pzuw16 kwietnia br. do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) został złożony wniosek na realizację zadania prewencyjnego polegającego na rozbudowie monitoringu miejskiego. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wniosek otrzymał pozytywną rekomendację Towarzystwa. Dzięki przyznanym w kwocie 15 000 zł środkom zakupione zostaną: kamery stacjonarne, kamery przenośne oraz komputer do podglądu kamer dla Strażnika Miejskiego.

ngo

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”. To najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać do 8 sierpnia br.

konkurs rowerowyJesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!

IMG 8083

W dniu dzisiejszym Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w obecności kierownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosława Kasiaka podpisał umowę na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej wraz z przepompowniami na działkach przy ul. Ogrodowej, Jaworowej, Cisowej, Sosnowej, Sadowej, Gajowej, Grabowej oraz Leśnej w Nasielsku.

info2 1

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w towarzystwie Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury – Marka Tyca podpisał z Dyrektorem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – Pawłem Cukrowskim oraz Zastępcą Dyrektora – Magdaleną Biernacką porozumienie o współorganizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Upamiętnienie Bitwy nad Wkrą”.

spotkanie z kapitanem zbikaW dniu 22 lipca br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski spotkał się z Mateuszem Bramowiczem, kapitanem nasielskiego „Żbika, królem strzelców ligi okręgowej, grupy ciechanowsko-ostrołęckiej zakończonego sezonu z liczbą 47 strzelonych bramek. Mateusz rozegrał ponad 100 meczy w barwach zielono-czerwonych. Ponadto jest trenerem drużyny młodzieżowej.

informacja1Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku informuje, że złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej (poprzez profil zaufany, EPUAP) będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego zostaną wyłączone.
Po dokonaniu się zmian będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej jedynie dla dziecka do 12 roku życia.

informacja1Gminne Biuro Spisowe w Nasielsku informuje, że w dniu 23.07.2021r. Gminny Punkt Spisowy NSP2021 będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zielone Mosty NarwiNa prośbę Fundacji Piękno Naszej Polski przedstawiamy Państwu wirtualną panoramę Nasielska i okolicznych miejscowości pn. "Aplikacja Zielone Mosty Narwi"

"Celem projektu jest Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez utworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej „Zielone Mosty Narwi”

informacja1Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o. poszukuję pracownika gospodarczego, miejsce pracy : Nasielsk, zakres wykonywanych czynności: prace konserwacyjne oraz prace remontowe. Oferujemy stabilną prace na podstawie umowy o pracę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 236930143. CV prosimy przesyłać na adres e-mail: lub składać osobiście w biurze Spółki tj. ul Kilińskiego 1/3 lok. 16, 05-190 Nasielsk. Zapraszamy do współpracy.

informacja1Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o. poszukuje osoby na stanowisko referenta do spraw administracyjno - księgowych, miejsce pracy : Nasielsk, wymagana znajomość podstawy rachunkowości. Oferujemy stabilną prace na podstawie umowy o pracę . Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 236930143. CV prosimy przesłać na adres e-mail: lub składać osobiście w biurze Spółki tj. ul. Kilińskiego 1/3 lok. 16, 05-190 Nasielsk. Zapraszamy do współpracy.

122228790 1471925193007703 1545439425039024824 oNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 20 lipca 2021 roku (tj. wtorek) o godz. 10:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

infografika Dobry Start 300 poziomMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. w godzinach 8:00 – 11:00 w siedzibie MOPS w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 na parterze pracownik ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim będzie pomagał założyć profil PUE, który jest konieczny do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start 300+.

216543121 1658087894391431 4805767141589354287 nW dniu 14 lipca br. miał miejsce odbiór inwestycji dotyczącej termomodernizacji nowodworskiego szpitala. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski wraz z Radosławem Kasiakiem – Członkiem Zarządu Powiatu Nowodworskiego.

122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm) w związku z §22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 15 lipca 2021 roku przeprowadzenie XXXI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl