miedzysesjami.mala

Publikujemy informacje z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku na sesję Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 30 września 2022 r. za okres miedzy sesjami – 24.08.2022-29.09.2022 r.

Informacja z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 

Informacja o szkoleniu Zapraszamy na szkolenie.

komunikat

AKTUALIZACJA 10:45 - sieć telefoniczna (orange) została naprawiona. Połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielską są już możliwe.

konkurs foto

Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem "Ekonomia społeczna - sposób na życie!" konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zawodowo nie zajmuje się fotografią.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu: https://bit.ly/3SD8ifR

IMG 5001

20 nasielskich mam rozpoczęło szkolenia w ramach projektu "wspieraMY NASIELSKIE MAMY", które odbywają się w Samorządowym Przedszkolu im. J. Tuwima w Nasielsku. Pierwszy warsztat pt. "Piękna mama" odbył się 24 września i w całości został poświęcony zagadnieniu bliskiemu kobietom - pielęgnacja skóry, trendy w makijażu, dobór odpowiednich kosmetyków, analiza kolorystyczna.

Informacja o szkoleniu

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku biuro w Nasielsku zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowejNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/393/22 Rady Miejskie w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowymNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIII/410/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz Zarządzenia Nr 96/22 Burmistrza Nasielska z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

informacjaInformujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję na dzień 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

        Panu Andrzejowi Pacocha
Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku

najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

 

Kondolencje

 

 

 

Taty
składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

iMiło nam poinformować, że Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. rusza z nową inwestycją budowy zespołu garaży na osiedlu Płońska w Nasielsku.

Zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt z biurem Spółki celem uzyskania szczegółowych informacji.  Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przedsięwzięcia w załączonym linku: https://nasielskiebudownictwo.pl/nowa-inwestycja/

Debata społeczna o bezpieczeństwie w Gminie NasielskInformujemy, iż w dniu 28 września br. (środa) o godz. 11.00 w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 odbędzie się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Nasielsk. Organizatorem debaty jest Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Wezmą w niej udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Komisariatu Policji w Nasielsku.

W dniu 22 września 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród nauczycielom i dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk. Nagrody zostały wręczone za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, których owocem były wyniki egzaminów ósmoklasistów. Nagrody wręczyli: Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pani Hanna Pietrzak.

komisje Rady Miejskiej1. Komisja Oświaty Kultury i Sportu - 28 września 2022 r. (środa) o godz. 9.00

2. Komisja Budżetu i Finansów - 28 września 2022 r. (środa) o godz. 10.00

 

3. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 28 września 2022 r. (środa) o godz.11.00