Ostateczne wyniki konsultacjiPublikujemy ostateczne wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

NR ZBIÓRKI1W dniu dzisiejszym ruszamy z kolejną publiczną zbiórką pieniężną!

Wyniki konsultacji Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026". 

otwarcie przedszkola9 listopada 2022 r. nastąpiło oficjalne otwarcie i nadanie imienia „Stacyjkowo” Samorządowemu Przedszkolu w Starych Pieścirogach. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Katarzyny w Starych Pieścirogach.

Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w Gminie NasielskSzanowni Państwo,

informujemy, iż Gmina Nasielsk nie będzie prowadziła bezpośredniej sprzedaży węgla, o której mowa w ustawie z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych /Dz.U. z 2022 r. poz. 2236/.

zbiórka żywnościDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku - Pani Monika Nojbert informuje, że w dniach 25 - 26 listopada 2022 r. w godzinach 9.00-18.00 w sklepach Biedronka i Guliwer w Nasielsku wzorem lat ubiegłych odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności.


Akcja organizowana jest dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z Bankiem Żywności w Ciechanowie.


Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich oraz z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku będą zbierali produkty spożywcze z długim terminem ważności.


Produkty ze zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców z terenu miasta i gminy Nasielsk.


Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!

Świetlica w Jackowie DworskimNa mocy zarządzenia Burmistrza Nasielska, świetlica wiejska w Jackowie została przekazana sołectwu Jackowo Dworskie do korzystania. Na terenie obiektu znajduje się duża, przestronna sala ze stołami, krzesłami i kominkiem, kuchnia, łazienka oraz plac zabaw dla dzieci. Ponadto w skład wyposażenia wchodzi nagłośnienie oraz grill.

Wszystkich chętnych do skorzystania ze świetlicy prosimy o kontakt z Panią sołtys – Katarzyną Kosewską.

 Kartka Bożonarodzeniowa plakat

Wielkimi krokami zbliża się grudzień, a wraz z nim II edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego, której już nie możemy się doczekać wszyscy, w szczególności dzieci. To na nich czekać będzie karuzela wenecka, chatka św. Mikołaja, prezenty. A to dopiero początek atrakcji, które przygotowaliśmy dla naszych milusińskich na grudzień.

Wraz z Nasielskim Ośrodkiem Kultury zapraszamy dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas 0-3 do udziału w konkursie plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa”. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe! Najładniejsza praca stanie się oficjalną kartką świąteczną Organizatorów, zatem jest o co powalczyć.

Przekazanie drona

W dniu 03 listopada 2022 r. nastąpiła dostawa sprzętu zgodnie z umową nr 352/U/22 z dnia 4 października 2022 r. do zadania pn. „ZAKUP DRONA DO MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY NASIELSK”.

zbiorka wiktoriaCzas świąteczny skłania do zacieśniania więzi i czynienia dobra. Ta idea znajdzie swoje odzwierciedlenie w czasie tegorocznych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia w Nasielsku!

Potwierdzeniem, że w święta warto, a nawet trzeba pomagać, będzie zbiórka charytatywna prowadzona przez Wydział Organizacji i Promocji UM.


Chcemy, aby zbiórki publiczne w trakcie Jarmarku i okresu przedświątecznego stały się tradycją – ogromnym wsparciem dla naszych mieszkańców, którzy naprawdę tego potrzebują.

Terminarz komisji RM1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
2. Komisja Rewizyjna - 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 11.00

sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02  marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) w związku z §4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 4 listopada 2022 roku przeprowadzenie XLVII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

plakat przerwa w dostawie energii

Informujemy, że dn. 4 listopada 2022 r. w godz. 9:00 -14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości: Wągrodno, Budy Siennickie II, Cegielnia Psucka, Psucin.

Szczegóły na plakacie.

Wyniki konsultacji Publikujemy wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Od 6 listopzmiana rozkładu jazdy linii nr 1 od 06.11.2022ada br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy. Mając na względzie powyższe został zaktualizowany rozkład jazdy autobusów linii nr 1 firmy Sanimax (tj. Nasielsk Rynek – Mogowo Dworzec Kolejowy oraz Mogowo Dworzec Kolejowy – Nasielsk Rynek).