Konkursy ofert dla NGOPrzypominamy, że w najbliższy poniedziałek, 24.01.2022 r. o godz. 17.00 upływa termin składania ofert w ogłoszonych przez Burmistrza Nasielska otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku z zakresu:

272187763 507757403990050 6173194433758472762 nGramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!
30. Finał WOŚP już niebawem. Z tej okazji na wyjątkową, okrągłą rocznicę Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski podarował Sztabowi WOŚP w Nasielsku sorter do bilonu firmy Glover. Liczarka została przekazana na ręce Szefa Sztabu nasielskiej orkiestry – Pana Dawida Domały. Urządzenie z pewnością usprawni pracę naszego sztabu.

lekcje angielskiego online archibaldSzanowni mieszkańcy,
w dniach 22.11.2021 r. – 17.12.2021 r. trwała zbiórka publiczna założona przez pracowników Wydziału Organizacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Nasielsku na rzecz chłopca z naszej gminy, zmagającego się z poważną chorobą.

Informacja z UrzęduUrząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyznanie. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2022 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały dotychczas odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

harmonogram BOMJuż niebawem rozpocznie się trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM).

informacja srow wwwSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że kolejne banki potwierdziły swoją gotowość do współpracy w zakresie ścieżki bankowej w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze".
Poniżej zaktualizowana lista banków, które uczestniczą w realizacji PPCzP:

Lista banków

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

plakat ZUSInformujemy, że w dniu 28 stycznia 2022 r. (piątek) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku odbędzie się spotkanie z ekspertem ZUS, który pomoże Państwu założyć profil PUE - niezbędny do składania wniosków o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.
Szczegóły na załączonym plakacie.

Plakat

Na prośbę placówki terenowej KRUS w Pułtusku informujemy, że w 2022 roku Oddział Regionalny w Warszawie przeprowadza po raz pierwszy etap wojewódzki III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy".

i

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 13/22 Burmistrza Nasielska w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 13/22 Burmistrza Nasielska

126506972 1497187867148102 2658999243370632961 oNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 19 stycznia 2022 roku (tj. środa) o godz. 10:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

fundusze europejskie

28 stycznia (piątek) br. na terenie Gminy Nasielsk odbędą się bezpłatne konsultacje z przedstawicielami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Plakat promocyjny

W ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” można zgłaszać pomysły, rozwijać je z grupą ekspertów, a następnie otrzymać grant do 50 tys. zł na ich przetestowanie.

Inwestycje 202230 grudnia 2021 roku Rada Miejska uchwaliła Budżet Gminy Nasielsk na 2022 rok. Decyzją radnych na tegoroczne inwestycje przeznaczonych zostanie 25 292 269,01 zł. Wśród najważniejszych zadań planowanych do wykonania w tym roku znalazły się:

Informacja z UrzęduBurmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

dotacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznejSzanowni Państwo!

Pragnę poinformować, że Nasza Gmina uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w kwocie prawie 1.700.000,00 zł.