126506972 1497187867148102 2658999243370632961 oNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 22 grudnia 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 9:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

97a7e54d56ac4e0fd806e8d8613722f4 0Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Seniorzy,
Z przyjemnością informujemy, iż od nowego roku kalendarzowego seniorzy z terenu gminy Nasielsk będą mogli korzystać z nowej zniżki w ramach programu Nasielska Karta Seniora!

burmistrz komunikatSzanowni Państwo,

chciałbym podzielić się z Państwem informacją dotyczącą podziału środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który to powstał na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku. W ramach tegoż Funduszu Rząd przeznaczył łącznie 12 mld złotych na wsparcie inwestycji samorządowych. W pierwszej turze podziału rozdysponowano kwotę 6 mld zł, która to w całości trafiła do wszystkich gmin z terenu całej Polski. Gmina Nasielsk otrzymała z tego tytułu środki na inwestycje w wysokości 2.313.795,00 zł.

W drugiej turze podziału dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, rozdysponowano kwotę 4,35 mld złotych. W ramach tej tury podziału Gmina Nasielsk złożyła 4 wnioski obejmujące dofinansowanie 80% wartości inwestycji, na następujące przedsięwzięcia:
– przedszkole i żłobek w Pieścirogach – wnioskowana kwota 4.200.000,00 zł,
– stadion miejski w Nasielsku – wnioskowana kwota 4.000.000,00 zł,
– ścieżka rowerowa – wnioskowana kwota 1.600.000,00 zł,
– ulice Podmiejska, Krupka, Łączna (mała obwodnica) – wnioskowana kwota 3.800.000,00 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia podziału środków z przykrością pragnę Państwa poinformować, że nasza Gmina, podobnie jak inne gminy z powiatu nowodworskiego, nie otrzymała żadnych funduszy na wsparcie ww. inwestycji.

IMG 69781W dniu 11 grudnia br. Pan Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska odebrał dyplom oraz statuetkę za I nagrodę DOKUMENTY I REPORTAŻE TELEWIZYJNE w kategorii „Biografie” dla filmu pt. „Współczesna wieś – film promocyjny”, który decyzją międzynarodowego jury 15-tej edycji FilmAT Festival uzyskał tę jakże prestiżową nagrodę.

122228790 1471925193007703 1545439425039024824 oNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 14 grudnia 2020 roku (tj. poniedziałek) o godz. 13:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

burmistrz komunikat

W nawiązaniu do spotkania informacyjno-konsultacyjnego przeprowadzonego w dniu 8 grudnia br. przez firmę Databout w ramach konsultacji społecznych dotyczące projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” w zakresie planowanej rozbudowy linii kolejowej na trasie Choszczówka – Nasielsk (Kątne/Świercze), pragnę serdecznie podziękować organizatorom, inwestorowi oraz projektantom za uwzględnienie moich uwag i sugestii zgłoszonych podczas pierwszych konsultacji na początku 2020 roku odnośnie przebiegu nowej linii kolejowej przez teren Gminy Nasielsk. Przypomnę, iż popierałem i popieram rozbudowę linii kolejowej poprzez modernizację linii obecnie istniejącej np. w postaci dobudowy dodatkowego toru.

Pani Agnieszce Pałaszewskiej

Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

oraz Żłobka Miejskiego w Nasielsku

najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

czarna wstążka

składają

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

Zastępca Burmistrza Nasielska

Andrzej Waldemar Kordulewski

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

 

 

122228790 1471925193007703 1545439425039024824 oTerminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku

1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
9 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00

2. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
9 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 11.00

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
10 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz.10.00

4. Komisja Rolnictwa
11 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 10.00

5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
11 grudnia 2020 r. (piątek) o godz.10.30

6. Komisja Budżetu i Finansów z Przewodniczącymi Komisji
11 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 11.00

 

Wszystkie komisje odbędą się w trybie zdalnym i będą dotyczyły projektu budżetu na rok 2021.

aktywni

Na prośbę Fundacji im. S. Batorego publikujemy informacje dotyczące Programu Aktywni Obywatele.

zbióka 2020 plakat

Radny Dawid Domała po raz kolejny zaprasza do wzięcia udziału w przedświątecznej zbiórce darów dla dzieci z Domu Dziecka w Chotomowie oraz najbardziej potrzebujących rodzin z gminy Nasielsk. 
 
Wszelkie informacje i szczegóły w wydarzeniu:
 

wazna informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk,

Jak już informowaliśmy na naszej stronie internetowej oraz na urzędowym profilu Facebook, firma Databout prowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” w zakresie planowanej rozbudowy linii kolejowej na trasie Choszczówka – Nasielsk (Kątne/Świercze).

PKP PLK SA KonsultacjeW nawiązaniu do informacji zamieszczonej przez nas w dniu 20 listopada br. (https://nasielsk.pl/aktualnosci/ruszyly-konsultacje-spoleczne-pkp-plk-s-a) odnośnie konsultacji społecznych dotyczących proponowanych wariantów przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kątne w związku ze zwiększeniem przepustowości na tym odcinku (w ramach Projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”) informujemy, iż w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od firmy Databout Sp. z o.o. materiały konsultacyjne tożsame z zamieszczonymi na dedykowanej stronie internetowej konsultacji społecznych. Materiały są w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w posiadaniu Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów strukturalnych.

CPKPoniżej zamieszczamy informację przesłaną do nas drogą mailową o rozpoczęciu prowadzenia przez CPK drugiej tury konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Przypominamy, iż pierwsza tura odbyła się w dniach 10 lutego-10 marca br. i dotyczyła m.in. lokalizacji na terenie Gminy Nasielsk przebiegu nowej linii kolejowej (ciąg nr 2, linia 20, odcinek Warszawa Choszczówka – Nasielsk/Kątne) oraz przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które w znaczący sposób dotyczą naszej Gminy.

„Szanowni Państwo,

protest zgaś światłoSzanowni Państwo,


przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia "Tak! Samorządy dla Polski" przedstawione nam przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.


Stowarzyszenie "Tak! Samorządy dla Polski" w swoim piśmie wskazuje na coraz większe problemy budżetowe, z jakimi od kilku lat zaczynają borykać się samorządy, a ponadto apeluje o protest wobec możliwego veta Polski w sprawie środków europejskich. Dołączając do protestu, dziś o godzinie 17:00 wygaszone zostanie oświetlenie przy baszcie.

129140948 1504841766382712 353706166495141004 oW związku z licznymi głosami mieszkańców gminy Nasielsk, dotyczącymi przejazdu mostem w Borkowie, Burmistrz Nasielska wystąpił do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich celem zwiększenia dopuszczalnego limitu masy pojazdów ciężarowych, który mogą z niego skorzystać. Informujemy, że po remoncie mostu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przychylił się do prośby Burmistrza i dostosował obiekt do przejazdu samochodów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej 30 t.