Zapraszamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mieszkańcy Gminy Nasielsk, osoby zamieszkujące na terenie Gminy mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. fundacji, stowarzyszenia), złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Burmistrza Nasielska.

informacja31 sierpnia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku
z następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6.    Interpelacje i zapytania mieszkańców.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,
2)    w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu,
3)    w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
4)    w sprawie zbycia nieruchomości,
5)    w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,
6)    w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych,
7)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży,
8)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich,
9)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym,
10)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach,
11)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie,
12)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach,
13)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
11.    Wolne wnioski i zapytania.
12.    Zamknięcie obrad.

informacjaTerminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

1.    Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego 29 sierpnia 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00

2.    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 30 sierpnia 2017 r. tj. (środa) o godz. 12.00

3.    Komisja Budżetu i Finansów 30 sierpnia 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

informacjaInformujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w szkołach odbędzie się 4 września 2017r., a w przedszkolach 1 września 2017r.

brydPublikujemy wyniki turnieju „szesnastego”, 05.08.2017r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017

 

 

 

Utrudnienia ruchu w Nasielsku

W związku z zawiadomieniem wykonawcy robót polegających na „Przebudowie drogi wojewódzkiej 571, polegających na rozbiórce istniejącego i budową nowego obiektu  mostowego w km. 29+938 nad rzeką Nasielną w miejscowości Stare Pieścirogi gm. Nasielsk” - informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2017r., zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, zatwierdzona projektem nr NI-D-1.8022.2.657.2017.AB.

Most będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego i zostanie poprowadzony objazd przez miejscowość Chlebiotki.

Szanowni Państwo, Noc z 11 na 12 sierpnia 2017 r. zapisała się czarnymi literami w historii powiatu chojnickiego, a także kilku innych powiatów województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W ciągu pół godziny kataklizm zmiótł z terenu powiatu chojnickiego blisko 16 tys. ha lasów, pozbawił dorobku całego życia kilkaset rodzin, pozostawił ogromne zniszczenia w tysiącach gospodarstw domowych i rolnych, pozrywał linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości, do dziś nie można do wielu miejsc dojechać… Nawałnica pociągnęła za sobą poważne straty gospodarcze, a co najgorsze - także ofiary śmiertelne i wielu rannych…

Straty bliskich nikt nie jest w stanie zrekompensować, jednak możemy i musimy pomóc odbudować i naprawić to, co zostało zniszczone, tak aby jak najszybciej ludzie mogli zacząć w miarę normalnie żyć, chociaż do powrotu normalności potrzeba wielu miesięcy ciężkiej pracy, solidarności i wzajemnego wsparcia.

Rozmiar tragedii i strat jest tak wielki, że poszkodowani nie są w stanie sami sobie z tym poradzić. Jako samorząd powiatowy czujemy się odpowiedzialni za pomoc wszystkim, którzy teraz tak pilnie jej potrzebują i robimy co możemy, aby w jak najszerszym zakresie jej udzielać. Jednak, możliwości finansowe powiatu chojnickiego nie wystarczą, aby zaradzić wszystkim potrzebom, dlatego zwracamy się z gorącym apelem i prośbą o pomoc finansową dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy – Państwa wsparcie dotrze wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Wierzymy bardzo, że możemy liczyć na solidarną pomoc Państwa Samorządu. Każda pomoc jest dla nas bezcenna i z góry dziękujemy w imieniu wszystkich poszkodowanych.

Wszystkich, którzy są w stanie pomóc prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Powiatu Chojnickiego:

08 8162 0003 0019 0004 2000 0010 z dopiskiem "Pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy."

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Powiatu p. Elżbietą Smaglinską pod numerem telefonu 052 39 66 531.

Gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym. Wierzę, iż razem zdołamy pomóc i wesprzemy ich w potrzebie.
Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękuję!

Starosta Chojnicki
Stanisław Skaja

borkowo 2017Już 19 sierpnia br. zapraszamy Państwa do wspólnego celebrowania 97. rocznicy Bitwy nad Wkrą w miejscowości Borkowo. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 16:45 wprowadzeniem posterunku honorowego i wejściem pocztów sztandarowych. Tuż po tym odbędzie się Msza Święta polowa z homilią, którą będzie sprawował przedstawiciel Biskupa Polowego ks. porucznik Antoni Humeniuk, zaś asystę honorową zapewnią żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia.
Jak co roku odbędzie się również inscenizacja walk polsko-bolszewickich nad rzeką Wkrą. Uroczystość uświetni także występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Jońca a Druhowie z OSP Cieksyn serwować będą bezpłatną, gorącą grochówkę. Więcej informacji na załączonym plakacie. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

informacjaInformujemy, że poczty sztandarowe, delegacje z kwiatami oraz osoby chcące uczestniczyć w 97. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Odjazd autokaru z Nasielska o godzinie 16:15, w sobotę 19 sierpnia br., spod byłej siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 10. Po drodze autokar zatrzyma się w Pieścirogach (przy Zespole Szkół Nr 2), gdzie zabierze poczet sztandarowy kolejarzy z przystanku autobusowego. Powrót z Borkowa po zakończeniu uroczystości. Przejazd autobusem dla wszystkich bezpłatny.

objazd2borkowo2017Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 97. rocznicą bitwy nad Wkrą.
W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 16.30-19.45. Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku do Pomiechówka i z Pomiechówka: przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Utrudnienia ruchu w Nasielsku

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, że inwestorem zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 32 + 471 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632 w miejscowości Nasielsk" jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie a wykonawcą robót firma Planeta Sp. z o.o. 03-289 Warszawa, ul Zdziarska 21.

W dniach od 11 do 25 sierpnia br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski będzie przebywał na urlopie. W tym okresie interesantów przyjmować będzie Pani Katarzyna Świderska – Zastępca Burmistrza Nasielska.

plakat nasielsk 201715 sierpnia na cmentarzu w Nasielsku odbędzie się uroczystość upamiętniająca żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w bitwie nad Wkrą. Po głównej uroczystości na cmentarzu nastąpi przemarsz do kościoła i Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Bohaterów poległych w 1920r. Początek o godzinie 11:15. Więcej informacji na załączonym plakacie. Zapraszamy do uczestnictwa.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko - inspektor w Wydziale Administracji i Nadzoru.

http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=nabor&id=4