Bezpieczeństwo jest najważniejszeMając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nasielsk oraz osób przemieszczających się w tym rejonie, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisał umowę w sprawie zorganizowania w 2023 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Nasielsk.

Konkurs na projekt „Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku”Uwaga! Uwaga! Przypominamy, że do 20 marca br. można wziąć udział w konkursie na projekt logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku!

sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) zarządzam na dzień 15 marca 2023 roku (środa) przeprowadzenie LV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Jak poruszać się po metropolii warszawskiej?Duże miasta europejskie stoją w korkach. Samochody generują 1⁄4 gazów cieplarnianych w UE. Aby poprawić jakość życia mieszkańców metropolii i ułatwić przemieszczanie się do pracy czy szkoły, wdrażamy ideę zrównoważonej mobilności. Pomóż nam, weź udział w konsultacjach społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej.

komisje RM1. Komisja Rewizyjna – 14 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00
2. Komisja Statutowa - 14 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00

LGD Zielone Mosty Narwi - ogłoszenie o naborze wnioskówNa prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi informujemy o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

gminne przewozy pasażerskie 2023Od 12 marca br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy pociągów.

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Mazowieckich Na prośbę zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM” poniżej umieszczamy informację dotyczącą zmian w rozkładzie jazdy pociągów od 12 marca 2023 r.

Wczoraj odbyły się konsultacje społeczne dot. budowy nowej linii kolejowej na terenie gminy Nasielsk w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze)". Dziękujemy Państwu za tak liczną obecność oraz cenne i celne uwagi prezentujące zastrzeżenia względem proponowanych przebiegów nowych korytarzy. Państwa pytania uwzględniały szeroki wachlarz obaw, dotyczących zarówno uciążliwości dla indywidualnych gospodarstw (np. mała odległość od zabudowań), jak i uporczywości dla funkcjonowania całej naszej społeczności (np. dojazdy do szkół czy wydłużenie tras dla służb ratowniczych). Dziękujemy również za bardzo wartościowe i budujące głosy Prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego i Wójta Gminy Wieliszew Pawła Kownackiego. Przypominamy również, że w czwartek 16 marca podobne spotkanie odbędzie się w Wieliszewie. Tam również mogą Państwo zabrać głos.

badzmynaNIE kopiaW trosce o mieszkańców, którzy nie będą mieli możliwości dotrzeć na spotkanie, oraz mając na względzie wagę konsultacji Burmistrz Nasielska zapewnia bezpośrednią transmisję z wydarzenia.

Pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę, że najbardziej znacząca jest osobista obecność na konsultacjach. Zależy nam, byśmy jako mieszkańcy Gminy Nasielsk jak najliczniej stawili się na konsultacje organizowane przez firmę Databout Sp. z o.o. na zlecenie PKP PLK S.A.

Pink Thankyou Watercolour Flowers CardZ okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim mieszkankom Gminy Nasielsk spełnienia najskrytszych marzeń.

Życzymy, aby każdy dzień był wyjątkowy i był powodem do zadowolenia, by wypełniało go ciepło i miłość najważniejszych osób w Waszym życiu.

Niech uśmiech towarzyszy Wam w tym wyjątkowym dniu na Waszych twarzach jak najczęściej.

znaczek i

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na:


Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych – Limit naboru: 161 062,79 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 644 251,16 zł).


Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Informacja o bezpłatnym doradztwie w biurze LGD

znaczek i

ZPN.6840.2.2022.5.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr L/460/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

 

konsultacje społeczneJuż w tę środę, 8 marca 2023 r. w budynku Samorządowego Przedszkola „Stacyjkowo” w Starych Pieścirogach odbędą się konsultacje społeczne dot. budowy nowej linii kolejowej na terenie gminy Nasielsk w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze)". Projekt zakłada rozbudowę i modernizację linii kolejowych w obszarze aglomeracji warszawskiej w tym budowy nowo projektowanego odcinka linii kolejowej Warszawa Praga - Nasielsk - Kątne/Świercze.

brak wodyZarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że w dniu 06. 03. 2023 r (poniedziałek) od godz. 8:30 - 12:00 będzie przerwa w dostawie wody.
Brak wody odczują mieszkańcy Nasielska przy ulicy Kilińskiego (od Baszty) po obu stronach do stacji paliw Orlen, ul. Warszawska od Zakładu Fotograficznego do stacji paliw Orlen, ul. Rynek - prawa strona od Apteki Arnica do cukierni „Ptyś”, Liceum oraz bloki Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Starzyńskiego i ul. Rynek od Rossmanna do ul. Młynarskiej.

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.