burmistrz komunikatSzanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk,

W dniu 1 marca br. – jak co roku – obchodzimy w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ten sposób cały kraj oddaje cześć i honor Żołnierzom Niezłomnym – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia działającym po II wojnie światowej, którzy toczyli walkę nie zgadzając się z ówczesną rzeczywistością zmierzającą do sowietyzacji naszej Ojczyzny.

Od wielu lat również w Gminie Nasielsk to święto jest obchodzone i ma szczególny charakter poprzez tych, którzy 23 czerwca 1950 roku w Popowie Borowym ponieśli śmierć w walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistycznego aparatu terroru – żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot” – dowódcę patrolu, ppor. Kazimierza Chrzanowskiego ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesława Wilskiego ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronima Żbikowskiego ps. „Gwiazda” i „Twardowski”.

Projekt bez tytułu 3W sobotę, 20 lutego, w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, odbyły się pierwsze warsztaty psychologiczne w ramach LOWE. Składały się one z dwóch bloków tematycznych "Jak nie dać sobie w kaszę dmuchać" oraz "JA jestem OK i TY jesteś OK". Uczestnicy poprzez wiele ciekawych ćwiczeń rozwijali swoje umiejętności z zakresu asertywności i komunikacji międzyludzkiej. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonego trenera i psychologa ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Panią Olgę Wieczorek-Trzeciak. Uczestnicy otrzymali drobne upominki reklamowe LOWE.

89826602 195449528405990 7275943365592481792 nW związku z panującą epidemią koronawirusa, informujemy, że Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku od dnia dzisiejszego, tj. 22.02.2021 r. do odwołania będzie przyjmować interesantów tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 23 69 33 016.

89826602 195449528405990 7275943365592481792 nInformujemy, że w związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa, do odwołania zmieniają się zasady funkcjonowania kasy Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3.

ULOTKA STR1Na prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieksynie publikujemy informację o naborze na rok szkolny 2021/2022.

straż miejskaPoniżej publikujemy sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nasielsku w 2020 roku.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej

masz glos

Na prośbę Fundacji Batorego publikujemy informacje dotyczące akcji Masz Głos 2021.

122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) zarządzam na dzień 18 lutego 2021 roku przeprowadzenie XXV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

 
 

kurs komputerowyOd marca ruszają pierwsze bezpłatne szkolenia w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

 
Serdecznie zapraszamy!

medalpozycieUrząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyznanie. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2021 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały dotychczas odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać do 15 marca 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. Nr 213.

(Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

WNIOSEK - F/USC/04 znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

/-/ Ewa Mikulska

logotypclaim czerony pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w 2021 r. Środki można pozyskać m.in. na:

- wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej;

rekrutacja 1

Na prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębinkach publikujemy informację o naborze na rok szkolny 2021/2022.

Szczegóły na plakacie.

informacja1

Do dnia 22 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027.

PSYCHOLOGICZNE LOWEPrzypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

Szczegóły na plakacie.

ogloszenie kurs prawa jazdy 2021Przypominamy naszym mieszkańcom, iż LGD Zielone Mosty Narwi organizuje bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii C+E oraz kategorii C i C+E!