informacja1Na prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi publikujemy informację dotyczącą naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

uid 43a51f725382c73ff230f5c68557f2c21597911210999 width 1280 play 0 pos 0 gs 0 height 720 nie zyje strazak wojskowej strazy pozarnej z budowa fot shutterstockdziurekZ okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej życzenia zdrowia, pomyślności i radości z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym.

ttSzanowni Państwo,

Przed nami dwie bardzo ważne daty:
2 maja – Dzień Flagi
3 maja - Święto Konstytucji

Panu Andrzejowi Waldemarowi Kordulewskiemu
Zastępcy Burmistrza Nasielska

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Mamy

 44046235f72d9413a781

w imieniu całej społeczności oświatowej

składa
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Hanna Pietrzak

       Panu Andrzejowi Waldemarowi Kordulewskiemu
Zastępcy Burmistrza Nasielska


najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci


Mamy

 

44046235f72d9413a781

 


składają


Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku


oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

Dzięki współpracy z PTTK Oddział „MAZOWSZE” został zrealizowany projekt rowerowy "SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ", którego jednym z elementów było utworzenie czerwonego szlaku rowerowego w formie pętli o długości 46 km. Trasa stanowi swoistą obwodnicę gminy – główny szlak turystyczny Nasielska dla rowerzystów. Pozwoli ona poznać turystom obszar rozległej i bogatej w walory oraz przybliży aspekty historyczne Ziemi Nasielskiej. Dzięki stacjom PKP – Studzianki, Cieksyn i Nasielski – usytuowanym na trasie czarnego szlaku rowerowego, powstał ważny dla turystów węzeł komunikacyjny, umożliwiający przyjazd do gminy Nasielsk z innych części Mazowsza.

753671 1567756897Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji gminnej do wymiany źródła ogrzewania, muszą pamiętać, aby złożyć wypełniony wniosek o dotację na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza wraz z wymaganymi załącznikami, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem nowego źródła ogrzewania.

aplikacja pttkW ramach projektu ROWEROWY "SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” PTTK Mazowsze przy udziale pracowników Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku powstała aplikacja na urządzenia mobilne oraz towarzysząca jej strona internetowa www.szlak1920.pl. Z jej pomocą możemy łatwiej zwiedzać i odkrywać gminę Nasielsk. Będzie mogła ona zaprowadzić nas do wybranego z ok. 150 miejsc położonych na obszarze naszej gminy.

informacja1Na prośbę Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy, że udało się uruchomić trzy dodatkowe punkty szczepień powszechnych. Termin uruchomienia wyznaczony został na dzień 27 kwietnia 2021 roku.

rownac szanse mFundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse – Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Wnioski można składać do 1 czerwca br.

informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego – półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”. Szczegóły poniżej:

            Z powodu śmierci
Pana Stanisława Charzyńskiego
byłego sołtysa sołectwa Popowo-Północ

 czarna wstążka

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają


Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski


Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski


wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz
w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki

Plakat zaproszeniedo udziału w KonkursieKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Turkusowa i Kremowa Rower Francuska Pocztówka W dniach od 23 marca do 11 kwietnia 2021 roku oddawaliście Państwa głosy w ankiecie na lokalizację nowych stacji Nasielskiego Roweru Miejskiego. Miło nam poinformować, iż najwięcej głosów zebrały następujące lokalizacje:

1. Bloki Płońska
2. Mrówka Warszawska
3. Nosselia Krzyczki
4. Stadion Miejski
5. Chrcynno

informacja1Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim publikujemy informację dotyczącą dyżuru telefonicznego na temat: Wyjaśnianie błędów płatników związanych z przesyłaniem oraz wypełnianiem dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych.