smieci 2Przeglądając informację na stronach internetowych o Nasielsku natrafić można na wzmiankę o Cmentarzu żydowskim, który został założony w XIX wieku, na działce położonej na wschód od miasta, po północnej stronie obecnej ulicy Kwiatowej. Obiekt uległ poważnej dewastacji, granice są nieczytelne, teren jest zalesiony i w znacznym stopniu regularnie zaśmiecany.

informacja1Publikujemy ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie w art. 23. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).

 pdfmały Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

Uprzejmie informujemy, że awaria sieci telefonicznej (Orange), została naprawiona. Połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz z Urzędu działają już poprawnie. ☎️

Jednocześnie przypominamy, że numery telefonów do wybranych działów znajdą Państwo na stronie www.nasielsk.pl klikając na zakładkę "Kontakt". 📞

plakat pow. odbiorców S7 678 1W imieniu ENERGA-OPERATOR S.A. informujemy, że dn. 19 października br. w godzinach od 8.00 do 11.00 nastąpi planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w Nasielsku, ul. Leśna.

IMG 65209 października br., w Niepublicznej Szkole Podstawowej Pod Fiołkami odbył się II Gminny Konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością. Wydarzenie pn. Nasielsk- „Podróż w moje wyśnione miasto” zorganizowane zostało pod patronatem Burmistrza Nasielska.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem o czym świadczyły nie tylko miejsca na podium, ale również liczne wyróżnienia.

awaria telefonZ uwagi na awarię sieci telefonicznej (Orange) połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz z Urzędu są niemożliwe. Przepraszamy za utrudnienia.  Awaria została zgłoszona do operatora. Gdy tylko zostanie naprawiona, poinformujemy o tym fakcie oddzielną wiadomością.

Z powodu śmierci

Pani Teresy Osieckiej
 wieloletniego Pracownika i Kierownika Wydziału Budżetu i Finansów
 Urzędu Miejskiego w Nasielsku

  

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

 

 

składają 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

oraz 

Przewodniczący Rady
Jerzy Lubieniecki

dzień edukacji fotoSzanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz emeryci i renciści placówek oświatowych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym 2020/2021.

DSCF2623W czwartek, 8 października 2020 r. o godzinie 18 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku odbyła się niezwykle miła uroczystość zorganizowana pod patronatem Burmistrza Nasielska i Dyskusyjnego Klubu Książki. Okazje do spotkania były dwie: dziesięciolecie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz spotkanie z pisarką, Wiolettą Piasecką, z którą nasza biblioteka spotyka się już od dziesięciu lat.

STANOWISKO KOMITETU HONOROWEGO OBCHODÓW
30-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY NASIELSK

Koleżanki i koledzy samorządowcy,

Mieszkańcy Gminy Nasielsk.

30-lecie Samorządu Gminy Nasielsk30 lat temu w Senacie RP została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a wybory odbyły się 27 maja 1990 r. W ponad dwóch tysiącach gmin wprowadzono samorząd. Rady narodowe, które funkcjonowały w PRL, zostały zastąpione radami gmin o znacznie większych uprawnieniach. Dzięki temu władza znalazła się bliżej ludzi.

Ten czas to niewątpliwie wiele zmian w naszym najbliższym otoczeniu. Każda inwestycja w Gminie związana jest z pracą i zaangażowaniem wielu ludzi – sołtysów, radnych, pracowników Urzędu, burmistrzów oraz mieszkańców. Proces rozwoju Gminy Nasielsk to wspólne dzieło, którego głównym zadaniem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.  Na przestrzeni tych lat samorządowcy musieli dokonywać wyborów, również tych trudnych. Zawsze jednak w sercu mieli dobro naszych obywateli. Często praca samorządowca jest niedoceniania i krytykowana. Jednak musimy pamiętać o tym, że samorząd oparty jest o dialog i wsparcie. To wspólnie budujemy Gminę, odnosimy sukcesy czy przeżywamy porażki.

informacja1Publikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Ostateczny wynik konsultacji

 

informacja1Publikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok".

 pdfmałyOstateczny wynik konsultacji projektu GPPiRPAoPN na 2021 rok

 

Na prośbę Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy, że w dalszym ciągu w NCM wykonywane są testy na koronawirusa SARS-CoV-2 lub badaniem w kierunku przeciwciał IgG na COVID-19.

informacja1Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie wraz z Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie profilaktyczne z techniki jazdy dla młodych kierowców w wieku 18-24 lata oraz dla kierowców, którzy ukończyli 55 lat. To kolejna inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego, której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

zbiórka elektrośmieciInformujemy, że Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie organizuje zbiórkę elektrośmieci, która trwać będzie do 16 października br. Zachęcamy do udziału w akcji!