KomunikatSzanowni Państwo
Informuję, że w dniu 16.11.2022r. z udziałem przedstawicieli zainteresowanych władz samorządowych, w tym z udziałem p. Andrzeja W. Kordulewskiego – zastępcy Burmistrza Nasielska odbyło się spotkanie dotyczące projektu p.n. „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. W ramach ww. spotkania przedstawiciele PKP PLK S.A. m.in. zaprezentowali na slajdach korytarze przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej, które po procesie konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2020 i 2021 roku zostały wskazane spośród siedmiu propozycji jako optymalne do dalszych prac związanych z realizacją ww. projektu. W toku tegoż spotkania, do dalszych prac wskazano korytarze oznaczone nr 4 i nr 6.


Jako Burmistrz Nasielska pragnę zauważyć, że zaprezentowany podczas spotkania przebieg korytarza nr 6 w obrębie terytorium Gminy Nasielsk, nie jest zgodny z przebiegiem tegoż korytarza, zaprezentowanym w oficjalnym dokumencie „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze) w ramach projektu Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”, który to był przedmiotem konsultacji społecznych przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2021 roku. W pierwotnym przebiegu korytarza nr 6, będącym przedmiotem ww. konsultacji, nowo projektowana linia, łączy się bezpośrednio z istniejącą linią kolejową nr 9 Warszawa-Gdańsk pomiędzy przystankiem Brody Warszawskie, a przystankiem Studzianki Nowe. Zaprezentowany do konsultacji przebieg korytarza nr 6 (patrz załącznik z przebiegiem korytarza) tylko w niewielkim stopniu ingerował w obszar Naszej Gminy. Jednocześnie warto nadmienić, iż w przesłanym przez PKP PLK S.A. materiale zapisano cytuję; „korytarz nie spełnia oczekiwań Projektu w zakresie uzyskiwanych parametrów technicznych linii kolejowe”.


Zaprezentowany na spotkaniu nowy przebieg korytarza nr 6 przecina istniejącą linię kolejową pomiędzy przystankiem Studzianki Nowe, a stacją PKP Nasielsk i dalej omija Nasielsk od strony zachodniej łącząc się z istniejącą linią kolejową nr 9 w miejscowości Kątne. Moim zdaniem taka istotna zmiana przebiegu tegoż korytarza oznacza daleko idącą ingerencję w proces konsultacji społecznych co jest niedopuszczalne. Zrealizowanie zaprezentowanego w trakcie spotkania korytarza nr 6 jak również korytarza nr 4 (patrz załącznik z przebiegiem proponowanych korytarzy) jest nie do zaakceptowania dla władz samorządowych Gminy Nasielsk, a myślę, że również dla jej mieszkańców. Każdy z ww. korytarzy spowoduje, że znaczna część obszaru Naszej Gminy zostanie zamknięta pomiędzy dwoma torowiskami linii istniejącej i nowoprojektowanej. Będą to swoistego rodzaju „kleszcze” które mogą spowodować znaczącą ingerencję w życie społeczne i gospodarcze mieszkańców Gminy Nasielsk. Stosowne pismo w tej sprawie już zostało przekazane prezesowi PKP PLK S.A. Jednocześnie informuję, że władze samorządowe Gminy Nasielsk opowiadają się za zmodernizowaniem istniejącej magistrali kolejowej Warszawa – Gdańsk poprzez dobudowane nowych torów (proponowany korytarz nr 7), co spowoduje realizację zamierzeń zawartych w ww. projekcie i jednocześnie zminimalizuje skutki społeczne wynikające z przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z zapowiedzią Inwestora, dalsze konsultacje w kwestii przebiegu korytarzy z władzami samorządowymi oraz mieszkańcami będą prowadzone na początku 2023 roku.

 

 - Przebieg korytarza nr 6 zaprezentowany przez PKP PLK S.A do konsultacji przeprowadzonych w 2021 roku -

- Przebieg korytarzy nr 4 i nr 6 zaprezentowanych na spotkaniu w dniu 16.11.2022 r. -

Podpisanie umowy

15 listopada br. została podpisana umowa na budowę drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr 176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno. Kwota w wysokości 2,5 mln zł została pozyskana w ramach unijnego programu PROW 2014-2020.

mapa metropolia warszawskaWystartowały prace nad dokumentem wskazującym jasny, ambitny kierunek dla metropolii warszawskiej. Samorządowcy przedstawili wizję oraz plan tworzenia polityki rozwoju i współpracy na najbliższe lata.

Komisje RM1. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz.10.00
2. Komisja Rolnictwa - 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9.30
3. Komisja Oświaty Kultury i Sportu - 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 10.00
4. Komisja Budżetu i Finansów - 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 11.00

wazna informacjaW związku z trwającymi na terenie Skweru im. Jana Pawła II pracami budowlanymi od 21.11.2022 r. (najbliższy poniedziałek) do 02.12.2022 r. zostanie zamknięty wschodni odcinek ul. Rynek. Objazd zostanie poprowadzony ulicą Starzyńskiego.

Prosimy o usunięcie samochodów z placu budowy!

Jarmark 2022W dniach 3-4 grudnia 2022 roku w Nasielsku odbędzie się II Jarmark Bożonarodzeniowy.

Iwona ŻyłaW czwartek, 10 listopada br., w Nasielskim Ośrodku Kultury miały miejsce uroczystości upamiętniające 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 636. rocznicę nadania praw miejskich dla Nasielska.

Plakat PUE

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców - także właścicieli małych
firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Ostateczne wyniki konsultacjiPublikujemy ostateczne wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

NR ZBIÓRKI1W dniu dzisiejszym ruszamy z kolejną publiczną zbiórką pieniężną!

Wyniki konsultacji Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026". 

otwarcie przedszkola9 listopada 2022 r. nastąpiło oficjalne otwarcie i nadanie imienia „Stacyjkowo” Samorządowemu Przedszkolu w Starych Pieścirogach. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Katarzyny w Starych Pieścirogach.

Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w Gminie NasielskSzanowni Państwo,

informujemy, iż Gmina Nasielsk nie będzie prowadziła bezpośredniej sprzedaży węgla, o której mowa w ustawie z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych /Dz.U. z 2022 r. poz. 2236/.

zbiórka żywnościDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku - Pani Monika Nojbert informuje, że w dniach 25 - 26 listopada 2022 r. w godzinach 9.00-18.00 w sklepach Biedronka i Guliwer w Nasielsku wzorem lat ubiegłych odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności.


Akcja organizowana jest dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z Bankiem Żywności w Ciechanowie.


Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich oraz z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku będą zbierali produkty spożywcze z długim terminem ważności.


Produkty ze zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców z terenu miasta i gminy Nasielsk.


Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!

Świetlica w Jackowie DworskimNa mocy zarządzenia Burmistrza Nasielska, świetlica wiejska w Jackowie została przekazana sołectwu Jackowo Dworskie do korzystania. Na terenie obiektu znajduje się duża, przestronna sala ze stołami, krzesłami i kominkiem, kuchnia, łazienka oraz plac zabaw dla dzieci. Ponadto w skład wyposażenia wchodzi nagłośnienie oraz grill.

Wszystkich chętnych do skorzystania ze świetlicy prosimy o kontakt z Panią sołtys – Katarzyną Kosewską.