Generacja V4

Zachęcamy do udziału w jesiennej edycji programu mikrograntów „Generacja V4", które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat. Celem mikrograntów jest promowanie
wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi.

komisja RMZawiadamiam, że w dniu 12 października 2022 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie komisji i stwierdzenie qworum.
2. Analiza zmian w Statucie Gminy Nasielsk.
3. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej

Michał Brodowski

dostępny samorząd 30 września opublikowano wyniki naboru wniosków w ramach programu „Dostępny samorząd - granty”. Na liście beneficjentów (link: https://bit.ly/3CxiNMs) znalazła się Gmina Nasielsk z wnioskiem pt. „Poprawa dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku”. Dzięki pozytywnej ocenie otrzymamy ponad 84 000 zł na dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Na chwilę obecną czeka nas jeszcze mnóstwo pracy związanej z przygotowaniem dokumentów do podpisania umowy. Na bieżąco będziemy informować o postępach w realizacji projektu.

12.10.2022 Informacja o szkoleniu 1

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku biuro w Nasielsku zaprasza na szkolenie stacjonarne „Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy”.

W dniu 4 października 2022 roku na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie Włościańskim odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo – technicznego marki RENAULT MASCOTT dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie  oraz  przekazanie  pojazdu UTV TRAXTER dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie.

wazna informacja 

W związku z trwającą rosyjską agresją militarną na terytorium Ukrainy oraz możliwością wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, w tym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, władze gminy Nasielsk przekazują informację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą wydawania i przyjmowania tabletek jodku potasu.

Nagrodzeni Państwo KowalscyPaństwo Hanna i Krzysztof Kowalscy wyróżnieni nagrodą "Perła 2022"!

Logo

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

Spotkanie z Burmistrzem Nasielska

16 września br. odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W SZEŚCIU STRUNACH ZAKLĘTA MUZYKA”.  Organizatorami wydarzenia była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, natomiast współorganizatorami konkursu byli: Gmina Pułtusk, Dom Polonii w Pułtusku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły TRÓJECZKA. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

i

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/393/22 Rady Miejskie w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości podaję do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

 zdjęcie ze szkoleniaZa nami drugie szkolenie w ramach projektu "wspieraMY NASIELSKIE MAMY". 🙂🙂🙂 Zobaczcie jak było.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowejNa podstawie w art. 23. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2022 poz. 1343) publikujemy ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nasielsk w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ogłoszenie 

 

miedzysesjami.mala

Publikujemy informacje z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku na sesję Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 30 września 2022 r. za okres miedzy sesjami – 24.08.2022-29.09.2022 r.

Informacja z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 

Informacja o szkoleniu Zapraszamy na szkolenie.

komunikat

AKTUALIZACJA 10:45 - sieć telefoniczna (orange) została naprawiona. Połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielską są już możliwe.