rozowe roze W Dniu Pracownika Socjalnego najserdeczniejsze gratulacje, życzenia składamy wszystkim osobom, które zajmują się pracą na rzecz człowieka. Dziękujemy Państwu za codzienne zaangażowanie, poświęcenie, wytrwałość i wielkie serce w realizowaniu najważniejszej misji – pracy na rzecz potrzebujących. Zadania wykonywane przez Państwa są niełatwe i często niewdzięczne, jednak docieracie Państwo skutecznie do wszystkich, którzy tego potrzebują. Życzymy dużo radości, satysfakcji i optymizmu. Niech wdzięczność osób, którym pomagacie będzie motywacją do dalszej pracy.


Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki wraz z Radnymi Rady Miejskiej