aktywniStartuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań w czterech obszarach tematycznych:

49806 dla kogo 1 podatku czekamy na wasze sygnal 1Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakładce "Przekaż 1%" jak co roku dostępne są prośby mieszkańców naszej gminy o przekazanie 1% podatku.

Przekazanie 1% podatku nic nie kosztuje, a może pomóc innym! Zachęcamy serdecznie do wspierania naszych mieszkańców, którzy naprawdę tego potrzebują.

szkola liderow

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zaprasza do II edycji Szkoły Liderów programu Administracja pod kontrolą. Rekrutacja trwa do 9 lutego br.

burmistrz komunikatSzanowni Państwo,


w nawiązaniu do informacji z 25 listopada 2020 roku, dotyczącej podjętej współpracy z Gminą Wieliszew oraz Gminą Serock odnośnie do gospodarowania odpadami komunalnymi, chciałbym Państwa poinformować, że powołany zespół ukończył pierwszą fazę prac. Po dokonaniu analizy danych dotyczących ilości wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach, a także ponoszonych przez gminy kosztów ich odbioru i zagospodarowania, zespół uznał, że największym problemem, którym należy zająć się w pierwszej kolejności, jest kwestia odbioru i zagospodarowania bioodpadów. Przy tak wysokim poziomie ponoszonych przez współpracujące gminy kosztów oraz uwzględniając aktualne trendy

INFORMACJA LISTA ZAPELNIONA 1Na prośbę Przychodni w Nasielsku publikujemy informację odnośnie szczepień przeciw COVID-19.

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Szanowni Państwo

W  związku z podjętymi działaniami Burmistrza Nasielska w sprawie zapewnienia transportu osobom starszym, z niepełnosprawnością do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że osoby starsze, z niepełnosprawnością, które kwalifikują się do zapewnienia transportu mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. /23/ 69 33 121 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Klauzula informacyjna

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

iUprzejmie informujemy, że od 21.01.2021 r. zmianie ulega rozkład jazdy autobusów na Linii nr 5: Nasielsk Rynek– Krzyczki– Głodowo– Kędzierzawice–  Pianowo– Nasielsk Rynek.

Poniżej zamieszczamy aktualny rozkład jazdy autobusów na ww. linii. 

Linia nr 5 

foto cieksyn

Miło nam poinformować, że w ramach umowy zawartej między Gminą Nasielsk a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie otrzymała w ramach  „Mazowieckiego projektu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” sprzęt komputerowy i multimedialny, licencje na programy multimedialne oraz mobilny Internet. Zadanie jest realizowane w ramach X osi RPO WM 2014 – 2020 - Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Ilustrowany Boże Narodzenie Dekoracje Instagram Post 115 stycznia br. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak przekazał wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”. Zakres prac obejmie m.in.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urządzenia) oraz zagospodarowaniem terenu na działce budowlanej (budowa placu zabaw, budowa ogrodzeń, bram, furtek, budowa nawierzchni utwardzonych, w tym chodników, dróg wewnętrznych czy parkingu, zagospodarowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniami drzew i krzewów); budowę inwestycji obejmującą budowę budynku przedszkola i żłobka w systemie tradycyjnym, wykonanego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urządzenia); sporządzenie dokumentacji pozwalającej na rozbiórkę istniejącego budynku w drugim etapie inwestycji – po oddaniu do użytkowania nowego budynku.

i Poniżej zamieszczmy Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Nasielska w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie.

Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Nasielska

139288521 2839461659600676 2134437686047515215 oSzanowni Państwo,
Informujemy, że od 18 stycznia 2021 r. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 przywróciła bezpośrednią obsługę.

Osoby mające sprawy w wydziale obowiązuje noszenie maseczki i rękawiczek, zachowanie odpowiedniego dystansu oraz dezynfekcja. Obowiązuje zasada jedna osoba na jedno obsługujące okienko.

Godziny obsługi:
• poniedziałek 8.00-12.30 i 13.00-16.00
• od wtorku do czwartku 8.00-12.30 i 13.00-15.00
• piątek 8.00-12.30 i 13.00-14.00

122228790 1471925193007703 1545439425039024824 oNiniejszym informujemy, że w czwartek, tj. 21.01.2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tego samego dnia o godz. 11.00 odbędzie się także posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Oba posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym.

Z powodu śmierci

Pana Stanisława Kownackiego
 Strażnika Straży Miejskiej w Nasielsku w latach 2009-2011

  czarna wstążka

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

zdalna szkola laptopyTYTUŁ PROJEKTU: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

FUNDUSZ:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

DZIAŁANIE: 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

BENEFICJENT: Gmina Nasielsk

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2