informacja1Publikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Dotacja dla MLKS ŻbikW piątek, 1 października 2021 roku Pan Marek Prusinowski – Prezes Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „ŻBIK” oraz Pan Lech Jankowski – Skarbnik Klubu podpisali umowę na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna Kobiety”.

funduszePrzypominamy, że 7 października (czwartek) w Urzędzie Miejskim odbędą się bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich.

dotacja mks wwwW piątek, 1 października 2021 roku Pan Marek Stamirowski – Prezes Młodzieżowego Klubu Sportowego podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego oraz organizacja i udział w zawodach”. Na ten cel Gmina Nasielsk przeznaczyła 4000 zł.

mammografia NasielskSzanowni Państwo,

zbliża się październik - Miesiąc Świadomości Raka Piersi, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet. Powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć" nabiera w tym okresie szczególnego znaczenia.

IMG 6270W sobotę, 2 października br., Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski oraz grupa pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku ze swoimi rodzinami sprzątali las w Chrcynnie w ramach akcji Sprzątanie Świata.

dotacja baszta szlakW dniu 1 października br. Prezes Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team Pan Marcin Krzewski podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn. „Szlak leśno-morenowy Ziemi Nasielskiej”, na mocy której Gmina Nasielsk przeznaczy 4000 zł na realizację i wykonanie tablic informacyjnych.

fundusze

7 października (czwartek) br. na terenie Gminy Nasielsk odbędą się bezpłatne konsultacje z przedstawicielami Sieci Punków Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

plakat LOWE

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty taneczne.
 
Szczegóły na plakacie.

wazna informacja

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu na szczepienia przeciw COVID-19. Z transportu mogą skorzystać osoby starsze, z orzeczeniem o niepełnosprawności, mające poważne problemy z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.

Szkolenie MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie.

informacja1Publikujemy wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

IMG 5911

W piątek, 24 września 2021 r., Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski przy udziale funkcjonariuszy Policji: asp. sztab. Katarzyny Rokickiej i st. sierż. Damiana Papiernika  z Komisariatu Policji w Nasielsku oraz asp. sztab. Joanny Wielochy i mł. asp. Anety Fabisiak-Wydurskiej z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odwiedził Samorządowe Przedszkole w Nasielsku w ramach akcji „Warto powracać bezpiecznie”.

sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm) zarządzam na dzień 30 września 2021 roku przeprowadzenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Informacja o szkoleniu 3 1

Na prośbę Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zamieszczamy informację o szkoleniu pt. „Wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w zarządzaniu gospodarstwem rolnym”. Spotkanie w formie online odbędzie się 1 października br. (piątek) o godz. 9:00.