antyterroryzm

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

Spotkanie z uczestnikami międzynarodowego kunkursu11 marca br. odbyła się ceremonia wręczenia nagród w międzynarodowym konkursie pt. „Annual Holocaust Art and Writing Contest” (Coroczny Konkurs Sztuki i Pisania o Holokauście), którego organizatorem był Uniwersytet Chapmana w Kalifornii. W tym roku była to 23. edycja konkursu, pod hasłem „Pamięć to siła. Życie z nadzieją, odwagą i wytrwałością.” W wydarzeniu wzięło udział 258 szkół z 32 stanów USA i 12 krajów, w tym 10 miast z Polski. Swoich sił spróbowali także nasielszczanie – Eryk Smoliński (Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku) oraz Weronika Rogalska (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku). Zadaniem uczestników było napisanie eseju w języku angielskim. Do finału zakwalifikowano tylko 6 najlepszych prac, w tym pracę Weroniki Rogalskiej.

KRUS

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujemy, że we wtorek 19 kwietnia 2022 r., KRUS w Urzędzie Miejskim w Nasielsku będzie nieczynny. Interesantów zapraszamy na dyżur w środę 20 kwietnia 2022 r., w godz. 9:00-10:00.

Prace laureatów konkursu "Pokój, najważniejsze słowo świata"

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto gminny konkurs graficzno-plastyczny pt. „Pokój, najważniejsze słowo świata”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich. Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy Nasielsk odbyło się pod patronatem Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego.

Kartka wielkanocna 2022Składamy serdeczne życzenia na nadchodzące święta. Wszystkiego dobrego dla Państwa!

Święto Chrztu Polski14 kwietnia 2022 r. obchodzimy Święto Chrztu Polski. Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r. zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości.

biały napis ważna informacja na czerwonym tle

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż w najbliższy piątek 15 kwietnia br. interesanci będą mogli załatwiać swoje sprawy w budynku Urzędu:

komisjaNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 19 kwietnia 2022 roku (tj. wtorek) o godz. 12:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

biały napis na czerwonym tle - ważna informacja

Informujemy, że został uruchomiony formularz on-line dedykowany osobom, które są uprawnione do uzyskania zaświadczenia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o korzystanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1108 z późn. zm.), w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony (Dz. Urz. UE L 71 z 4.3.2022, s. 1).

dzieci podczas szkolnej akademiiW piątek, 8 kwietnia br., nastąpiło uroczyste otwarcie nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich. 

Plakat Dni Pola 2022

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na III Krajowe Dni Pola 2022.

KRUS

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujemy, że jutro, we wtorek 12 kwietnia 2022 r., KRUS w Urzędzie Miejskim w Nasielsku będzie nieczynny.

Koleje MazowieckieNa prośbę zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM” umieszczamy informację o pociągu „Słoneczny” i „Słoneczny Bis”.

Plakat poradnika "Bądź gotowy"

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Z tego  względu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało publikację pt. „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny”.

Plakat "Razem dla Nikoli"

10 kwietnia zapraszamy na charytatywny kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przekazany na operację Nikoli Krupińskiej.