informacja1Publikujemy Uchwałę nr XXIII/155/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego wraz z harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.

 

 

pdf22-Pobierz Uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego

Izba skarbowa

Umów wizytę w urzędzie skarbowym!

 

komunikatNa prośbę Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o zamieszczamy sprostowanie stwierdzeń zawartych w materiale pt. "Płonie składowisko opon" opublikowanych 14 listopada 2020 roku przez Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook

test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam na dzień 26 listopada 2020 roku przeprowadzenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania.                            Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

rozowe roze

W sobotę 21 listopada br. będziemy obchodzić po raz 30 ustanowione w 1990 roku święto wszystkich pracowników służb społecznych. Tę datę obchodzimy jednak szczególnie jako Dzień Pracownika Socjalnego.

122228790 1471925193007703 1545439425039024824 o1. Komisja Rewizyjna - 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz.9.30

2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz.11.00

3. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz.12.00

Z wielkim żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Dariusza Borzyńskiego

Wiceprezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” działającego
przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Człowieka o wielkim sercu, zaangażowanego od wielu lat w dzieło ratowania ludzkiego życia.

Pogrążonej w bólu i żałobie

Rodzinie

czarna wstążka

składamy najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

wraz z pracownikami

Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ustnym, przedmiot zamówienia: Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Płońskiej 24B Nasielsk. Szczegóły zamówienia umieszczone są na stronie internetowej: www.nasielskiebudownictwo.pl

Plakat konsultacje społeczne linii kolejowej 1Konsultacje społeczne proponowanych wariantów przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kątne

Przedstawiamy Państwu otrzymany od firmy Databout Sp. z o.o. plakat informujący o konsultacjach społecznych dotyczących proponowanych wariantów przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kątne w związku ze zwiększeniem przepustowości na tym odcinku (w ramach Projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”).

informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Odnowienie, udrożnienie i uatrakcyjnienie niebieskiego szlaku turystycznego Pomiechówek PKP- Cieksyn PKP”, złożoną przez Stowarzyszenie NASIELSK BASZTA TEAM. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

informacja1Publikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk.

Ostateczny wynik konsultacji

125972806 1494973230702899 4748047177051940323 oWe wtorek 17 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Leśnej w Nasielsku”. Zakres prac obejmie budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej na odcinku od ul. Warszawskiej do torowiska kolejki wąskotorowej.

Koszt inwestycji – 479 017,26 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Zakład instalacji sieci gazowych, wod.-kan., energetycznych, handlu i usług M.M. Młyńscy sj.

Planowany termin zakończenia robót – 31.12.2020 r.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.

 

przerwa w dostawie wodyZarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że w dniu 18.11.2020 r. (środa) w godz. 9:00-13:00 będzie przerwa w dostawie wody.
Brak wody odczują mieszkańcy Nasielska przy ulicy Kilińskiego (od Baszty) po obu stronach w kierunku Pniewa do stacji paliw, bloki Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej, bloki przy ul. Starzyńskiego, Restauracja „Stary Młyn”, SANIBUD, blok Zambet przy ul. Elektronowej, ul. Warszawska, Starzyńskiego, Tylna, Ogrodowa, Leśna.

imagesSzanowni Państwo,
Publikujemy link odnośnie odbywających się konsultacji społecznych pn. "Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze)".
Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 konsultacje odbywać się będą w formie niebezpośredniej.
Odnośnik do dedykowanej strony internetowej: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne [1] - witryna będzie dostępna od dnia 18 listopada br.

ikonaNa prośbę Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim publikujemy komunikat IAS w Warszawie.

"KAS i CBŚP przejęły 14 mln szt. nielegalnych papierosów i 8 ton tytoniu"

•Ponad 14 mln szt. nielegalnych papierosów i blisko 8 ton tytoniu zatrzymała mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP).
•Wartość rynkowa zatrzymanego towaru to ok. 14 mln zł.
•Zatrzymano 5 osób.