„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz


Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady Miejskiej
w imieniu radnych Rady Miejskiej w Nasielsku

 

składają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

44046235f72d9413a781


Ś.P. Bronisława Skoroszewskiego
przedstawiciela Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Nasielsku

 

Pana Bronisława Skoroszewskiego zapamiętamy jako oddanego Polsce obywatela i wiernego sługę Ojczyzny, patriotę, na którego obecność mogliśmy liczyć podczas uroczystości historycznych ważnych dla naszej gminy i dla Polski.

Informacja o szkoleniu 1

Na prośbę Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zamieszczamy informację o szkoleniu pt. „Legalne formy sprzedaży żywności wytwarzanej w gospodarstwie rolnym. Rolniczy handel detaliczny”. Spotkanie w formie online odbędzie się 21września br. (wtorek) o godz. 9:00.

informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Szlak leśno – morenowy Ziemi Nasielskiej, złożoną przez Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Konsultacje te zostaną przeprowadzone w dniach 14 września 2021 r. – 27 września 2021 r. Szczegóły poniżej:

IMG 0105

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla nauczycieli, których uczniowie zdobyli najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Nagrody wręczyli: Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Kordulewski oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pani Hanna Pietrzak. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

IMG 0016W dniu 13 września br. miało miejsce ważne wydarzenie w nasielskiej bibliotece - mianowicie od tej chwili nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z elektronicznego wypożyczania zbiorów. To kolejny krok na przód mający na celu unowocześnienie naszej - niedawno odnowionej - biblioteki.

szachy n

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Naszej Gminy na kolejny semestr nauki gry w szachy. Spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach.

flaga

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających i uczących się na Mazowszu do wzięcia udziału w konkursie MOJE MAZOWSZE I EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „Z flagą Mazowsza”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

i

Uprzejmie informujemy, że od 15.09.2021 r. zmianie ulega rozkład jazdy autobusów

na linii nr 4: Nasielsk Rynek– Nuna– Budy Siennickie– Nasielsk Rynek

Poniżej zamieszczamy rozkład jazdy autobusów na ww. linii obowiązujący od 15.09.2021 r.

Linia nr 4

OKŁADKA KGW 2020 1

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotowało książkę kucharską z przepisami kół gospodyń z Mazowsza. Znajdują się tu także przepisy naszego lokalnego koła KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie.

231792493 4229423867142101 3786996057115859014 nW dniach 8-10 września 2021, na lotnisku w Chrcynnie odbędą się LVII Spadochronowe Mistrzostwa Polski w celności lądowania.
Konkurencje rozgrywane będą w klasyfikacji spadochronów klasycznych oraz spadochronów „szybkich”. W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna i drużynowa.
Harmonogram zawodów:

LGD plakat 2021

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w konkursie pt. "Grupa defaworyzowana Beneficjentem LSR" związanym z realizacją "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi" (LSR).

kgw

Na prośbę Biura Prasowego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informujemy:

235884377 2969893986610403 6199291765660352633 nW imieniu Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team serdecznie zapraszamy Państwa w niedzielę, 12 września br. na 3. edycję Nasielskiego Biegu Terenowego w Chrcynnie!

informacja1Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.