Dzień sołtysaZ okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim na terenie gminy Nasielsk życzymy szczęścia, zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, wytrwałości i spełnienia w wypełnianiu powierzonych obowiązków.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Wam za wszelki trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wasza pomoc w rozwiązywaniu spraw istotnych dla mieszkańców i pozytywna energia, z którą podejmujecie te działania, każdego dnia przyczyniają się do poprawy jakości życia oraz funkcjonowania na tym najbardziej podstawowym szczeblu samorządowym.

życzą

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

oraz

Przewodniczący Rady Jerzy Lubieniecki
wraz z Radą Miejską w Nasielsku