zima2018Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku zaprasza do udziału w akcji "Zima w mieście", w załączeniu program.

 

I Turniej BadmintonaSzkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja Nr 1 w Nasielsku zaprasza na "I Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Nasielska". Każdy, niezależnie od umiejętności może wziąć udział w turnieju i spróbować swoich sił. Turniej odbędzie się w niedzielę 4 lutego br. Zgłoszenia do turnieju na miejscu w dniu zawodów do godz. 8:50. Zawody rozpoczną się o 9.00. Rozgrywki będą prowadzone w podziale na kategorię kobiet i mężczyzn.

Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

informacja1.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 15 stycznia 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00
2.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 15 stycznia 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 15.00
3.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 16 stycznia 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 14.30
4.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego 16 stycznia 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 15.00
5.Komisja Rolnictwa 17 stycznia 2018 r. tj. (środa) o godz. 13.30
6.Komisja Budżetu i Finansów  17 stycznia 2018 r. tj. (środa) o godz. 14.00

informacjaNa prośbę SKR Nasielsk publikujemy poprawiony rozkład jazdy obowiązujący od dnia 09.01.2018r. do dnia 10.03.2018r.

 

informacja1.Komisja Rewizyjna  11 stycznia 2018 r. tj. (czwartek) o godz. 15.00

pomoc prawnaZgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatniej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (kliknij), stworzony został w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, parter, obok kasy Banku Spółdzielczego), dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez adwokata. Punkt czynny jest od poniedziałku do środy, zgodnie z załączonym harmonogramem. Poniżej również zamieszczono informację komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. 

pdf-pobierz_harmonogram-

 

pdf-pobierz_informację-

 

IMG 3782"Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda, do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy (trzej królowie), gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary: Kacper - kadzidło, symbol boskości, Melchior - złoto, symbol władzy królewskiej..." Mieszkańcy Nasielska i okolic już po raz czwarty przeszli ulicami miasta w barwnym orszaku z okazji Święta Trzech Króli.

Blisko 40 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nasielsk wzięło udział w konkursie plastycznym pt. „Kolorowy kalendarz”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy plastycznej z hasłem dotyczącym profilaktyki uzależnień.

W dniu 5.01.2018r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu oraz prezentacja wydanego kalendarza gminnego na 2018 rok, który powstał z prac zwycięzców.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły konkursu poniżej:

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Szczegóły konkursu poniżej:

DSC05277W poniedziałek, 11 grudnia 2017r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku Nasielskie Towarzystwo Kultury zorganizowało spotkanie, w czasie którego omówione zostały zadania oraz wyznaczone cele, którymi Towarzystwo zajmie się w ramach tegorocznej edycji 2017/2018 akcji „Masz Głos”. W spotkaniu uczestniczyli: Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska, radny Dariusz Kordowski, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Hanna Pietrzak, nauczyciele oraz mieszkańcy Nasielska.

pdf-pobierz_zaproszenie-

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku. Zapraszają na szkolenia:

brydPublikujemy wyniki "finałowego" turnieju bryżowego, który odbył się w dniu 08.12.2017 r. oraz końcową klasyfikację brydżowego "GRAND PRIX" Nasielska 2017

 

 

 

informacja28 grudnia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.