Plakat

KGW "Optymiści z klasą" w Ruszkowie rozpoczyna realizację projektu pn.: „W uzależnienia nie wpadamy - na zdrowy styl życia stawiamy!”. Obejmuje on:

KRUS

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujemy, że we wtorek 20 września 2022 r., KRUS w Urzędzie Miejskim w Nasielsku będzie czynny w godz. 9:00-11:00.

Informacja o szkoleniuInformujemy, że Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku ODR Nasielsk organizuje szkolenie stacjonarne pt. Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikacje powstałe w projekcie EDWIN.

InformacjaGmina Nasielsk, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego, nie otrzymała dotąd żadnych środków finansowych na obsługę i wypłatę dodatku węglowego. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki na maszcie przez UrzędemMając na względzie uroczystości nadania imienia por. Roberta Petersa i por. Josepha Vigny oraz przekazania sztandaru Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nasielsku, które odbędą się w niedzielę 18 września br., dla podkreślenia wagi tej uroczystości, a także sojuszniczych stosunków łączących Polskę i Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej i obecnie, na cały najbliższy weekend na maszcie przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Nasielsku została wywieszona „Stars and Stripes”, czyli flaga państwowa Stanów Zjednoczonych Ameryki.

partner jarmarkuPo raz drugi partnerem Jarmarku Bożonarodzeniowego w Nasielsku zostało Mazowsze serce Polski!

        Pani Dagmarze Zaciewskiej
Starszemu Inspektorowi Wydziału Budżetu i Finansów
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

 

Kondolencje

 

 

 

Taty
składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

Komisja Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 19 września 2022 roku (tj. poniedziałek) o godz. 10:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Mazowsze dla MłodzieżyWe wtorek, 13 września 2022 r., w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się wstępne spotkanie informacyjne poprzedzające zarządzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas którego omówiono harmonogram i zakres działań w ramach przygotowań do wyborów w szkołach podstawowych i średnich na terenie naszej Gminy. Jest nam bardzo miło, że ww. zebranie spotkało się z tak licznym zainteresowaniem ze strony dyrektorów oraz przedstawicieli szkół z terenu Gminy Nasielsk, a przede wszystkim z zaangażowaniem samorządów uczniowskich.

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.Na prośbę Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy zamieszczamy informację o trzeciej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”

Szkolenie dla rolników Informujemy, że Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku ODR Nasielsk organizuje szkolenie pt. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów. Szkolenie odbędzie się w formie online 15 września 2022 r. o godz. 12.00.

Od 15 zmiana rozkładu jazdy linii nr 1 od 15 wrześniawrześnia br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy. Mając na względzie powyższe został zaktualizowany rozkład jazdy autobusów linii nr 1 firmy Sanimax (tj. Nasielsk Rynek – Mogowo Dworzec Kolejowy oraz Mogowo Dworzec Kolejowy – Nasielsk Rynek).

Konsultacje społeczneZakończono pierwszy etap konsultacji społecznych do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM, ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP). Trwał on od 12 maja do 4 czerwca 2022 r.

Lew NasielskaPrzypominamy, że do końca miesiąca czekamy na zgłoszenia Państwa kandydatów do Nagrody "Lew Nasielska"!

plakat ekoGospodynie Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskie z naszej gminy do udziału w projekcie ekoGospodynie, którego organizatorem jest firma REMONDIS Elektrorecycling. Każde zgłoszone KGW weźmie aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.