dzien samorzadu 2023 wwwDrodzy Pracownicy Samorządu Terytorialnego,

Z okazji przypadającego na dzień 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego życzymy Wam ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam nowe wyzwania i możliwości rozwoju. Niech sukcesy, które osiągacie, stanowią motywację do dalszej pracy. Dziękujemy Wam za Wasze poświęcenie, determinację i oddanie, które przekładają się na codzienne działania na rzecz naszych społeczności.

Życzymy Wam zdrowia, radości oraz nieustającego entuzjazmu w działaniu.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Waldemar Kordulewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki