249172922 173788228282024 3535790777021159984 nNiezmiernie miło nam poinformować, że Zuzanna Jasińska - uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach została powołana do Kadry Narodowej PZFK - Polski Związek Fit Kid na Mistrzostwa Europy 2021 w Fit Kid!

https://www.facebook.com/fitkidpoland/photos/a.106232285037619/173788234948690/?type=3


Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

inicjatywa WYNIKIKolejny nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej w Gminie Nasielsk za nami! Cieszymy się, że wśród lokalnej społeczności są osoby i organizacje zgłaszające kreatywne i jakże wyjątkowe pomysły. Pomysły, które z pewnością są odpowiedzią na potrzeby zbiorowe mieszkańców oraz przyczynią się do poprawy warunków życia w naszej Gminie.

sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późń. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm) w związku z §22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 28 października 2021 roku przeprowadzenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

IMG 7491W dniu 25.10.2021r. komisja odebrała zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Czajkach”.
Na odcinku o długości 1,26 km wykonano podbudowę, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m oraz pobocza.
Wykonawcą prac była firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, a całkowity koszt prac wyniósł: 386 127,75 zł, w tym dotacja: 50 000,00 zł pochodząca ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Informacja o szkoleniu 1

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego szkolenia pt. „Prawidłowa technologia uprawy zbóż. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”. Szkolenie odbędzie się w formie online 27 października br. o godz. 09:00.

CMENTARZ2021 poprawiony

Szanowni Państwo,

W związku ze świętem Wszystkich Świętych w dniach 31 października (niedziela)-1 listopada (poniedziałek) br. w godz. 6.00-15.00 wyłączone zostaną z ruchu pojazdów w Nasielsku następujące ulice: Cmentarna, Folwark oraz Żwirki i Wigury. Wyłączenie ulic nie obejmuje:

IMG 0450W dniu 20 października br. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. ,,Żyję zdrowo - bo nie ulegam nałogom" oraz laureatom konkursu na spot profilaktyczny pt. „Wolni od uzależnień”.

IMG 0407W dniu 18 października 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się próbna ewakuacja.

IMG 20211020 122753

20 października przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku – grupa Słoneczek – posadziły drzewa w ramach akcji „Książka za drzewo”. Organizatorem akcji, której celem jest promowanie zachowań ekologicznych i czytelnictwa wśród najmłodszych, jest Fundacja Ekologiczna ARKA. Za posadzone drzewa grupa Słoneczek otrzymała książki, które pochodzą z prowadzonych przez fundację zbiórek.

IMG 03676 października w naszej gminie, a dokładniej przy OSP Krzyczki miała miejsce wyjątkowa akcja darmowej mobilnej sterylizacji kotów i psów oraz ich chipowania. Inicjatorami tego przedsięwzięcia były nieustępliwe wolontariuszki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk oraz wolontariusze ze Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z Jędrzejowa.

Informacja o szkoleniu 1 1

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego szkolenia pt. „Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”. Szkolenie odbędzie się w formie online 21 października br. o godz. 10:00.

IMG 7437Dziś, 19 października 2021 r., w imieniu Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego, Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Waldemar Kordulewski wraz z asp. Radosławem Wasilewskim z Komisariatu Policji w Nasielsku odwiedzili Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie w ramach akcji „Warto powracać bezpiecznie”.

IMG 7132Wczoraj, 18 października, w Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach odbyła się Mazowiecka Gala Aktywizacji Obszarów Wiejskich, podczas której nagrodzono najlepsze mazowieckie projekty, potrawy, sołectwa, koła gospodyń wiejskich i liderki wiejskie.

pozyczki

Od 2004 r. na terenie województwa mazowieckiego działa Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, który został powołany przez samorząd województwa mazowieckiego celem wspierania przedsiębiorców. Oferta Funduszu skierowana jest do firm już działających oraz tych, które dopiero planują zaistnieć na rynku. Główna działalność Funduszu polega na udzielaniu nisko oprocentowanych pożyczek, na które środki pochodzą z programów unijnych i samorządowych.

IMG 7076

15 października br. w Restauracja Weranda Krzyczki Szumne 44 odbyło się śniadanie biznesowe zorganizowane w ramach Partnerstwa Gospodarczego Powiatu Nowodworskiego. Celem spotkania było poszerzenie dialogu pomiędzy gminą, lokalnymi firmami, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Stowarzyszenie Partnerstwa Gospodarczego Powiatu Nowodworskiego oraz władzami powiatu. Wydarzenie ma zaowocować wspólnie wypracowanymi rozwiązaniami, które posłużą poprawie funkcjonowania lokalnego biznesu, oraz zacieśnieniem współpracy między przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi.