godz. 14.00. Prosimy wszystkich interesantów o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu w tym dniu załatwiania spraw w budynku Urzędu.

logo.niepNa prośbę Biura Programu „Niepodległa” publikujemy informację na temat naboru wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 r. ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59. O środki mogą starać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

port komunikacyjnyPrzypominamy o II etapie konsultacji społecznych prowadzonych przez CPK, który trwa do 31 grudnia br.

Poniżej zamieszczamy informację przesłaną do nas drogą mailową o rozpoczęciu prowadzenia przez CPK drugiej tury konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwsza tura odbyła się w dniach 10 lutego-10 marca br. i dotyczyła m.in. lokalizacji na terenie Gminy Nasielsk przebiegu nowej linii kolejowej (ciąg nr 2, linia 20, odcinek Warszawa Choszczówka – Nasielsk/Kątne) oraz przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które w znaczący sposób dotyczą naszej Gminy.

IMG 20201222 103144

Gmina Nasielsk zakończyła realizację umowy dotacji na ponad 60.000 złotych z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci Komisji Europejskiej (INEA) na realizację programu WIFI4EU na terenie miasta Nasielsk.

IMG 7096

Wczoraj, 21 grudnia br. nastąpił odbiór zadania pn. „Instalowanie platformy przyschodowej  w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku”, które zostało zrealizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” . Tym samym nasi mieszkańcy i klienci ze szczególnymi potrzebami będą mogli aktywnie uczestniczyć w sesjach rady, ślubach i bezpośredniej obsłudze na I i II piętrze Urzędu. Dzięki inwestycji zostanie usunięta bariera architektoniczna budynku urzędu i zostanie spełniony obowiązek w zakresie dostępności architektonicznej.

IMG 69781Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez przedstawicieli FilmAT Festival relacjonującym odbiór I nagrody DOKUMENTY I REPORTAŻE TELEWIZYJNE w kategorii „Biografie” dla filmu „Współczesna wieś – film promocyjny”. Jeszcze raz dziękujemy jury 15-tej edycji FilmAT Festival za uznanie.