ikonaNa prośbę Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim publikujemy komunikat IAS w Warszawie.

"KAS i CBŚP przejęły 14 mln szt. nielegalnych papierosów i 8 ton tytoniu"

•Ponad 14 mln szt. nielegalnych papierosów i blisko 8 ton tytoniu zatrzymała mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP).
•Wartość rynkowa zatrzymanego towaru to ok. 14 mln zł.
•Zatrzymano 5 osób.

informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Odnowienie, udrożnienie i uatrakcyjnienie niebieskiego szlaku turystycznego Pomiechówek PKP- Cieksyn PKP”, złożoną przez Stowarzyszenie NASIELSK BASZTA TEAM. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Ogłoszenie

Uproszczona oferta Stowarzyszenia NASIELSK BASZTA TEAM

informacja1Publikujemy wynik konsultacji projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk

Wynik konsultacji

124792310 1488913637975525 7884905379050347651 oW piątek 6 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”. Zakres prac obejmie odcinki:
🔹 Lelewo – Czajki – 320 m
🔹 Miękoszyn – Toruń Dworski – 550 m
🔹 Cieksyn – 400 m
🔹 Studzianki – 210 m
🔹 Lelewo – Zaborze – 500 m
🔹 Mogowo, ul. Sobieskiego – 625 m
🔹 Krzyczki Żabiczki – 1000 m
🔹 Nasielsk, ul. Staszica
🔹 Nasielsk, ul. Kręta
🔹 Nasielsk, ul. Prosta

Koszt inwestycji - 1 140 493,98 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.

Kopia 2019 Nasielski Rower Miejski Biuro Obsługi Klienta 88 77 66 833 bokroovee.euW związku z końcem umowy z firmą ROVEE oraz Orange w tym roku żegnamy się z Nasielskimi Rowerami Miejskimi. W ciągu tych 9 miesięcy NRM zdążył zdobyć grono swoich fanów. Nasielszczanie na 20 jednośladach przemieszczali się pomiędzy 6 stacjami rowerowymi:
– Cieksyn,
– Borkowo (Wiosełko),
– PKP (Mogowo),
– Ośrodek Zdrowia,
– Urząd Miejski,
– Nasielsk (parking przy skwerze Jana Pawła II).

W trakcie umowy podczas 2800 przejazdów NRM pokonały dystans ponad 20 tys. km w 1200 godzin!

Jak Państwu podobały się te dwa sezony z Nasielskim Rowerem Miejskim? Czy NRM był dla Państwa pomocny? Czy chcieliby Państwo widzieć NRM na gminnych drogach również w kolejnych latach? Jeśli tak, co powinno się zmienić: więcej rowerów, więcej stacji, foteliki dla dzieci? Jakie są Państwa dotychczasowe wrażenia z korzystania z NRM? Mamy nadzieję, że pozytywne, ale czekamy na Wasze opinie wysyłane na pocztę elektroniczną: .

11listopada2

10 listopada włączamy się we wspólne świętowanie. Pokażmy, że w kolejną rocznicę odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. Zademonstrujmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – poprzez wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego!

la rolnik195179w i domownik195179w Na prośbę placówki Terenowej KRUS w Pułtusku zamieszczamy zaproszenie dla rolników i ich domowników do wzięcia udziału w konkursie testowym z wiedzy o BHP podczas pracy rolniczej. Szczegóły poniżej.

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 12 listopada 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

zus Publikujemy informację dotyczącą pracy ZUS:

Czekamy na klientów online. Ruszyła e-wizyta w ZUS

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

W czwartek, 5 listopada br. Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski – podpisał umowę na wsparcie Nowodworskiego Centrum Medycznego. Gmina Nasielsk przekaże szpitalowi 30 tys. zł dotacji na doposażenie w instalację gazów medycznych Oddziału Chirurgii. 

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) składane przy wszczęciu lub w toku prowadzonego na żądanie strony lub z urzędu postępowania administracyjnego mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzn. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, poprzez platformę e-PUAP). Jednocześnie stosownie do § 3a przywołanego przepisu podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Oznacza to, iż wszelkie pisma (podania, wnioski, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone w toku postępowania administracyjnego (tzn. takiego, które z zasady kończy się wydaniem przez Burmistrza Nasielska decyzji administracyjnej) powinny być:

  • przesyłane pocztą tradycyjną,
  • składane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (do skrzynki podawczej lub w punkcie podawczym) lub
  • wnoszone poprzez platformę e-PUAP (opatrzone podpisem elektronicznym).

Nie mogą być one natomiast przesyłane zwykłą drogą mailową, nawet w formie skanu dokumentu, gdyż nie ma to umocowania prawnego w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prosimy o uwzględnienie powyższego wyjaśnienia przy składaniu pism.

ARiMR

Burmistrz Nasielska informuje, że do 6 listopada 2020 (Piątek) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

 

Praca Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Nasielsku Starostwa PowiatowegoPoniżej publikujemy informację dotyczącą pracy Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

wazna informacja

W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada br. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) informuję, iż Urząd Miejski w Nasielsku funkcjonuje w trybie hybrydowym zdalno-stacjonarnym. Oznacza to, iż pracownicy Urzędu wykonują na zmianę pracę zdalną i pracę w siedzibie Urzędu, a zatem nie przebywają wszyscy razem w budynku Urzędu. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Gminy Nasielsk i pozostałym interesantom możliwość załatwiania spraw urzędowych, ale też z drugiej strony ochronę interesantów i pracowników Urzędu przed zakażeniami oraz zapewnienie ciągłości działania Urzędu.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

    Pani
Jolancie Kalinowskiej
Sołtysowi Sołectwa Mazewo Dworskie A

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci


Mamy

czarna wstążka

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady