DZSOLTYSA2019Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim naszym opiekunom i gospodarzom wsi życzymy nieustającego zdrowia, satysfakcji z podejmowanych działań oraz by wypełnianie powierzonych obowiązków było źródłem społecznego uznania.

Serdecznie dziękujemy Państwu za ciągłą energię do działania, trud i zaangażowanie w poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców naszej gminy, pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Niech współpraca zarówno z mieszkańcami jak i z nasielskim samorządem przynosi radość i zadowolenie.


Wszystkiego dobrego
życzą
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
Zastępca Burmistrza Nasielska Andrzej Kordulewski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku